İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü
 • Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Doktora Gazi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ortaçağ Tarihi
 • Lisansüstü Gazi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ortaçağ Tarihi
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Tarih

Akademik Özgeçmiş


 • AKKUŞ YİĞİT FATMA,İktidar ve İzdivaç: Memlûk-Altın Orda-İlhanlı Üçgeninde Siyasi Evlilikler, Karadeniz Araştırmaları, 2016, 13, 103 120
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA,Memlûk Sarayında Tek Eşlilik ve Çok Eşlilik Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016, 9, 556 564
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA,Memlûk Tarihinde Kadın Şarkıcı ve Müzisyenler, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2015, 30, 45 62
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA,İskenderiye'de Venedik Ticareti, Konsolosları ve Fondaco'su, Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 2015, 1, 19 36
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA,Owen Wright , Music Theory in Mamluk Cairo., Cihannüma, 2015, 1, 157 158
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA,Memlûk Tarihinde Kadın Şarkıcı ve Müzisyenler, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2015, 30, 45 62
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA,Memlûklerde Evlilik Hazırlıkları, Türkiyat Mecmuası, 2015, 25, 329 349
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA,Ak Koyunlu Beyi Osman Bey'in Unvanı: Yülük mü İlig mi?, Dil Araştırmaları, 2015, 191 198
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA,Memlûk-Ermeni Münâsebetleri, Gazi Akademik Bakış Dergisi, 2015, 8, 171 206
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA,Emir ve Devlet: Dımaşk Nâibi Emir Tengiz'in Hayatı, Gazi Türkiyat Dergisi, 2014, 127 144
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA,Ramazanoğulları Beyliği'nin Kuruluşu, Gazi Akademik Bakış, 2013, 7, 209 232
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA,Ermeni Baronluğu'nun Kuruluşu, Selevcia Ad Calycadnvm, 2013, 129 141
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA,Memlûk Sultanı Kalavun Zamanında Ermeniler, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012, 11 20
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA, Doç. Dr. Samira Kortantamer Armağanı, İtalyalı Yahudi Seyyah Obadiah’xxın Gözlemleriyle XV. Yüzyıl Sonlarında Mısır, ISBN:978-605-196-368-6, S:129 149, Çizgi, 2019
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA, Türk’xxün Anadolu Tarihinde Bir Dönüm Noktası 1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu’xxnun Moğollar Tarafından İşgali, Kösedağdan Ayn Caluta Türk-Moğol Mücadelesi, ISBN:978-605-4561-94-0, S:437 445, Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası, 2018
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA, Tarihten Günümüze Ayntab-Gaziantep, Antepli Tarihçi el-Aynî’nin Memlûk Devleti’ndeki Yeri ve Önemi, ISBN:978-605-81237-6-2, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2018
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Ramazanoğulları Beyliği (1352-1608), ISBN:978-605-2375-49-5, S:427 457, Siyer yayınları, 2017
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA, Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür 75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka’xxya Armağan, Osmanlı-Memlûk Mücadelesinde Beş Yıl Savaşları, ISBN:978-975-456-145-6, S:235 260, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2017
 • AKKUŞ YİĞİT FATMA, Tarihin ve Tarihçinin İzinden Kâzım Yaşar Kopraman, Sultan Berkuk Zamanında Türkmenler, ISBN:978-975-456-123-4, S:191 204, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2014
 • İslam Tarihi ve Medeniyeti, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,30.12.2017
 • Memlûkler Döneminde Çukurova, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (12.000),11.11.2011
 • Ak Koyunlu-Memlûk Münâsebetleri, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (8.200),15.10.2005
 • Memlûk Devleti'nde Kadının Siyasi ve Sosyal Hayattaki Rolü, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (16.280)
 • Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
 • Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi
 • Belleten
 • Memlûk Kıbrıs İlişkileri Kıbros ta İlk Türk Hâkimiyeti, Editör,
 • Yurtdışı Araştırma Bursu, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, 15.8.2008
 • Ürdün Üniversitesi Dil Merkezi , GAZİ ÜNİVERSİTESİ, 27.11.2008
 • TUBİTAK PROJE YAZIM SERTİFİKASI, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 20.4.2014
 • Endülüs Medeniyetinin Avrupa'ya İlmî Etkileri (1125-1284), ENES ŞANAL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • XV. Yüzyılda Bir Seyyah: Felix Fabri'nin Memlük Coğrafyasına Seyahati ( Tercüme ve Değerlendirme ), SEREN OTAKER, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Memlûk yönetimi altında Hıristiyanlar, BÜŞRA KAHVECİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Memlûk-Haçlı mücadelesi, SEVGİ DUMLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Convivencia: Endülüs'te bir arada yaşama kültürü, ENES ŞANAL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Girit İslâm Emîrliği (827-961), BURAK ARSLAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sultan el-Melik el-Eşref Şaban döneminde Memlûk Devleti (1363-1377), SONGÜL AKYURT, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Memlûk Devletinde Kadılık, Songül Akyurt, Tamamlanmış
 • Memlûk Sultanı el-Melik el-Eşref Şaban Dönemi, Songül Akyurt, Tamamlanmış
 • Girit İslam Devleti, Burak Aslan, Tamamlanmış
 • Gazi Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, 1.1.2003 - 1.1.2013
 • Gazi Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Etik Davranış Kurulu, Üyelik, 2015

Araştırma Alanları

 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı
 • <<Tarih>>
 • <<Ortaçağ Tarihi>>

Dersler

Menüyü Kapat