İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

YAYINLAR

 

Prof. Dr. Rysbek ALİMOV

Eski Dönem Türk-Moğol Dil İlişkileri (8.-14. Yüzyıllar)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Prof. Dr. Yıldız KARAGÖZ YEKE

Phenomenology and Law

Felsefe Bölümü

 

Prof. Dr. Üzeyir OK-Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt GEDİK-Dr. Öğr. Üyesi Zehra ERŞAHİN

Hastalar İçin Manevi Bakım

Psikoloji Bölümü

 

Doç. Dr. İlker ERDOĞAN

Türkiye'de Televizyon Formatları

Medva ve İletişim Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Ünal ŞENEL

Yunus Emre Araştırmaları III

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Doç. Dr. Ozan YILMAZ-Doç. Dr. Ahmet DOĞAN-Dr. Öğr. Üyesi Eda TOK-

Dr. Öğr. Üyesi Armağan ZÖHRE-Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KOLUNSAĞ

Beyitler Arasında -Açıklamalı Divan Şiiri Antolojisi-

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit AYDOĞAN

Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Yeni İletişim Teknolojileri

Medya ve İletişim Bölümü

 

Doç. Dr. Akın ERSOY

Smyrna/İzmir Hellenistik Dönem Seramiği

Türk İslam Arkeolojisi Bölümü

 

Prof. Dr. Ömür CEYLAN

Türk Tasavvuf Edebiyatı'ndan Seçmeler 1-Yûnus Emre

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Prof. Dr. Ömür CEYLAN

Türk Tasavvuf Edebiyatı'ndan Seçmeler 2-Seyyid Nesîmî

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Prof. Dr. Ömür CEYLAN

Türk Tasavvuf Edebiyatı'ndan Seçmeler 3-Eşrefoğlu Rûmî

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Prof. Dr. Ömür CEYLAN

Türk Tasavvuf Edebiyatı'ndan Seçmeler 4-Aziz Mahmud Hüdâyî

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Prof. Dr. Ömür CEYLAN

Türk Tasavvuf Edebiyatı'ndan Seçmeler 5-Ümmî Sinan

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Prof. Dr. Ömür CEYLAN

Türk Tasavvuf Edebiyatı'ndan Seçmeler 6-Sun'ullâh-ı Gaybî

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Prof. Dr. Ömür CEYLAN

Türk Tasavvuf Edebiyatı'ndan Seçmeler 7-Niyâzî-i Mısrî

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Prof. Dr. Ömür CEYLAN

Türk Tasavvuf Edebiyatı'ndan Seçmeler 8-İsmail Hakkı Bursevî

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Prof. Dr. Ömür CEYLAN

Türk Tasavvuf Edebiyatı'ndan Seçmeler 9-Hasan Sezâyî

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Prof. Dr. Ömür CEYLAN

Türk Tasavvuf Edebiyatı'ndan Seçmeler 10-Edîb Harâbî

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice EKİCİ

Zorunlu Göç ve Ahlak -Göçün Ahlak Gelişimi Üzerindeki Etkileri-

Psikoloji Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ABDURREZZAK

Mİtostrateji 3 -Türk Halk İnançlarında Kara İyeler (Cin-Albıs-Al Ruhu- Al Karısı)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ABDURREZZAK

Mİtostrateji 4 -Anadolu Türk Halk Kesimlerinden İnanç Örnekleri

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Prof. Dr. Cenk DEMİRKIRAN

Under the Dome of Cultural Heritage

Medya ve İletişim Bölümü

 

Doç. Dr. Sinan GÜZEL

Heikki Paasonen ve Çuvaşça Masal Derlemeleri 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

 

Prof. Dr. Yıldız KARAGÖZ YEKE

Siyaset Felsefesi Çalışmaları

Felsefe Bölümü

 

Arş. Gör. Hakan GÖNCÜ-Doç. Dr. Akın ERSOY-Doç. Dr. Duygu S. AKAR TANRIVER

Smyrna/İzmir Kazı ve Araştırmaları III

Türk İslam Arkeolojisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YALÇIN

Şehir Markalaşmasında Sosyal Medya ve Şehir İmajı

Medya ve İletişim Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ERTOY-Doç. Dr. Halil Saim PARLADIR-Talih ÖZTÜRK

Sosyoloji: Kavramlar, Temalar, Yönelimler (Bibliyometrik Bir Analiz)

Sosyoloji Bölümü

 

Prof. Dr. Şaban DOĞAN

Türk Moğol Dil Tarih Kültür Araştırmaları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Doç. Dr. Şadiye DENİZ-Doç. Dr. Elif Korap ÖZEL

Yeni Eşik Bekçisi Olarak Okur -Dijitalleşen Gazetecilikte Okur Davranışlarının

Haber Üretim Sürecine Etkisi ve Gazetecilerin Konuya Bakışı-

Medya ve İletişim Bölümü

 

Doç. Dr. Şadiye DENİZ-Doç. Dr. Elif Korap ÖZEL

Dijital Gazetecilikte Seo Haberciliği

Medya ve İletişim Bölümü

 

Doç. Dr. Mehmet ERSAL

Alevi Cem Zâkirliği

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Demet VURAL YÜZBAŞI

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Psikolojik İyi Oluşları -Bir Model Önerisi-

Psikoloji Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ABDURREZZAK

Oğuz Boylarından Kızıklar ve Halk İnançları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KOLUNSAĞ

Serâyî Divan (Notlandırılmış Metin-İnceleme)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Menüyü Kapat