Doç. Dr. Burcu Öksüz

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi
 • Kalite Komisyonu Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Halkla İlişkiler
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İnsan Kaynakları)
 • Üniversite Ege Üniversitesi-İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Akademik Özgeçmiş


 • ÖKSÜZ BURCU,İşveren Markalaşmasının İki Temel Bileşeni Olarak Maaş ve Çalışma Ortamı: Keşifsel Bir Araştırma, Global Media Journal, 2019, 10, 301 331
 • ÖKSÜZ BURCU,GÖRPE TEVHİDE SERRA,Halkla İlişkiler mi Kurumsal İletişim mi? Akademiden Uygulamaya Kavram Tartışmaları, Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, 2019, 1 23
 • ÖKSÜZ BURCU,YALÇIN MUSTAFA,TURİSTLER DENEYİMLERİNİ SOSYAL MEDYADA NEDEN PAYLAŞIR? PAYLAŞIM MOTİVASYONLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA, SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, 2018, 530 542
 • ÖKSÜZ BURCU,KÖLGELİER YELDA ÖZLEM,MARKA TOPLULUĞUNDAN SOSYAL MEDYAYA: HARLEY DAVIDSON, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018, 11, 1001 1014
 • ÖKSÜZ BURCU,GEÇİT ERDEM,BİR SOSYAL MESAJ ÇEKİCİLİĞİ OLARAK BİRLİK VE BERABERLİĞİN REKLAMLARDA KULLANIMI: BANKA REKLAMLARINA YÖNELİK BİR ÇÖZÜMLEME, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018, 11, 1010 1022
 • ÖKSÜZ BURCU,BATU MİKAİL,KRİZ İLETİŞİMİ VE TURİZM: 2016 YILI TERÖR SALDIRILARI, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, 2017, 1, 85 108
 • ÖKSÜZ BURCU,ALTINTAŞ VOLKAN,Sağlık Turizminde Dijital İletişim Kanallarının Kullanımı, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2017, 14, 59 75
 • ÖKSÜZ BURCU,Halkla İlişkilerde Meslekleşme Sorunu, Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2015, 249 265
 • KORAP ÖZEL ELİF,ÖKSÜZ BURCU,Yazılı Basında Advertorial: “Gazeteciler İçin Şeytanın Ta Kendisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, 17, 67 104
 • ÖKSÜZ BURCU,KORAP ÖZEL ELİF,Gazeteciler ve Halkla İlişkiler Uygulamacıları Arasındaki Gergin İlişkinin Kodları: Gazeteciler ve Halkla İlişkiler Uygulamacıları Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2015, 9, 22 54
 • ÖKSÜZ BURCU,GÖRPE TEVHİDE SERRA,Türkiye’de Halkla İlişkiler Alanında Kadının Yeri: Akademisyenler, Uygulamacılar ve Meslek Örgütü Temsilcilerinin Konuya Yaklaşımları, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2014, 123 140
 • ÖKSÜZ BURCU,KER DİNÇER MÜJDE,Leaders As Corporate Responsibility Spokesperson: How Leaders Explain Liabilities Via Corporate Web Sites?, Journal of Media Critiques, 2014, 71 83
 • ÖKSÜZ BURCU,GÖRPE TEVHİDE SERRA,The Role of The Turkish Public Relations/Communication Professionals in Corporate Social Responsibility: A Research on Practices and Communications of CSR Programs in Turkey, Global Media Journal Turkish Edition, 2014, 5, 243 262
 • ÖKSÜZ BURCU,Yönetişim Sürecinde Kurumsal İletişimin Rolü ve Önemi, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2014, 2, 181 210
 • ÖKSÜZ BURCU,Halkla İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi: Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2014, 8, 55 75
 • UZUNOĞLU EBRU,ÖKSÜZ BURCU,New Opportunities in Social Media for Ad–Restricted Alcohol Products: The Case of ‘Yeni Rakı’, Journal of Marketing Communications, 2014, 20, 270 290
 • ÖKSÜZ BURCU,KER DİNÇER MÜJDE,Putting Heart and Soul in Education: Spiritually Intelligent Servant-Leaders in Educational Institutions, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 11, 1009 1022
