İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Farabi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Farabi Koordinatörlüğü için tıklayınız.

 

 

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRLERİ LİSTESİ

Sıra No

Bölümü

Farabi Koordinatörü Adı Soyadı

e-posta

1

Tarih

Arş. Gör. Zeynep POLAT SATOĞLU

zeynep.polat.satoglu@ikcu.edu.tr

2

Felsefe

Dr. Öğr. Üyesi Pakize ARIKAN SANDIKÇIOĞLU

pakize.arikan.sadikcioglu@ikcu.edu.tr

3

Sosyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAHRAMAN

fatih.kahraman1@ikcu.edu.tr

4

Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Filiz KÜNÜROĞLU

filiz.kunuroglu@ikcu.edu.tr

5

Türk İslam Arkeolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem PARLADIR

sebnem.paladir@ikcu.edu.tr

6

Türk Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KOLUNSAĞ

ibrahim.kolunsag@ikcu.edu.tr

7

Bilgi ve Belge Yönetimi

Öğr. Gör. Mithat Baver ZENCİR

mithatb.zencir@ikcu.edu.tr

8

Coğrafya

Dr. Öğr. Üyesi Beycan HOCAOĞLU

beycan.hocaoglu@ikcu.edu.tr

9

Medya ve İletişim

Doç. Dr. Devrim ÖZKAN

devrim.ozkan@ikcu.edu.tr

 

Menüyü Kapat