İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Arş. Gör. Özgür Polat

Pozisyon ve Görev Bilgileri


  • Araştırma Görevlisi
  • Kalite Komisyonu Üyesi

Öğrenim Bilgileri


  • Lisansüstü MARMARA ÜNİVERSİTESİ - TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ - BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
  • Üniversite Ankara Üniversitesi-Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
  • Üniversite ANKARA ÜNİVERSİTESİ - DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ

Akademik Özgeçmiş


  • POLAT ÖZGÜR,Tuysuz Mustafa,YENER RAMAZAN,Çalışmaya Tutkunluğun Motivasyona Etkisi: Türkiye’deki Vakıf Üniversitesi Kütüphaneleri Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018, 11, 191 206
  • Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitiminin Bilgi, Beceri ve Yetkinlikleri Açısından Tanımlanması, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı, (8536,74),7.6.2019
Menüyü Kapat