İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

iş Olanakları

FAKÜLTEMİZ İŞ OLANAKLARI

Mezunlarımız, lisans eğitimleri boyunca aldıkları teorik ve pratik eğitim ile donanımlı profesyoneller olarak yetişmektedir. Fakültemiz mezunları özel sektör veya kamu kurumları altında yer alan farklı birçok iş alanında istihdam edilebilmektedir. Ayrıca mezunlarımız, lisansüstü eğitim programlarını tamamladıktan sonra akademik kariyer yolunda ilerleyerek akademisyen olma imkânına da sahiptirler. Fakültemiz bölümlerinin iş olanaklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki linklerde verilmektedir.

 

 

FELSEFE BÖLÜMÜ İŞ OLANAKLARI                 

Bölümün mezunları:

- Akademisyenlik yapmakta

- Liselerde öğretmenlik yapmakta;

- Çeşitli bakanlıkların eğitim ve kültürle ilgili birimlerinde,

- TRT ve basında, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı bulmaktadırlar. 

 

COĞRAFYA BÖLÜMÜ İŞ OLANAKLARI

Dört yıllık lisans programımızdan mezun olan öğrencilerimiz Coğrafyacı diplomasını ve ünvanını almaya hak kazanacaklardır. 

Mezunlarımız formasyon almaları halinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapmayı hak etmektedirler. Bunun yanında kendilerini geliştirmeleri halinde Devlet Su İşleri, Devlet Meteorloji İşleri ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüklerinde, Türkiye İstatitik Kurumu (TÜİK), Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görev yapabilirler. Ayrıca Coğrafya içindeki belirli alanlarda uzmanlaşarak yerel yönetimlerde, kamu kurumlarında uygun pozisyonlarda görev yapabilmektedirler. Son yıllarda CBS (GIS) Coğrafi Bilgi Sistemleri konusundaki talepleri karşılayacak pozisyonlarda hem yukarıda söz edilen kurumlarda hem de özel GIS ve Haritacılık şirketlerinde çalışabilmektedirler.

Akademik çalışmalarda kendini geliştiren öğrencilerimiz akademisyen olma yolunda yüksek lisans ve doktora programlarını takip edebilirler. Bu yönde çalışan ve yabancı dil seviyelerini geliştiren öğrencilerimiz zaman içinde başta araştırma görevlisi olmak üzere akademisyen olarak çalışabilirler.

 

MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ İŞ OLANAKLARI

Bilgi iletişim teknolojilerinin akıl almaz biçimde geliştiği ve herkes tarafından ulaşılabilir bir özellik kazandığı günümüzde, ülkemizde ve dünyada iletişim sekötüründe büyük bir istihdam potansiyeli ortaya çıkmıştır. Sektörün her alanında nitelikli personel ihtiyacı giderek kendini hissettirmeye başlamış ve rekabet çetin bir mücadeleye dönüşmüştür. İletişim sektörünün istihdam ihtiyaçları göz önünde tutularak, donanımlı uzmanlar yetiştirmek üzere yola çıkan bölümümüz, teori ile pratiği gerçek anlamda buluşturan ülkemiz devlet üniversiteleri arasında ilk olma özelliğine sahiptir. Buradan aldığımız feyz ile iletişim alanına ait farklı disiplinleri bir çatı altında topladık. Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dallarındaki eğitim verme avantajıyla öğrencilerimize iletişim sektöründe geniş bir iş yelpazesi fırsatı sunmaktayız. Öğrencilerimiz başta çeşitli medya kurumlarında, Halkla İlişjkiler ve Reklam ajanslarında, Televizyon ve radyo kanallarında istihdam sağlayabilecekleri gibi diğer pek çok sektörün ilgili kurum ve kuruluşlarında da iş bulma olanağı sağlayabilirler. Bölümümüz mezunları iletişim sektöründe aşağıdaki meslek dallarında kariyer yapma fırsatı bulmaktadırlar. 

 

1. Halkla İlişkiler Uzmanlığı

2. Reklam Yazarlığı

3. Muhabirlik

4. Gazete, Dergi ve Web Sayfası Editörlüğü

5. Televizyon Programcılığı

6. Yönetmenlik

7. Spikerlik

8. Görüntü Yönetmenliği

9. Kameramanlık

10. Senaristlik

11. Haber Fotoğrafçılığı

12. Marka Temsilciliği

13.  Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

14. Etkinlik Yöneticiliği 

15. İnsan Kaynakları Personeli

16. Akademik Olanaklar 

 

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ İŞ OLANAKLARI

Psikoloji bölümünden mezun olan bir kişi, gerek özel gerek devlet hastanelerinin ilgili birimlerinde (örneğin, yetişkin ruh sağlığı ve hastalıkları, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, onkoloji, nöroloji gibi) psikolog olarak görev yapabilmekte, Adalet Bakanlığı’na bağlı mahkemelere ya da ceza ve tevkifevlerine atanabilmekte, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışabilmektedir.

