İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İKÇÜ PDR Merkezinden Psikolojik Danışmanlara Yas Eğitimi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezince (İKÇÜ PDR)  6 Şubat depremleri sonrasında verilen psikolojik ilk yardım (PİY) eğitim serisi, "Ölüm ve Yas Psikolojisi" başlığı ile devam etti.
Deprem bölgesinde çalışan Psikolojik Danışmanların katıldığı son eğitimde, katılımcılar Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’den yas başlığında süpervizyon aldı.
Eğitim hakkında bilgi veren Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Şahin, yaşanılan kaybın ardından verilen fiziksel, davranışsal, ruhsal ve duygusal tepkileri içeren yas sürecine ilişkin psikolojik danışma becerilerinin tartışıldığını kaydetti. 
Yas Tutan Kişinin Algıladığı Destek Çok Önemli
Depremden doğrudan ya da dolaylı etkilenen bireylere dokunan Psikolojik Danışmanların oldukça önemli bir rol üstlendiğini belirten Prof. Dr. Şahin, “Eğitim içeriği olarak danışmanların uygulama yaparken sergiledikleri çabadan ve gösterdikleri devamlılıkları güçlendirmeyi içeren mesleki bir bilgi aktarımını amaçladık. Çünkü deprem sonrası ortaya çıkan travmaya bağlı stres bozukluğu, yas sürecinin yoğunluğunu da doğrudan etkilemektedir. Sosyal destek ve yakın çevrenin yaklaşımı bu sürece etki eden unsurlar arasındadır. Bireyin çevresinde bir sosyal destek ağının olması, kişinin yas sürecini ve kayba yönelik uyumunu önemli derecede etkileyen faktörlerden birisidir. Sosyal desteğin varlığı kadar, yas tutan kişinin algıladığı desteğin derecesi de büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda profesyonel destekte ilk vurgulanan nokta, bireyin yas gerçeğini kabul edebilmesi ve kayba ilişkin duygularını açığa çıkarması, ifade edebilmesi ve farkına varabilmesidir” diye konuştu.
Sahada gönüllü olarak çalışan üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere tüm gönüllü katılımcılara eğitimlerle destek olmaya devam edeceklerin vurgulayan İKÇÜ PDR Merkez Müdürü Prof. Dr. Şahin, online veya yüz yüze danışmanlıklarla depremzede öğrencilerle, aileleriyle ve deprem bölgesinden İzmir’e gelen vatandaşlarla kurdukları güçlü bağı devam ettirme gayretinde olduklarını aktardı.

İlgili Resimler


Menüyü Kapat