Doç. Dr. Mikail Acıpınar

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Katip Çelebi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Tarih

Akademik Özgeçmiş


 • ACIPINAR MİKAİL,Tire Dokuma Endüstrisi ve Damga Mukataası (18. Yüzyıl), Cihannüma TARİH VE COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 5, 65 76
 • Acıpınar M,Floransalılara Esir Düşen Erdoğmuş Oğlu Hamza’ya Yazılan Türkçe Bir Mektup (1576), Erdem- İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, 5-18
 • ACIPINAR MİKAİL,Osmanlı Kronikleri Işığında Kaptan-ı Derya Halil Paşa’nın Akdeniz Seferleri (1609-1623), 2013
 • ACIPINAR MİKAİL,Tommaso Alberti’nin İstanbul ve Balkanlar’a Seyahati (1609-1621), 2012
 • ACIPINAR MİKAİL,XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Toskana Grandukalığında Türk Esirler, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2010
 • ACIPINAR MİKAİL,Osmanlı Tarihi Araştırmaları Açısından Floransa Devlet Arşivi,2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi,20.11.2017 24.11.2019, Ankara, TÜRKİYE, 01.12.2019
 • ACIPINAR MİKAİL,Gâzi Murad Reis: Hayatı, Son Seferleri ve Adına Yazılan Halk Şiirleri,2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarih Uluslararası Sempozyumu, 2nd International Symposium of Turgut Reis and Turkish Maritime History,01.11.2013, 04.11.2013
 • ACIPINAR MİKAİL,Beylikten İmparatorluğa Bir Osmanlı Şehri: Balat,2. Menteşe Beyliği Sempozyumu,05.07.2013, TÜRKİYE, 06.07.2013
 • ACIPINAR MİKAİL,Anti-Ottoman Activities of the Order of the Knights of St. Stephen during the Second Half of the Sixteenth Century,First International Congress of Eurasian Maritime History (Turkish Maritime History),05.11.2012, 08.11.2012
 • ACIPINAR MİKAİL,Sultan I. Ahmed Döneminde Osmanlı-Venedik İlişkilerine Genel Bir Bakış,CIÉPO (Comité International d’Etudes Pré-ottomanes et Ottomanes) XIX. Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu,26.07.2010, Van, TÜRKİYE, 30.07.2010
 • ACIPINAR MİKAİL,XVI. Yüzyılda İtalyanların Elinde Bulunan Türk Esire Yazılan Türkçe Bir Mektup Üzerine,II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi,19.04.2010, 25.04.2010
 • ACIPINAR MİKAİL,Mühimme Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Sivas ve Çevresinin Güvenlik Sorunu,Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu,21.11.2007, Sivas, TÜRKİYE, 25.11.2007
 • ACIPINAR MİKAİL, Doç. Dr. Samira Kortantamer Armağanı, On Yedinci Asırda Cezayir-Toskana Münasebetleri ve Cezayir Dayılarına Ait Üç Türkçe Mektup, ISBN:9786051963686, S:201 223, Çizgi Kitabevi, 2019
 • ACIPINAR MİKAİL, Osmanlı İmparatorluğu ve Floransa Akdeniz de Diplomasi Ticaret ve Korsanlık 1453 1599, ISBN:978-975-16-3220-3, Türk Tarih Kurumu, 2016
 • ACIPINAR MİKAİL, Rodos ve İstanköy Türklüğü, Rodos ve İstanköy'de Türk Eserleri, ISBN:978-605-85998-2-6, S:219 239, Meta Basım Matbaacılık, 2016
 • ACIPINAR MİKAİL, Seapower Technology and Trade Studies in Turkish Maritime History, Anti-Ottoman Activities of the Order of the Knights of St. Stephen during the Second Half of the Sixteenth Century, ISBN:978-9944-264-51-8, S:165 172, Denizler Kitabevi, 2014
 • (2019), (Osmanlı İmparatorluğu ve Floransa Akdeniz de Diplomasi Ticaret ve Korsanlık 1453 1599)
 • (2019), (Seapower Technology and Trade Studies in Turkish Maritime History)
 • (2019), (Rodos ve İstanköy'de Türk Eserleri)
 • 1, (2019), (Osmanlı Kronikleri Işığında Kaptan ı Derya Halil Paşa nın Akdeniz Seferleri 1609 1623)
 • (2019), (XVII Yüzyılın İlk Yarısında Toskana Grandukalığında Türk Esirler)
 • 3, (2019), (16 Yüzyılda Balat Şehri)
 • Osmanlı Devleti’nde Dürziler Ve Ma’noğlu Fahreddin İsyanı (1572-1635), Yürütücü, BAP, Yürütücü, (21.500),1.1.2017
 • Kamil Kepeci 70 Numaralı Ahkâm Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (s. 336-669), Acıpınar M, Devam eden
 • Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,

Araştırma Alanları

 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı

Dersler

Menüyü Kapat