 • ÖKSÜZ BURCU,İşveren Markası Yönetimi Sürecinde İletişimin Önemi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2012, 7, 14 31
 • KER DİNÇER MÜJDE,ÖKSÜZ BURCU,Hizmetkâr Liderlik Anlayışı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Geliştirmek, Akademia, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2011, 2, 2 18
 • ÖKSÜZ BURCU,E–İşe Alım Sürecinde Kurumsal Web Sitelerinin Kullanımı ve Konu Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (Eski adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ), 2011, 7, 267 283
 • UZUNOĞLU EBRU,ÖKSÜZ BURCU,Paydaş Yönetimi Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Markalaşmaya Olan Etkisi, Marmara Üniversitesi İletişim Dergisi, 2010, 162 182
 • GÜMÜŞ MURAT,ÖKSÜZ BURCU,İtibarın Temel Taşı Olarak Kurumsal İletişim: Kurumsal İtibar Sürecinde İletişimin Rolü ve Önemi, Marmara Üniversitesi İletişim Dergisi, 2010, 111 124
 • AKINCI VURAL ZEKİYE BERİL,ÖKSÜZ BURCU,Communicating Corporate Social Responsibility through Corporate Web Sites: A Research on Turkish GSM Operators, Yaşar Üniversitesi E–Dergisi, 2009, 4, 2043 2061
 • GÜMÜŞ MURAT,ÖKSÜZ BURCU,İtibar Sürecinde Kilit Rol: Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi, Yaşar Üniversitesi E–Dergisi, 2009, 4, 2129 2150
 • GÜMÜŞ MURAT,ÖKSÜZ BURCU,Çalışanların Kurumsal İtibar Sürecine Katılımlarında İçsel İletişimin Rolü, Yaşar Üniversitesi E–Dergisi, 2009, 4, 2637 2660
 • AKINCI VURAL ZEKİYE BERİL,ÖKSÜZ BURCU,Kurumsal İletişimde Çalışan Bloglarının Kullanımı ve Etkileri, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2008, 5 19
 • BAŞOK NİLAY,ÖKSÜZ BURCU,Sosyal Pazarlama ve Halkla İlişkiler, Yeni Düşünceler Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2008, 3, 201 217
 • UZUNOĞLU EBRU,ÖKSÜZ BURCU,Kurumsal İtibar Riski Yönetimi: Halkla İlişkilerin Rolü, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2008, 5, 111 123
 • BAŞOK NİLAY,COŞKUN DEĞİRMEN GÜL,ÖKSÜZ BURCU,Hastanelerde Halkla İlişkiler: İzmir İli Özel Hastaneler Örnekleminde Halkla İlişkiler Birimlerinin Yapı–İşlev ve Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma, Osmangazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Hakemli Dergisi, 2007, 2, 31 46
 • BAŞOK NİLAY,ÖKSÜZ BURCU,Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri: İzmir İli Eğitim Hastaneleri ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2007, 5, 118 134
 • ZALLUHOĞLU ALİ ERHAN,ÖKSÜZ BURCU,Marka İletişimi Üzerine Yazilan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi,IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu,05.12.2019 06.12.2019, TÜRKİYE, 30.12.2020
 • ERDOĞRUL GAMZE,ÖKSÜZ BURCU,’Vatandaşları Kriz Anında Bilgilendirmek Gerekir’: Üst Düzey Kamu Yöneticilerinin Kriz İletişimine Bakışları Üzerine Nitel Bir Araştırma,5. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu,09.11.2019 11.11.2019, 30.12.2020
 • GENÇ MERVE,ÖKSÜZ BURCU,An Analysis on Collaborations between Turkish Beauty YouTubers and Cosmetic Brands,3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (WOCTINE),07.06.2019 09.06.2019, 01.10.2019
 • ÖKSÜZ BURCU,Örgütsel Cazibeyi Belirleyen Faktörler: Potansiyel Çalışanlar Bir İşverenden Ne Bekler?,4. EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi,29.11.2019 30.11.2019, 30.12.2019
 • ÖKSÜZ BURCU,Restoranlarda Instagram Kullanımı: Çeşme’deki Restoranlara Yönelik Bir Araştırma,4. EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi,29.11.2019 30.11.2019, 30.12.2019
 • ÖKSÜZ BURCU,ZALLUHOĞLU ALİ ERHAN,Stratejik Bir Değer Olarak İşveren Markasi: Vestel Örneği,IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu,05.12.2019 06.12.2019, 30.12.2019
