ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Halk Bilimi
 • Lisansüstü Celâl Bayar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı
 • Üniversite Celâl Bayar Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Halk Bilimi
 • Lisansüstü Celâl Bayar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı
 • Üniversite Celâl Bayar Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı
 • ERSAL MEHMET,Cönkten Hizmet Defterine İcradan Yazıya Alevi Yazma Geleneği, Milli Folklor, 2016, 2016, 87 99
 • ERSAL MEHMET,ALEVİ İNANÇ SİSTEMİNDE DEM KÜLTÜ VE DEM GELDİSEMAHLAR, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2016, 2016, 127 173
 • ERSAL MEHMET,ERSÖZ SERPİL,Alevi Gülbengelerinin Temel Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme, Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2013, 53 80
 • ERSAL MEHMET,Şücaeddin Veli Ocağı Balkan Aleviliğindeki Yeri Rolü ve Önemi, TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, 2012, 207 230
 • Ersal Mehmet,Şücaeddin Veli Ocağı: Balkan Aleviliğindeki Yeri, Rolü ve Önemi, 2012
 • ERSAL MEHMET,Alevi İnanç sisteminde Ritüelik Özel Terimler Musahiplik, Turkish Studies, 2011, 6, 1087 1110
 • ERSAL MEHMET,Alevi Cem Zakirliği Battal Dalkılıç Örneği, Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2009, 188 208
 • KÖKEL COŞKUN,ERSAL MEHMET,Çankırı İli Alevi Köyleri Hakkında, TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, 2008, 13 54
 • ERSAL MEHMET,Alevi Bektaşi İnanç Sisteminde Hukuka Örnek Veli Baba Sultan Ahitnamesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2007, 4, 1 26
 • ERSAL MEHMET,Alevilik Çalışmalarında Uygulanacak Metodoloji Üzerine Tespitler ve Öneriler,2.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu,08.10.2015 10.10.2015, Nevşehir, TÜRKİYE, 01.05.2016
 • ERSAL MEHMET,AKIN BÜLENT,Alevi Geleneğinde Yaşayan Yunus Emre,Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu,15.10.2015 15.09.2015, Manisa, TÜRKİYE, 15.09.2016
 • ERSAL MEHMET,Yası Katık Edenler Alevi Topluluklarda Ritüelik Farklılıklarla Kerbela,Uluslararası Kerbela ve Hz. Hüseyin Sempozyumu,14.05.2015 15.05.2015, Ankara, TÜRKİYE, 25.04.2016
 • ERSAL MEHMET,Anadolu dan Balkanlara Seyyid Ali Sultan Kültü,İkinci uluslararası Balkanlarda Alevilik Bektaşilik Sempozyumu Seyyid Ali Sultan,11.04.2015 12.04.2015, Tekirdağ, TÜRKİYE, 01.10.2015
 • ERSAL MEHMET,Çubuk Havzası Alevi Ocakları Bağlamında Alevi İnanç Dede Ocaklarının Teşkilatlanması ÜZerine Bir Değerlendirme,2. Uluslararası Tarihten Bugüne Alevilik Sempozyumu,23.10.2010 24.10.2010, Ankara, TÜRKİYE, 02.02.2012
 • ERSAL MEHMET,Çubuk Havzası Alevi Ocakları Bağlamında Alevi İnanç-Dede Ocaklarının Teşkilatlanması ÜZerine Bir Değerlendirme,2. Uluslararası Tarihten Bugüne Alevilik Sempozyumu,23.10.2010, TÜRKİYE, 24.10.2010
 • ERSAL MEHMET,Alevi Ocakları Arasında Ritüelik Senkretizm,2. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi,19.04.2010, 25.04.2010
 • ERSAL MEHMET,Alevi Kimliğine Ritüel ve Hiyerarşik Örgütlenme Merkezli Bir Bakış,Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı,29.05.2009, Isparta, TÜRKİYE, 30.05.2009
 • ERSAL MEHMET,Bektaşiliğin Farklı İnanç ve Uygulamalarını Yaşatan Veli Baba Sultan Ocağı,1. Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu,28.09.2005, Isparta, TÜRKİYE, 30.09.2005
 • ERSAL MEHMET,Alevi Kimliğine Ritüel ve Hiyerarşik Örgütlenme Merkezli Bir Bakış,Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı,29.05.2009 30.05.2009, Isparta, TÜRKİYE
 • ERSAL MEHMET, Direnen ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Kültürler, Ağaçların Yoldaşları Tahtacı Alevileri, ISBN:978-605-338-184-6, S:97 102, Ege Üniversitesi Yayınevi, 2016
 • ERSAL MEHMET, Direnen ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Kültürler, Tahtacı Alevilerinde Hıdırellez, ISBN:978-605-338-184-6, S:135 140, Ege Üniversitesi Yayınları, 2016
 • ERSAL MEHMET, Alevilik Kavramlar ve Ocak Sistemi Çubuk Havzası Örneği, ISBN:978-975-507-279-1, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, 2016
 • ERSAL MEHMET, Balkanlarda Alevilik Bektaşilik, Balkanlar: Alevi mi? Bektaşi mi? Ocak mı Sürek mi?, ISBN:978-605-65604-0-8, S:236 263, Çorlu Belediyesi Yayınları, 2015
 • ERSAL MEHMET, Civelek Baba Hayatı Şiirleri ve Karaşar Bektaşiliği, ISBN:978-605-4728-05-3, Barış Kitap, 2012
 • ERSAL MEHMET, Civelek Baba Hayatı, Şiirleri ve Karaşar Bektaşiliği, ISBN:978-605-4728-05-3, S:267, Barış Kitap, 2012
 • ERSAL MEHMET, Alevi İnanç Dede Ocakları Üzerine Bir Örneklem Veli Baba Sultan Ocağı, ISBN:978-3-939372-41-7, Das Alevitisch-Bektaschitische Kulturinstitut e.V, 2009
 • ERSAL MEHMET, Alevi İnanç Dede Ocakları Üzerine Bir Örneklem: Veli Baba Sultan Ocağı, ISBN:978-3-939372-41-7, S:393, Das Alevitisch-Bektaschitische Kulturinstitut e.V, 2009
 • ERSAL MEHMET, Nazik Erik Hayatı Eserleri ve Fikir Dünyası, ISBN:975-94844-3-9, Türkiye Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, 2002
 • ERSAL MEHMET, Nazik Erik Hayatı Eserleri ve Fikir Dünyası, ISBN:975-94844-3-9, S:338, Türkiye Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, 2002
 • Diyarbakır Yöresi Alevi Ocakları Üzerine Bir Araştırma, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (394350),29.12.2016
 • Nevşehir Aleviliğinin Sosyo Kültürel Yapısı, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (27744),27.10.2016
 • Çubuk Havzası Alevi Ocakları Üzerine Bir Araştırma, Bursiyer, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer, (363,000),15.9.2012
 • Kafkasya Kökenlilerib Hafıza Mekanları Üzerine Bir Araştırma, Danışman, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman
 • Çubuk Havzası Alevi Ocakları Üzerine Bir Araştırma, Bursiyer, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer
 • Milli Folklor
 • Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Editör,
 • Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Editör,
 • Balkanlarda Alevilik Bektaşilik, Editör,
 • Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Yardımcı editör,
 • 2 Uluslararası Tarihten Bugüne Alevilik Sempozyumu, Editör,

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön