İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Dekanın Mesajı


Sevgili öğrenciler,

Fakültemiz adına hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Dekanlık görevini sürdürdüğüm İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmak, tercihlerinize ışık tutmak istiyorum.

Sevgili öğrenciler,

Uzun ve yorucu bir eğitim ve hazırlık döneminden sonra girdiğiniz sınav sonuçlarını bekliyorsunuz. Şimdiden hepinizi tebrik ediyorum. Sadece eğitim ve öğretim süreci ile sınırlı olmayan, aynı zamanda hayatınızın tamamını kapsayan kariyer planlama sürecinin önemli bir noktasında bulunduğunuzu biliyorum.     

Sadece bir öğretim üyesi ve dekan olarak değil, aynı zamanda kıdemli bir öğrenci ve bir veli olarak, bu noktada yapacağınız tercihle ilgili içinde bulunduğunuz tatlı telaşı, duyduğunuz mutluluk ve heyecanı anlıyorum.

2013 yılında kurulmuş, 2018-2019 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiş olmanın gurur ve mutluluğu ile sizleri bekleyen Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi dekanı olarak, bu tercih döneminde benim de en az sizler kadar heyecan duyduğumu bilmenizi istiyorum.

Sevgili öğrenciler,

Tercih edeceğiniz fakültemizin Ege’nin incisi İzmir’de yer alması, sizlere yükseköğrenim hayatınızda başka şehirlerde bir arada bulamayacağınız imkânları, kolaylıkları ve standartları sunmaktadır. Sizlere ihtiyaç duyacağınız hemen her imkânı hazırlayan üniversiteler şehri İzmir, aynı zamanda diğer büyük kentlere oranla daha sakin bir yaşam imkânı sağlamaktadır.      

Fakülte olarak İzmir’de, yeni bir anlayışla kurgulanan ve sadece bulunduğu şehrin ve bölgenin değil, aynı zamanda Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde yer almamız, genç ve dinamik bir yükseköğretim kurumunun imkânlarından yararlanmak bakımından büyük avantaj sağlamaktadır.  

Fakültemizde yer alan bütün bölümlerimiz, öncelikle araştırma üniversitesi misyonuyla bilimsel bilgi üretme ve bilgiyi değere dönüştürmeye odaklanmış bulunmaktadır.

Bizi tercih edecek olan siz öğrencilerimizin araştırma süreçlerine dâhil edilerek, edinecekleri teorik bilgi ile birlikte uygulamalarla kazanacakları pratik tecrübelerle mezun olmalarını, istihdam imkânlarını arttırmalarını önemsiyoruz. İlgili sektörlerin ihtiyacı olan insan kaynakları dikkate alınarak hazırlanan, sürekli güncellenerek geliştirilen eğitim programlarımızı, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezince yürütülen çalışmalar ve stajlarla destekliyor, öğrencilerimizi mezun olmadan önce planlı bir biçimde mesleki uygulama süreçlerine dâhil etmeye çalışıyoruz.

İyi bir araştırma alt yapısı ile birlikte, eğitimde farklılaşma hedefleri ve buna uygun stratejik planları olan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nde tercih edeceğiniz bütün programlarımızda, eğitimden çok öğrenmeye odaklanan, kişiselleştirme üzerine inşa edilmiş, öğrenciyi merkeze alan, teknolojinin tüm imkânlarından yararlanan bir yaklaşımla hareket ediyoruz.

Bütün bölümlerimizde teorik bilgi ile birlikte uygulamaya ağırlık veriyoruz. Psikoloji, Medya ve İletişim, Bilgi Belge Yönetimi başta olmak üzere, uygulamalı bölümlerimizin araştırma ve uygulama alt yapılarını, laboratuvarlarını oluşturduk. Bununla da yetinmeyip, sürekli geliştiriyoruz.  

Ayrıca, dinamik bir sektör uzantısı olan Medya ve İletişim gibi bölümlerimizin kurgusu ve uygulanacak eğitim programları için, ilgili sektör temsilcileri ile sürekli bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Sektörün ihtiyacı olan insan kaynağının sahip olması gereken donanım özelliklerini doğrudan sektör yöneticilerinden tespit ederek, ihtiyaca cevap verebilir, dolayısıyla istihdam edilebilir nitelikte mezun verebilecek programlar geliştiriyoruz.