 • ÖKSÜZ BURCU,KÖLGELİER YELDA ÖZLEM,Nutellam Olmadan Asla: Kriz İletişiminde Tüketicilerin Marka Savunuculuğu,4. EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi,29.11.2019 30.11.2019, 30.12.2019
 • ÖKSÜZ BURCU,ZALLUHOĞLU ALİ ERHAN,Müşteri Etkileşimi ve Marka Sadakati İlişkisi: Nitel Bir Araştırma,6. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi,12.12.2019 13.12.2019, 31.12.2019
 • GÜLER İPLİKÇİ HANDAN,ÖKSÜZ BURCU,ÜNİVERSİTELERDE MARKALAŞMA VE LOGO İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE LOGOLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ,IV. International Strategic Research Congress,07.11.2018 11.11.2018, 30.11.2018
 • ÖKSÜZ BURCU,YAPICIOĞLU AYAZ YELİZ,İzmir İli Belediyeleri Tarafından Düzenlenen Festivallere Yönelik Bir İnceleme,ICOAEF 18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance Extended with Social Sciences,28.11.2018 30.11.2018, 27.12.2018
 • ÖKSÜZ BURCU,YAPICIOĞLU AYAZ YELİZ,Örgütsel Adalet ile İlgili Yazılmış Tezlerin Bibliyometrik Analizi,ICOAEF 18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance Extended with Social Sciences,28.11.2018 30.11.2018, 27.12.2018
 • ÖKSÜZ BURCU,Kadın Akademisyenlerin Kariyer Gelişimi: Fırsatlar ve Engeller Üzerine Bir Araştırma,2. Uluslararası Kadın Kongresi,04.10.2018 05.10.2018, 04.10.2018
 • ÖKSÜZ BURCU,SEVİNDİM NİHAL,Seyahat Acentalarında Instagram Kullanımı,ICOMEP 18 Autumn International Congress of Management, Economy and Policy,01.12.2018 02.12.2018, 27.12.2018
 • BATU MİKAİL,ÖKSÜZ BURCU,Türkiye’de Halkla İlişkiler Eğitimi: Müfredatlar Üzerine Bir İnceleme,16. International Symposium Communication in the Millennium,25.04.2018 28.04.2018, Eskişehir, TÜRKİYE, 28.04.2018
 • KÖLGELİER YELDA ÖZLEM,ÖKSÜZ BURCU,Tüketici Yorumlarından Marka Kişiliğini Yorumlamak: Mini Cooper Örneği,ICOMEP 18 Autumn International Congress of Management, Economy and Policy,01.12.2018 02.12.2018, 27.12.2018
 • ÖKSÜZ BURCU,GENÇ MERVE,Corporate SocialResponsibility Communication on Facebook: The Case of Airline Companies in Turkey,11th Multidisciplinary Academic Conference (The 11th MAC in Prague 2017),13.10.2017 14.10.2017, 12.10.2017
 • ÖKSÜZ BURCU,ALTINTAŞ VOLKAN,Sosyal Medyanın İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri:Türk Hava Yolları Örneği,Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği 2016 UIuslararası Konferansı,22.09.2016 23.09.2016, 22.09.2016
 • ALTINTAŞ VOLKAN,ÖKSÜZ BURCU,Türkiye’de Sağlık Turizmi Eğitimi:Turizm Fakültelerinin Müfredatlarına Yönelik Bir Analiz,Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği 2016 UIuslararası Konferansı,22.09.2016 23.09.2016, 22.09.2016
 • ÖKSÜZ BURCU,ACAR ZÜLFİYE,KSS 2.0: Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı,Uluslararası Yeni Medya - Yeni Yaklaşımlar Konferansı,08.05.2014 09.05.2014, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 25.03.2015
 • ÖKSÜZ BURCU,GENÇ MERVE,Why not Prize rather than Misprize: Reputation Problem of Public Relations,5. Barcelona PR Meeting,30.06.2015 01.07.2015, Barselona, İSPANYA, 30.06.2015
 • GENÇ MERVE,ÖKSÜZ BURCU,A Fact or An Illusion: Effective Social Media Usage of Female Entrepreneurs,World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship,28.05.2015 30.05.2015, 03.07.2015
 • ÖKSÜZ BURCU,Sosyal Ağ Sitelerinde İzlenim Yönetimi ve İşe Alım,Dijital İletişim Etkisi Uluslararası Akademik Konferansı,16.10.2014 17.10.2014, İSTANBUL, TÜRKİYE, 01.10.2014
