Prof. Dr. Harun Ürer

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Türk İslam Arkeolojisi Bölüm Başkanı
 • Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Türk ve İlam Sanatları
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi

Akademik Özgeçmiş


 • ÜRER HARUN,İzmir’xxin Tarihi Kent Merkezinde Bulunan Cami ve Mescitlerden Örnekler, TÜBA-KED, 2017, 179 242
 • ÜRER HARUN,Menderes (İzmir) Yıkık Minare Camii ”Yeni Bulgular”, EBAD/JABS, 2016, 117 142
 • ÜRER HARUN,Tarihe Yanıklık Eden Evlerden Bir Örnek: Salihli Müdire Hanım Evi, TÜBA-KED, 2014, 43 70
 • ÜRER HARUN,Geleneksel Türk Evi Ölçeğinde Eskigediz Evlerinin Cephe Düzenlemeleri, Sanat Tarihi Dergisi, 2013, 22, 189 230
 • ÜRER HARUN,Osmanlı da Kahve Kahvehane Kültürü ve Salihli den Bir Kahvehane Örneği Himaye i Etfal, Sanat Tarihi Degisi, 2010, 19, 1 26
 • ÜRER HARUN,Tarihi Eser Resterozyonu, Sanat Tarihi Dergisi, 2006, 15
 • ÜRER HARUN,Ayna(www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=objectISLtrMus01_A12en), Museum With No Frontires / Discover Islamic Art Virtual Museum, 2006
 • ÜRER HARUN,Kaftan(www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=objectISLtrMus01_A12en), Museum With No Frotires / Discover Islamic Art Virtual Museum, 2006
 • ÜRER HARUN,Uşak Yöresinde Dokunmuş Asimetrik Halılar ve Bir Örnek Halı 19 yy sonu 20 yy başı, Sanat Tarihi Dergisi, 2005, 14, 375 385
 • ÜRER HARUN,19 Yüzyıldan İtibaren Halı Ticaretine Yön Veren Bazı Batılı Ülkelerin 16 Yüzyıldan 19 Yüzyıla Kadar Anadolu daki Ticari Faaliyetleri ve İzmir, Sanat Tarihi Dergisi, 2004, 13, 177 185
 • ÜRER HARUN,Selçuk İzmir Civarında Yaşayan Tekeli Yörüklerinde Halı ve Düz Dokuma Yaygılar, Erdem, 1999, 10, 125 133
 • ÜRER HARUN,Emirdağ Afyon Yöresi Düz Dokuma Yaygı Geleneği ve Bindallı Motifli Kilimler, ERDEM, 1999, 10, 647 657
 • ERSOY BOZKURT,ERSOY AKIN,ÜRER HARUN,İzmir in Türk Dönemine Ait İlk Dini Yapısı Kadifekale Mescidi,XVI. Ortaçağ-Türk Dönemi, Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (18-20 Ekim 2012),18.10.2012 20.10.2012, SİVAS, TÜRKİYE, 01.01.2014
 • ÜRER HARUN,Kale i Tavas Tabae Su Sistemleri,Kaledavaz Sempozyumu,02.04.2012 03.04.2012, TÜRKİYE, 01.10.2013
 • ÜRER HARUN,Kültürel Değerler ve Planlama,8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 34. Kolokyumu – Planlamanın Dili,08.11.2010 10.11.2010, Kayseri, TÜRKİYE, 01.10.2011
 • ÜRER HARUN,Midyat Mardin Evlerinde Cephe Düzenlemeleri,XII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu,15.10.2008 17.10.2008, Çanakkale, TÜRKİYE, 01.02.2010
 • ÜRER HARUN,Ukrayna Bilimler Akademisi Odessa Arkeoloji Müzesi nde Bulunan Taş Heykeller,I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı,09.04.2006 15.04.2006, 01.11.2007
 • ÜRER HARUN,Pazırık Halısı Işığında Orta Asya dan Anadolu ya Halı Bölgeleri,Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu (Gönül Öney’e Armağan),10.10.2001 13.10.2001, 01.01.2002
 • ÜRER HARUN,Kemalpaşa ve Çevresindeki Türk İslam Eserleri I Camiler ve Türbeler,Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu,03.06.1999 05.06.1999, TÜRKİYE, 01.12.1999