Ayrıca huzur evlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreşlerde, ana okullarında psikolog olarak görev yapabilmektedir.

Mezunlarımız, okul psikoloğu olarak görev yapabilmekte, rehberlik araştırma merkezlerine girebilmekte, formasyon aldıkları takdirde devlete bağlı ya da özel okullardaki rehberlik servislerinde çalışabilmektedir.

Ek olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birimlerinde sivil memur psikolog olarak da göreve başlayabilmektedir.

Aile Danışmanlığı Sertifika Programlarını başarıyla tamamlayan kişi ise, aile danışmanı unvanı alarak “Aile Danışmanlığı Merkezi” açabilmekte ya da halihazırda açılmış olan bir aile danışmanlığı merkezinde görev alabilmektedir.

Son olarak, bu programdan mezun olanlar, gerekli şartları sağladıklarında üniversitelere öğretim elemanı olarak (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya öğretim üyesi) atanabilmektedir.

 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ İŞ OLANAKLARI

 

Sosyoloji alanında öğrenim görmenin önemi pek çok meslek tarafından keşfedilmiştir. Dolayısıyla sosyologların iş alanı gün geçtikçe artmaktadır. Sosyoloji bölümü mezunlarının başlıca iş olanakları şunlardır;

  • Akademisyenlik
  • Milli Eğitim Bakanlığı’nda Felsefe Grubu Öğretmenliği
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve çeşitli kamu kuruluşlarında sosyologluk, uzmanlık, araştırmacılık ve anketörlük
  • Hizmet ve üretim sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda, sivil toplum örgütlerinde, insan kaynaklarında, pazarlama, halkla ilişkiler departmanlarında sosyologluk, insan kaynakları uzmanlığı ve danışmanlık

 

TARİH BÖLÜMÜ İŞ OLANAKLARI

 

Tarih Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz;

-Akademisyen

-Kamu kurum ve kuruluşlarında (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Kütüphane, Genel Kurmay Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı v.b.) uzman ve uzman yardımcısı

-MEB’e bağlı okullarda Tarih Öğretmeni

-Son yıllarda giderek büyüyen ve tarihi dizilere, kitaplara ilginin arttığı medya ve basın sektöründe danışman, senaryo yazarı ve editör

-Kent müzeleri, özel kütüphane, müze ve arşivlerde uzman

olarak çalışma olanağına sahiptirler.

-Yapılan yakın tarihli düzenlemeye göre, artık Tarih bölümümüzden dört yıllık lisans eğitimi alan öğrencilerimiz, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Hukuk veya İktisat alanlarından birinde lisansüstü eğitimlerini tamamladıkları takdirde Kaymakamlık mesleğini icra edebilme hakkına sahip olmuşlardır.

-Bunların haricinde kendilerini çalışmak istedikleri alanla ilgili olarak geliştiren öğrencilerimiz, yüksek öğrenimlerinde devletimizin sağladığı burs imkanlarından faydalanabilir, kazanabilecekleri çeşitli başarı burslarıyla birlikte yurtdışında eğitim alabilir veya çeşitli tarihi, arkeolojik ve kültürel projeler içerisinde çalışma imkanlarına sahip olabilirler.

-Tarih bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz istedikleri ve başarılı oldukları takdirde, daha sonra farklı alanlarda yüksek öğrenim görüp, kariyerlerini bu alanlarda ilerletme şansına da sahip olabilmektedirler.

 

 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İŞ OLANAKLARI

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü başarıyla tamamlayanlar “Türk Dili ve Edebiyatı” alanında Lisans Diplomasına sahip olurlar ve “Türkolog” unvanını alırlar.

Bu programdan mezun olanlar gerekli şartları sağladıklarında üniversitelere öğretim elemanı (öğretim görevlisi, öğretim üyesi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi) olarak atanabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü şartları sağladıkları takdirde devlet okullarıyla özel okullarda ve kurslarda öğretmenlik yapabilirler.

Ayrıca devlet arşivlerinde ve kütüphanelerde,  Kültür Bakanlığı, TRT gibi devlet kuruluşlarıyla, basın-yayın organları ve reklamcılık alanı gibi farklı alanlarda iş bulabilirler.

 

 

TÜRK İSLAM ARKEOLOJİSİ

 

Üniversitemiz TÜRK İSLAM ARKEOLOJİSİ Bölümünden 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayıp başarıyla mezun olan öğrenciler ; 

- Üniversitelerde akademisyen,

- Müzelerde uzman ve araştırmacı,

- Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlarda Uzman ve Uzman Yardımcısı,

- Belediyelerin KUDEB Birimlerinde Uzman,

- Turizm sektöründe, belediyelerde ve sanat galerilerinde yönetici, uzman ve araştırmacı,

- Eski Eserlerin Restorasyonunda Danışman olarak çalışma imkanlarına sahiptir.

 Ayrıca, bölümde verilen uygulamalı eğitimle kazanılan  becerilerin geliştirilmesi halinde ilgili alanlarda serbest çalışma imkanına sahip olacaklardır.

Menüyü Kapat