İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Lisans

Çağdaş ve öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı çerçevesinde kurulan fakültemiz, bünyesinde sosyal bilimlerin farklı disiplinlerini bir çatı altında toplamaktadır.

2020-2021 akademik yılı itibarıyla; Bilgi ve Belge Yönetimi, Coğrafya, Felsefe, Medya ve İletişim, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Türk-İslam Arkeolojisi olmak üzere dokuz bölüme lisans öğrencisi kabul eden fakültemiz,  gelecekte açılması planlanan bölümler ve anabilim dalları ile gücüne güç katacaktır. Lisans eğitiminin Türkçe olarak yürütüldüğü fakültemizde, Felsefe ve Tarih bölümlerimiz kısmi İngilizce olarak lisans eğitimine devam etmektedir.

 

 

 

 

 

Menüyü Kapat