Staj çalışmaları ile birlikte öğrencilerimizin alanlarında saygınlığı tescillenmiş yarışmalara katılmalarını, kazandıkları ödülleri kariyer planlamalarında önemli avantaj sağlayacak şekilde özgeçmişlerine kaydetmelerini teşvik ediyoruz.

Yabancı dil olarak İngilizceyi önemsiyor, mesleki hayatlarında rahatlıkla kullanabilecekleri düzeyde geliştirebilmeleri için bizi tercih eden bütün öğrencilerimize “isteğe bağlı hazırlık” imkânı sağlıyoruz.

Bununla da yetinmiyoruz. Öğrencilerimizin sosyal bilimler alanında kariyer planlaması yaparken, diğer üniversitelerde bulunan arkadaşlarına göre birkaç adım daha öne çıkabilmeleri için, fakülte seçmeli havuz dersleri içerisinde Rusça, Arapça, Farsça, Yunanca ve Sırpça gibi dil derslerini alarak, ikinci bir yabancı dille mezun olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Dört yıllık lisans eğitiminin 2. ve 3. sınıflarında verdiğimiz dil dersleri yanında, her sınıfta bölümlerin birbirine açık olan programlarından olabildiğince yararlanan öğrencilerimizin, hangi bölümden mezun olursa olsun, genel bir sosyal bilimler perspektifi kazanmalarını önemsiyoruz.    

Etkin bir akademik danışmanlıkla kazandırmaya çalıştığımız bilgi, beceri ve donanımlarla, öğrencilerimizin sadece kamu ya da özel sektörde iş bulmak için değil aynı zamanda kendi islerini kurmak ve istihdam potansiyeli oluşturmak için çabalayan girişimci bir ruhla mezun olmalarını hedefliyoruz.

Bu anlayışla, fiziki alt yapı ile birlikte akademik kadro çalışmalarını tamamladığımız 9 bölümde, 19 Profesör, 22 Doçent, 37 Dr. Öğr. Üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 30 araştırma görevlisinden oluşan, heyecanlı, genç ve dinamik bir akademik kadroyla lisans eğitimi veriyoruz.

Bununla da yetinmiyoruz. Aynı zamanda bölümlerimizin dokuzunda yüksek lisans, yedisinde doktora düzeyinde lisansüstü eğitim vermeye başladık. Mevcutlarla birlikte siz müstakbel öğrencilerimizin kariyer planlamalarında mezuniyet sonrası akademik çalışmalarına devam edebilmelerine imkân sağladık.   

Yirmi ayrı ülkeden fakültemizde öğrenim gören öğrencilerle kısmen uluslararası bir iklim oluşturduk. Ayrıca, imzalanmış olan iş birliği ve Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarıyla, sizlere yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelerden yararlanma imkânı sağladık.

Bütün bu çalışmalarla mezunlarımızın; yaşanan süreçlerin giderek daha karmaşık hale geldiği dünyamızda olup bitenleri anlamak ve çözüm üretebilmek için her zamankinden daha disiplinler arası yaklaşabilen; yaşadığı şehir, bölge, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, eleştirel düşünceye sahip, analitik düşünebilen, analiz-sentez yapabilen, kendini yenileyebilen, bağımsız araştırma yapabilen, problem çözebilen, aktarılan bilgi ile yetinmeyip öğrenmeyi öğrenen, sürekli öğrenmeyi prensip edinen, donanımlı araştırmacı bilim ve meslek insanları olarak yetişmeleri için çalışıyoruz.

Sevgili gençler,

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle selamlıyor, sizleri güzel İzmir’de bulunan, alanlarında uzman, genç ve dinamik akademik kadrosuyla, son sistemlerle donatılmış eğitim, araştırma ve uygulama alt yapısına sahip İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ailesine katılmaya davet etmenin mutluluk ve heyecanını yaşadığımızı bilmenizi istiyorum.

Hepinize yükseköğrenim ve meslek hayatınızda başarılar diliyorum. 

 

                                                                                                                              Prof. Dr. Turan GÖKÇE

                                 Dekan

Menüyü Kapat