Dr. Öğr. Üyesi Ünal Şenel

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST. - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 • Lisansüstü EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST. - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 • Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ

Akademik Özgeçmiş


 • ŞENEL ÜNAL,Yahya Kemal’in Şiirlerinde Balkanlar ve Balkan Türklüğü, 2009
 • ŞENEL ÜNAL,Yeni Türk Şiirinde Gül, 2008
 • ŞENEL ÜNAL,İşgal Altındaki İzmir ve Yahya Kemal, 2008
 • ŞENEL ÜNAL,Cahit Külebi’nin Âli Ölmezoğlu’na Yazdığı Mektuplar, 2006
 • ŞENEL ÜNAL,Millî Mücadele Dönemi Türk Şiirinde İzmir, 2004
 • ŞENEL ÜNAL,Koca Balkan Gazetesi,Birinci Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu,20.06.2002, 22.06.2002
 • ŞENEL ÜNAL,Türk Bulgar Dostluk Cemiyeti,Balkanlarda Etnik Topluluklar ve Kültürleri,23.08.2000, 26.08.2000
 • ŞENEL ÜNAL,Terbiye Ocağı Mecmuası,III.Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu
 • ŞENEL ÜNAL,Sabri İbrahim Alagöz’ün Şiirlerinde Göç,Uluslararası Rumeli - Balkan Sempozyumu
 • ŞENEL ÜNAL,Sâmiha Ayverdi’nin Balkan Seyahatleri,Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu-II
 • ŞENEL ÜNAL,Manisalı Şairlerin Külâh-ı Mevlevî Şiirleri,Uluslararası Mevlânâ Mesnevi Mevlevihaneler Sempozyumu
 • ŞENEL ÜNAL,Türk Edebiyatında İstanbul’un İşgali,İstanbul’un İşgali ve Etkileri, TÜRKİYE
 • ŞENEL ÜNAL,Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı,CBÜ, TÜRKİYE
 • ŞENEL ÜNAL,Hatıra Kitaplarına Göre İşgal Yıllarında İzmir,TKSD, TÜRKİYE
 • ŞENEL ÜNAL,Balkan Türklerinde Türkçülük Fikrinin Gelişmesi,100. Yılında Balkan Faciası Sempozyumu, TÜRKİYE
 • ŞENEL ÜNAL,İzmir Şair ve Yazarları,Türk Kültüründe İzmir Sempozyumu, TÜRKİYE
 • ŞENEL ÜNAL,Manisa Şiirlerinde Merkez Efendi,Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivali Semineri, TÜRKİYE
 • ŞENEL ÜNAL,Türk Edebiyatında Manisa,Türk Kadınları Kültür Derneği- Manisa Belediyesi, TÜRKİYE
 • ŞENEL ÜNAL,Sâmiha Ayverdi ve Balkanlar,Akdem Derneği- Akhisar Belediyesi, TÜRKİYE
 • ŞENEL ÜNAL,Mehmet Âkif’in Şahsiyeti,İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, TÜRKİYE
 • ŞENEL ÜNAL,Şiirimizde Kadın,Türk Kadınları Kültür Derneği, TÜRKİYE
 • ŞENEL ÜNAL,Şaban Mahmut Kalkan'ın Şiirlerinde Deliorman,II. Uluslararası Balkanlar ve Göç –Şehirler- Kongresi
 • ŞENEL ÜNAL,Şiirlerle İzmir’in İşgali ve Kurtuluşu,Milli Mücadele’de İzmir Paneli, TÜRKİYE
 • ŞENEL ÜNAL,Necip Fâzıl’ın Şiirlerinde Mekân,Necip Fâzıl Paneli, TÜRKİYE
 • ŞENEL ÜNAL,Nihad Sami Banarlı’nın Hayatı ve Eserleri,Dilimizin Ustaları: Nihad Sami Banarlı Paneli, TÜRKİYE
 • ŞENEL ÜNAL,Bulgaristan Türklerinin Basın Hayatı,Dünden Bugüne Rodop-Tuna Türklüğü Paneli, TÜRKİYE
 • ŞENEL ÜNAL,Şiirlerde Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göç,Balkanlar ve Göç Paneli, TÜRKİYE
 • ŞENEL ÜNAL,İzmir’in İşgalinin Edebiyattaki Yansımaları,İzmir’in İşgali Paneli 15 Mayıs 1919, TÜRKİYE
 • ŞENEL ÜNAL,Mahmut Erkan Çamurlu’nun Şiirleri,Manisa Konuşmaları, TÜRKİYE
 • ŞENEL ÜNAL, BİLGİ NEJDET, BERBER FERHAT, Manisa Konuşmaları (2000-2001), Manisa İl Özel İdaresi yayını, 2013
 • ŞENEL ÜNAL, Türk Şiirinde İzmir (1850-1950), Dokuz Eylül Üniversitesi Kültür Yayını, 2012
 • ŞENEL ÜNAL, III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu Bildirileri, MANİSA, 2012
 • ŞENEL ÜNAL, Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu- II, MANİSA, 2010
 • SEBİK Mehmet Nihat, Millî Mücadele ve Esaret Hatıraları, İZMİR, 2008
 • TOPALOĞLU İsmet, Rodoplarda Türk Kalmak, S:487, iZMİR, 2006
 • ŞENEL ÜNAL, Dünden Bugüne Rodop-Tuna Türklüğü Paneli Bildirileri, İZMİR, 2003
 • ŞENEL ÜNAL, İkinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu, MANİSA, 2002
 • ŞENEL ÜNAL, BİLGİ NEJDET, AKAR ERŞEN, Manisa 2000, MANİSA, 2002
 • DURSUN KAMİL, İzmir Hatıraları, Akademi Kitabevi, 1994
 • Manisa 2000, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2002
 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Okutman, Tam Zamanlı,
 • Fatih Koleji, Türkçe Öğretmeni, Tam Zamanlı,

Dersler

Menüyü Kapat