İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Misyon-Vizyon

VİZYON

  • Sosyal ve beşeri bilim alanlarında yürütülecek olan araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile İzmir’in, bölgenin, Türkiye’nin ve Dünyanın tanınan, saygın akademik kurumlarından biri olmak.
  • Bilim ve sanat potansiyeli ile Üniversitenin ve şehrin ihtiyacı olan entelektüel ortamın oluşumu ve işleyişine katkıda bulunmak.

 

MİSYON

  • Sosyal ve Beşeri Bilim alanlarında yürütülecek olan disiplinler arası işbirliğine dayalı, çok boyutlu araştırmalarla dünya standartlarında bilgi üreterek sorunların çözümüne ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak.
  • Yürütülecek olan eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yaşadığı şehir, bölge, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, eleştirel düşünceye sahip, analitik düşünebilen, analiz sentez yapabilen, kendini yenileyebilen, bağımsız araştırma yapabilen, problem çözebilen, sürekli öğrenmeyi prensip edinen donanımlı araştırmacı bilim ve meslek insanları yetiştirmek.
Menüyü Kapat