 • ÖKSÜZ BURCU, TÜRKEL SELİN,Can Social Goals be the Youth Ideal? A Research on University Students’ Social Entrepreneurship Intentions,6th International NGO’s Conference,23.10.2009 25.10.2009, Çanakkale, TÜRKİYE, 01.10.2014
 • AKINCI VURAL ZEKİYE BERİL,ÖKSÜZ BURCU,The Role of Internal Marketing in Fostering Effective Human Resources Management,1st International Conference on Social Sciences (ICSS),21.08.2008 22.08.2008, İZMİR, TÜRKİYE, 21.08.2008
 • ÖKSÜZ BURCU,BAT MİKAİL,Otellerde Müşteri İlişkileri Yönetimi: İzmir’deki 5 Yıldızlı Otellerin Kurumsal Web Sitelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz,1. Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu,21.11.2007 23.11.2007, TÜRKİYE, 21.11.2007
 • ÖKSÜZ BURCU,GÖRPE TEVHİDE SERRA,Halkla İlişkiler mi Kurumsal İletişim mi?:Akademiden Uygulamaya Kavram Tartışmaları,Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Konferansı,18.04.2018 20.04.2018, TÜRKİYE
 • ÖKSÜZ BURCU,BATU MİKAİL,Gelecekteki Profesyoneller Halkla İlişkiler Mesleğini Nasıl Görüyor? İzmir’de Bir Araştırma,1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi,12.05.2018 13.05.2018
 • ÖKSÜZ BURCU,KÖLGELİER YELDA ÖZLEM,Marka Topluluklarında Sosyal Medya Kullanımı:Harley Davidson Örneği,1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi,12.05.2018 13.05.2018
 • ÖKSÜZ BURCU,GÖRPE TEVHİDE SERRA,Akredite Olmak mı Olmamak mı? Gazetecilik ve Kitle İletişimi Programlarının Akreditasyonunda Fırsatlar ve Engeller,6th Symposium in the Communication in the Millennium,25.04.2018 28.04.2018
 • BATU MİKAİL,ÖKSÜZ BURCU,Türkiye’de Halkla İlişkiler Eğitimi: Müfredatlar Üzerine Bir İnceleme,6th Symposium in the Communication in the Millennium,25.04.2018 28.04.2018
 • ACAR ZÜLFİYE,ÖKSÜZ BURCU,Corporate Social Responsibility and Stakeholder Management: The Case of the Most Admired Companies of Turkey,1st International Conference on Economic and Management Perspectives (ICEMP 2008),17.10.2008 19.10.2008
 • GÜMÜŞ MURAT,ÖKSÜZ BURCU,Reputation and Corporate Social Responsibility: The Case of Turkcell,5th International Symposium on Business Administration,22.05.2008 23.05.2008
 • AKINCI VURAL ZEKİYE BERİL,ÖKSÜZ BURCU,Turizm Pazarlamasında Kurumsal İtibar: İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü,1. Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu,21.11.2007 23.11.2007, TÜRKİYE
 • ÖKSÜZ BURCU, GÖRPE SERRA,The Role of Turkish Public Relations/Communication Professionals in Corporate Social Responsibility: Research on Practices and Communications of CSR Programs in Turkey,International Public Relations 2013 Conference,02.07.2013 03.07.2013, Barselona, İSPANYA
 • ÖKSÜZ BURCU, GÖRPE SERRA,Public Relations Development as a Profession in Turkey: An Analysis Triangle, Educators, Practitioners and Professional Association,International History of Public Relations Conference (IHPRC),24.06.2013 25.06.2013, Bournemouth, İNGİLTERE
 • ÖKSÜZ BURCU, GÖRPE SERRA,‘The Most Admired Companies’ of the Three Sectors: Automotive, Pharmaceutical and Banking in Turkey. What is The Role of Corporate Communication for them? An Analysis of Five Years, 2008-2012,Corporate Communication International’s Conference on Corporate Communication,04.06.2013 07.06.2013, New York, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
 • KAPTAN YEŞİM, ÖKSÜZ BURCU,Articulation of Locality in Advertising Adaptations: The Case of Snickers Advertisements,Integrated Communication (InComm) 2013 Conference,10.05.2013 , İzmir, TÜRKİYE
