İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Personel Listesi

Doç. Dr. Gülten Alır Derbent
Arşivcilik Anabilim Dalı Başkanı
  • Arşivcilik Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Polat
Öğretim Üyesi
  • Öğretim Üyesi
Ars. Gör. İhsan Özkol
Araştırma Görevlisi
  • Araştırma Görevlisi
Menüyü Kapat