İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Fakülte Hakkında

TARİHÇE

Fakültemiz, 24.05.2012 tarih ve 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. 12.09.2012 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla açılan Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi ile Medya ve İletişim bölümlerinden oluşan Fakülte, toplam 9 bölüm barındıran büyük bir akademik birim haline geldi. 2013 yılı içinde İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Türk İslam Arkeoloji bölümlerinin de kurulmasıyla bölüm sayısı 11, anabilim dalı sayısı ise 35'e ulaştı.

Fakültenin kurucu dekanlığına 01.02.2013 tarihinde Prof. Dr. Turan GÖKÇE atandı.

BÖLÜMLER

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Kütüphanecilik Anabilim Dalı

Arşivcilik Anabilim Dalı

COĞRAFYA

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı

FELSEFE

Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı

Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı

Bilim Tarihi Anabilim Dalı

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

MEDYA VE İLETİŞİM

Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık Anabilim Dalı

Gazetecilik Anabilim Dalı

Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı

Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Anabilim Dalı

Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

Psikometri Anabilim Dalı

SOSYOLOJİ

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

Sosyometri Anabilim Dalı

TARİH

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

TÜRK - İSLAM ARKEOLOJİSİ

Türk - İslam Arkeoloji Anabilim Dalı

 

Menüyü Kapat