 • KER DİNÇER MÜJDE, ÖKSÜZ BURCU,Intrinsically Motivated Educators’ Impact on Students: An Environment Where Everyone Can Speak Out Their “Hearts”,Cyprus International Conference on Educational Research CY-ICER 2012,08.02.2012 10.02.2012, KKTC
 • TÜRKEL SELİN, ÖKSÜZ BURCU,The Impact of Corporate Social Responsibility Communication on Consumer Attitudes: Is There an Effective Way to Reach Consumers?,Symposium on Ethics and Social Responsibility Research,14.04.2011 15.04.2011, Lizbon, PORTEKİZ
 • UZUNOĞLU EBRU, ÖKSÜZ BURCU,New Opportunities in the New Media for Ad-Restricted Products: The Case of “Yeni Rakı”,European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) Spring Symposium,03.03.2011 05.03.2011, Lizbon, PORTEKİZ
 • KER DİNÇER MÜJDE,ÖKSÜZ BURCU,Putting Heart and Soul in Education: Being Spiritually Intelligent Servant–Leaders in Educational Institutions,1th International Turkish Congress of Educational Research,01.05.2009 03.05.2009
 • ACAR ZÜLFİYE,ÖKSÜZ BURCU,AYTEKİN PINAR,Hedef Kitlesi Çocuk Olmayan Reklamlarda Ürün Kahramanı Olarak Çocuklar,5. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi,20.10.2008 22.10.2008
 • ACAR ZÜLFİYE,ÖKSÜZ BURCU,Örgütsel Güven Oluşturulmasında Çalışan İletişiminin Rolü,1. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı,11.09.2008 12.09.2008, TÜRKİYE
 • DOĞU BURAK,ÖKSÜZ BURCU,TÜRKEL SELİN,News Blogs: A Case Study of News Blogs in Turkey,4th International Conference of Russian Communication Association,06.07.2008 10.07.2008
 • TÜRKEL SELİN,ÖKSÜZ BURCU,Media Relations and Corporate Web Sites: A Case Study of the Most Admired Companies of Turkey,6th Conference on Communication and Mass Media,19.05.2008 22.05.2008
 • Intrinsically Motivated Educators’ Impact on Students: An Environment Where Everyone Can Speak Out Their “Hearts”,Cyprus International Conference on Educational Research CY-ICER 2012
 • ÖKSÜZ BURCU, Yeni Nesil Pazarlama Yaklaşımları-Vaka Analizleri İle, Yeni Nesil Pazarlama Yaklaşımları-Vaka Analizleri İle-Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama (E-WOM), ISBN:978-605-7805-71-3, Gazi Kitabevi, 2019
 • ÖKSÜZ BURCU,GÜLER İPLİKÇİ HANDAN, Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar IV, Üniversitelerde Markalaşma Süreci, ISBN:978-1-912503-60-5, S:264 274, IJOPEC Publication, 2018
 • ÖKSÜZ BURCU,BATU MİKAİL, Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar IV, Gelecekteki Profesyoneller Halkla İlişkiler Mesleğini Nasıl Görüyor? İzmir’de Bir Araştırma, ISBN:978-1-912503-60-5, S:236 246, IJOPEC Publications, 2018
 • ÖKSÜZ BURCU,GEÇİT ERDEM,YALÇIN MUSTAFA, Sosyo-Ekonomik Stratejiler IV: Tasarım Stratejileri, Ekolojik Sürdürülebilirlikte Yeşil Reklamlar: Göstergebilimsel Bir Analiz, ISBN:978-1-912503-19-3, S:365 389, IJOPEC Publication Limited, 2017
 • GÖRPE TEVHİDE SERRA,ÖKSÜZ BURCU, Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context, Corporate Social Responsibility as Concept and Activity: An Overview, ISBN: 978 1783474790, S:17 31, Edward Elgar Publishing, 2016
 • GÖRPE TEVHİDE SERRA,ÖKSÜZ BURCU, Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context, Corporate Social Responsibility in the Turkish Pharmaceutical Industry, ISBN: 978 1783474790, S:251 272, Edward Elgar Publishing, 2016
 • AKINCI VURAL ZEKİYE BERİL,ÖKSÜZ BURCU, Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü, Kurum Kültürü ve Kurumsal Performans, ISBN:9786053203704, S:1 24, Nobel Yayınları, 2016
 • ALTINTAŞ VOLKAN,ÖKSÜZ BURCU, Kurumsal Başarıya Giden Yolda KURUM KÜLTÜRÜ, Turizm İşletmelerinde Kurum Kültürü, ISBN:9786053203704, S:169 196, Nobel Yayınları, 2016
