İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doç. Dr. Özcan Yılmaz Sütcü

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe(Felsefe Tarihi)
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Felsefe

Akademik Özgeçmiş


 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,MÜZİKTEKİ DUYGU VE HAREKET:ZAMAN BLOKLARI, ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde DiyaloglarETHOS: Dialogues in Philosophy and Social Sciences, 2019, 12, 126 142
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Michel Foucault’xxda Bir Varoluş Estetiği Olarak Parrhesia, B e y t u l h i k m e A n I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P h i lo s o p h y, 2019, 9, 693 711
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,FELSEFE VE SANAT ARASINDA:ESTETİK DÜŞÜNÜM, FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2018, 469 485
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Kant ve Lyotard’da Bir Farklılık Politikası Olarak Yüce., Kaygı Dergisi, 2017, 81 95
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Deleuze ve Edebiyat Sınırların Ötesine Geçmek, ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 2016, 2, 84 100
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Adorno'nun felsefesinde özgürlük idesi olarak sanat, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2015, 271 288
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Yeni kapitalist dünyada yazarın/sanaçının bir portresi, Felsefelogos, 2015, 25 38
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Dünya ve insan imgesi: Sinematografik inanç, Felsefelogos, 2014, 27 37
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Düşüncenin şiddeti: Stanley Kubrick, Felsefelogos, 2014, 85 97
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Düşünce imgesinin yeni bir biçimi: Sinema, Felsefelogos, 2013, 159 170
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Ortak bir dünya deneyimi: Hikaye anlatıcısı, ETHOS Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 2013, 2, 76 92
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Gece, sis ve bilincin akışı: Bir zamanlar taşrada, Birikim, 2012, 98 104
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Bir Felsefe Tarihçisi Olarak Gilles Deleuze, Baykuş, 2011, 123 143
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ,Hegel'de tümelle tikelin diyalektiği olarak komedi, Felsefi Düşün (Akademik Felsefe Dergisi)
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ, Medya ve Mizah, Komedi ve Felsefe, ISBN:978-605-320-411-4, S:3 15, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ, Gilles Deleuze de Bir İmge Hareketi Olarak Sinemanın Felsefesi, ISBN:978-605-992216-6, Sentez Yayıncılık, 2015
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ, Günümüzü Felsefe ile Düşünmek, Günümüzde Felsefe ve Yaratım, ISBN:978-605-338-098-6, S:225 233, Ege Üniversitesi Yayınları, 2014
 • SÜTCÜ ÖZCAN YILMAZ, Gilles Deleuze de İmge HareketOlarak Sinemanın Felsefesi, ISBN:975-8716-32-8, EsYayınları, 2005
 • Maurice Merleau-ponty fenomenolojisinde ve performans sanatlarında 'Beden': Marina Abramovic, HANİFE NUR SÜMER, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Maurice Merleau-ponty fenomenolojisinde ve performans sanatlarında 'Beden': Marina Abramovic, HANİFE NUR SÜMER, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Walter Benjamin: Modern şehir ve sanat, PELİN ERDEM, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Habermas'ta kamusal alanın yeniden inşası ve iletişimsel aklın rolü, ASLI DİLAN ARKIN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İbn Rüşd'ün Tehafüt et-Tefafüt Eseri İçerisinde İbn Sina'ya Yönelik Eleştirileri, GALİPCAN ALTINKAYA, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Walter Benjamin'de flaneur kavramı, EZGİ AYDIN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Walter Benjamin: Modern şehir ve sanat, PELİN ERDEM, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Habermas'ta kamusal alanın yeniden inşası ve iletişimsel aklın rolü, ASLI DİLAN ARKIN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İbn Rüşd'ün Tehafüt et-Tefafüt Eseri İçerisinde İbn Sina'ya Yönelik Eleştirileri, GALİPCAN ALTINKAYA, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Walter Benjamin'de flaneur kavramı, EZGİ AYDIN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Maurice Merleau-Ponty fenomenolojisi ve resimde izlenimcilik, NUR ŞAHANKAYA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Maurice Merleau-Ponty fenomenolojisi ve resimde izlenimcilik, NUR ŞAHANKAYA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • LİSE, ÖĞRETMEN, Tam Zamanlı, 1.1.1998 - 1.1.2014
 • LİSE, ÖĞRETMEN, Tam Zamanlı, 1.1.1998 - 1.1.2014

Dersler

Menüyü Kapat