İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Personel Listesi

Prof. Dr. Saime Özlem Gökkurt Demirtel
Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı
  • Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Muhittin Sağnak
Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi
  • Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yayla
Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi
  • Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Dr. Levent Kutlutürk
Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Görevlisi
  • Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Görevlisi
Ars. Gör. Talih Öztürk
Araştırma Görevlisi
  • Araştırma Görevlisi
Arş.Gör.Dr. Özgür Polat
Araştırma Görevlisi
  • Araştırma Görevlisi
Menüyü Kapat