Doç. Dr. Özcan Yılmaz Sütcü

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe(Felsefe Tarihi)
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Felsefe

Akademik Özgeçmiş


 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Adorno'nun felsefesinde özgürlük idesi olarak sanat, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2015, 271 288
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Yeni kapitalist dünyada yazarın/sanaçının bir portresi, Felsefelogos, 2015, 25 38
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Dünya ve insan imgesi: Sinematografik inanç, Felsefelogos, 2014, 27 37
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Düşüncenin şiddeti: Stanley Kubrick, Felsefelogos, 2014, 85 97
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Düşünce imgesinin yeni bir biçimi: Sinema, Felsefelogos, 2013, 159 170
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Ortak bir dünya deneyimi: Hikaye anlatıcısı, ETHOS Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 2013, 2, 76 92
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Gece, sis ve bilincin akışı: Bir zamanlar taşrada, Birikim, 2012, 98 104
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Bir Felsefe Tarihçisi Olarak Gilles Deleuze, Baykuş, 2011, 123 143
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Hegel'de tümelle tikelin diyalektiği olarak komedi, Felsefi Düşün (Akademik Felsefe Dergisi)

Dersler

Menüyü Kapat