 • Bekir Deniz, Harun Ürer,Selçuk İzmir Yöresi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları,Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu,04.09.1997 06.09.1997, 1997
 • ÜRER HARUN,Kırsal ve Kentsel Koruma Bağlamında Salihli / Kısıtlar ve Fırsatlar.,Tarihi Kırsal Yerleşimlerin Değerleri, Sorunları ve Korunması Paneli,10.03.2017 , Manisa / Salihli, TÜRKİYE
 • ÜRER HARUN,Kültür Varlıklarımız ve Koruma Bilinci,Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi EGESEM,11.05.2011 11.05.2011, TÜRKİYE
 • ÜRER HARUN,İzmir Hamamları,Türk Kültüründe İzmir Sempozyumu,04.05.2008 04.05.2008, TÜRKİYE
 • ÜRER HARUN,İzmir Hamamları,Türk Amerikan Derneği (TAD),04.11.2004 04.11.2004, TÜRKİYE
 • ÜRER HARUN,İzmir Hamamları,Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Sosyal-Kültürel Etkinlikler,01.01.2004 03.01.2004, TÜRKİYE
 • ÜRER HARUN, Türk-İslam Arkeolojisi ve Terminolojisi, ISBN:9786059680721, Ege Yayınları, 2018
 • ÜRER HARUN,ALATEPELİ SARP, SYMRNA / İZMİR Kazı ve Araştırmaları II, Symrna (İzmir) Agorası’xxnda Türk Dönemine Ait Su Yapıları, S:267 288, Ege Yayınları, 2017
 • ÜRER HARUN, İzmir Kent Ansiklopedisi, Mimarlık 1, Su Yapıları Mimarisi, S:186 263, İzmir Belediyesi, 2013
 • ÜRER HARUN,GÜRBIYIK CENGİZ, Prof.Dr. Hakkı Önkal’xxa Armağan, Şanlıurfa Evlerinde Görülen Süslemelerden Örnekler, S:193 204, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2013
 • ÜRER HARUN, Haneden Ticarethaneye Batı Anadolu Halıcılığı 1836 1935, ISBN:9789754837483, Ege Üniversitesi, 2012
 • ÜRER HARUN, Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla Salihli, Salihli Belediyesi Kültür Yayınları / 19, 2009
 • ÜRER HARUN, Salihli Şehir Hamamı, Salihli Belediyesi Kültür Yayınları / 17, 2007
 • ÜRER HARUN, Haneden Ticarethaneye Batı Anadolu Halıcılığı 1836 1935, Ege Üniversitesi, 2007
 • ÜRER HARUN, İzmir Hamamları, Kültür Bakanlığı, 2002
 • Smyrna Antik Kenti Kazı Araştırma ve Restorasyon Projesi 2017 (BK013501 2017), Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (1.500.000),29.12.2017
 • İzmir’in Kültür Mirasları, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (21,295.28),19.10.2017
 • Yabancı Şirketlerin Batı Anadolu Bölgesindeki Halıcılık Faaliyetleri ve Bunun Geleneksel Türh Halı Sanatına Etkileri, Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici, (4000)
 • Alaçatı Çeşme İzmir Evlerinde Cephe Düzenlemeleri, Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici, (5000)
 • Yurt Dışındaki Türk Eserlerinin Envanterlenmesi Projesi , Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı
 • Sanat Tarihi Dergisi
 • METU Journal of the Faculty of Architecture
 • TÜBA-KED
 • TÜBA-AR
 • TÜBA-AR, Editör,
 • TÜBA-KED, Editör,
 • TÜBA-KED, Editör,
 • TÜBA-AR, Editör,
 • TÜBA-KED, Editör,
 • TÜBA-AR, Editör,
 • TÜBA-AR, Editör,
 • TÜBA-KED, Editör,
 • TÜBA-AR, Editör,
 • TÜBA-KED, Editör,
 • TÜBA-AR, Editör,
 • TÜBA-AR, Editör,
 • TÜBA-KED, Editör,
 • TÜBA-AR, Editör,
 • TÜBA-KED, Editör,

Araştırma Alanları

 • Türk Ve İslam Sanatı

Dersler

Menüyü Kapat