 • ÖKSÜZ BURCU, Halkla İlişkiler Uygulaması The Practice of Public Relations, İletişim (Communication), ISBN: 9786053203032, Nobel Yayınları, 2016
 • ÖKSÜZ BURCU,SELVİ ÖZGÜR, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar, Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Yeşim Tekstil Örneği, ISBN:9786054993284, S:55 80, Derin Yayınları, 2015
 • UZUNOĞLU EBRU,ÖKSÜZ BURCU,GENÇ MERVE, Digital Transformations in Turkey Current Perspectives in Communication Studies, Changing Power Perceptions: Public Relations Practitioners and Social Media, ISBN:978-0-7391-9118-7 , S:103 122, Rowman& Littlefield/Lexington Books, 2015
 • KAPTAN ÖZAKÇA YEŞİM,ÖKSÜZ BURCU, Integrated Communications in the Postmodern Era, The Making of Gender and Culture in Commercials: Snickers Advertisements, ISBN:9781137388537, S:195 211, Palgrave Macmillan, 2014
 • ÖKSÜZ BURCU, Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar, Kurum Kültürü ve Halkla İlişkiler, ISBN:9786054393404, S:67 86, Paradigma Akademi Yayınları, 2014
 • GÜMÜŞ MURAT, ÖKSÜZ BURCU, Turizm İşletmelerinde Kurumsal İtibar Yönetimi, ISBN:9786053951902, Nobel Yayınları, 2009
 • BAŞOK YURDAKUL NİLAY, ÖKSÜZ BURCU, Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak, Kurumsal Bağlılığın Sağlanmasında Psikolojik Sözleşmelerin Önemi ve Bu Süreçte Kurumsal İletişimin Rolü, ISBN:9786053950844, S:227 251, Nobel Yayınları, 2008
 • (2019), (The Role of The Turkish Public Relations Communication Professionals in Corporate Social Responsibility A Research on Practices and Communications of CSR Programs in Turkey)
 • (2019), (Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context)
 • (2019), (Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar)
 • (2019), (Halkla İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma)
 • (2019), (Sağlık Turizminde Dijital İletişim Kanallarının Kullanımı)
 • (2019), (Hastanelerde Halkla İlişkiler İzmir İli Özel Hastaneler Örnekleminde Halkla İlişkiler Birimlerinin Yapı İşlev ve Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma)
 • (2019), (A Fact or An Illusion Effective Social Media Usage of Female Entrepreneurs)
 • (2019), (Türkiye de Halkla İlişkiler Alanında Kadının Yeri Akademisyenler Uygulamacılar ve Meslek Örgütü Temsilcilerinin Konuya Yaklaşımları)
 • (2019), (Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri İzmir İli Eğitim Hastaneleri ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi)
 • (2019), (Halkla İlişkilerde Meslekleşme Sorunu)
 • (2019), (Gazeteciler ve Halkla İlişkiler Uygulamacıları Arasındaki Gergin İlişkinin Kodları Gazeteciler ve Halkla İlişkiler Uygulamacıları Üzerine Bir Araştırma)
 • (2019), (Kriz İletişimi Ve Turizm: 2016 Yılı Terör Saldırıları)
 • Yükseköğretimde Kurumsal İtibarın Ölçülmesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Örneği, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,30.12.2015
 • Uygulamalı Medya Medya ve İletişim Bölümü Atölyeleri Altyapı Projesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (120.000)
 • Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 2014
 • Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimi Proje Değerlendirmesi , 2014
 • İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
 • Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBARD)
 • Ege Akademik Bakış Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Dergisi
 • Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Kurumsal Başarıya Giden Yolda KURUM KÜLTÜRÜ, Editör,

Araştırma Alanları

 • Halkala İlişkiler

Dersler

Menüyü Kapat