Doç. Dr. Halil Saim Parladır

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Sosyometri Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü EGE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ - EDEBİYAT FAKÜLTESİ - SOSYOLOJİ
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi

Akademik Özgeçmiş


 • PARLADIR HALİL SAİM,Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Sosyoloji Dergisi, 2015
 • PARLADIR HALİL SAİM,Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 1, Sosyoloji Dergisi, 2015
 • PARLADIR HALİL SAİM,Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
 • PARLADIR HALİL SAİM,ÖZKAN DEVRİM,Sosyal Bilimlerde Paranormal İnançlara Dair Çalışmalar: Sekülerleşme ve İnanç İkileminde Modern Birey ve Toplum, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, 13, 172 202
 • PARLADIR HALİL SAİM,Arnavut Milli Kimliğinin Tarihsel ve Sosyolojik İmkan ve Kısıtlarına Dair, Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 2015, 1, 101 134
 • PARLADIR HALİL SAİM,19.Yüzyıla Ait El Yazma Bir Dua Kitabı Bağlamında Büyü - Din İlişkisi, TÜBA-KED, 2015, 109 143
 • ÖZKAN DEVRİM,PARLADIR HALİL SAİM,On Identity Treatises as a Subject of Sociology of Knowledge with Historic and Social Origins of Identity Problem, Akademik İncelemeler Dergisi, 2014, 9, 153 182
 • PARLADIR HALİL SAİM,When Folk Religion Meets Orthodoxy: The Case of Imam Birgivi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 15, 65 86
 • ÖZKAN DEVRİM,PARLADIR HALİL SAİM,Modern Toplumun Oluşum Sürecinde Politika, Toplum ve iletişim: Modern Ingiltere'nin İlk Dönemi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2014, 13, 837 880
 • PARLADIR HALİL SAİM,ÖZKAN DEVRİM,Diaspora Studies In Social Sciences: Modernity, Power And Identity, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014, 101 124
 • PARLADIR HALİL SAİM,A Basic Guide to the Work of Claude Lévi-Strauss, Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi, 2008, 6, 39 55
 • PARLADIR HALİL SAİM,Mit-Tarih Karşıtlığı Bağlamında Eski Ahit, Kırkbudak Anadolu Halk İnançları Araştırmaları, 2007, 3, 94 110
 • PARLADIR HALİL SAİM,Mit-Tarih Karşıtlığı Bağlamında Eski Ahit, Kırkbudak Anadolu Halk İnançları Araştırmaları, 2007, 3, 94 110
 • PARLADIR HALİL SAİM,Saussure'ün Yapısal Dilbilim Kuramının Sosyal Bilimler Metodolojisine Katkısı, Sosyoloji Dergisi, 2006, 77 92
 • PARLADIR HALİL SAİM,Mit Simgeciliği ve Mitin Yapısal Çözümlemesi, Folklor/Edebiyat, 2006, 12, 17 32
 • Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Sosyoloji Dergisi
 • Özel Bornova Koleji, Felsefe Gr. Öğretmeni, Yarı Zamanlı,
 • İzmir İmam Hatip Lisesi, Felsefe Gr. Öğretmeni, Yarı Zamanlı,

Araştırma Alanları

 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı

Dersler

Menüyü Kapat