İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Dekanımızın Mesajı


Sevgili Öğrenciler,

2010 yılında İzmir’de kurulan Üniversitemiz, Osmanlı bilim ve fikir hayatının öncülerinden biri olan, kısa ömrünü (1609-1657) ilme adayan Kâtip Çelebi’nin adını alarak tarihi bir misyon üstlenmiş oldu. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, aynı zamanda bu misyonun gereğini yerine getirmek üzere 24.05.2012 tarihinde kuruldu.

Yaygın örneklerinden farklı bir biçimde kurgulanmış olan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, önemli bir kısmı Kâtip Çelebi’nin temel ilgi alanları ile örtüşen on bölümden oluşmaktadır. Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi, Medya ve İletişim, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk İslam Arkeolojisi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerini bünyesinde barındıran Fakültemiz, bilgi üretim ve tüketim sürecinin alabildiğine hızlandığı, bilim ve disiplinler arasındaki sınırların yerini paylaşmaya bıraktığı günümüzde, giderek daha fazla ihtiyaç haline gelen disiplinler arası işbirliğine uygun bir zemin oluşturmaktadır. Sadece araştırmalarla sınırlı tutulmayacak olan bu zemin, bütün bölümlerin birinci sınıflarında ağırlıklı olarak genel bir sosyal bilim perspektifi kazandırmak ve işbirliğinin temellerini oluşturmak üzere okutulacak ortak derslerle, lisans programlarının uygulamasında da etkin olarak kullanılacaktır. Ayrıca, tamamı uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanacak olan programlarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz, uluslararası öğrenci değişim programlarından da yararlandırılacaklardır.

Bütün bölümlerinde hazırlık uygulamasını zorunlu kılan % 30 oranında İngilizce eğitim vermeyi, akademik kadro yeterliğini sağlayan bölümlerinde yüksek lisans ve doktora programları açmayı planlayan Fakültemiz, aynı zamanda, öğrencilerini uzmanlaşmayı kararlaştırdıkları saha ile ilgili ikinci bir yabancı dil bilgisi edinen, farklı dillerde çıkan yayınları takip edebilen, ürettiği bilgiyi dünyanın her yerine iletebilen, uluslararası standartlarda yayına dönüştürebilen genç araştırmacılar yetiştirerek Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Fakültemiz mezunları, edindikleri mevcut bilgi birikimi yanında, sosyal bilimlerin metodolojisini kavrayarak bilgi üretim mekanizmalarını geliştiren, olgulara geniş bir bakış açısıyla yaklaşabilen, çok boyutlu ve eleştirel düşünebilen, dinamik zihin yapısıyla sürekli öğrenmeyi prensip edinen, ülke ve dünya gerçeklerini göz önünde bulundurarak toplum ve devletin temel problemlerine çözüm üretebilen, tarihi tecrübeyi değerlendirerek geliştireceği stratejik projelerle geleceğe güvenle bakabilen, donanımlı, duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak ülkemizin ihtiyacı olan dinamik insan kaynağını oluşturacaklardır.

Sevgili Gençler,

Ülkemizin üçüncü büyük şehri olan, Kâtip Çelebi’nin asrı 17. yüzyılda olduğu gibi son yılarda yeni bir hızlı kalkınma sürecine girmiş bulunan İzmir’de farklı bir isim ve içerikle kurulan Fakültemiz, donanımlı, genç ve dinamik kadrosuyla oluşturduğu uygun akademik zeminde, sosyal bilim alanlarında öğrenim görmeyi, evrensel standartlara uygun bir bilimsel donanım ve pratik tecrübeye sahip bireyler olarak yetişerek kamu ya da özel sektörde istihdam edilmeyi ya da lisansüstü programlarda uzmanlaşarak bilim dünyasında yer edinmeyi planlayan sizleri beklemektedir.
Sevgi ve saygılarımla,
Prof. Dr. Turan GÖKÇE
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı

Menüyü Kapat