İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Personel Listesi

Prof. Dr. Saime Özlem Gökkurt Demirtel
Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı
  • Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Muhittin Sağnak
Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi
  • Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yayla
Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi
  • Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Levent Kutlutürk
Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi
  • Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi
Ars. Gör. Talih Öztürk
Araştırma Görevlisi
  • Araştırma Görevlisi
Menüyü Kapat