Dr. Öğr. Üyesi Filiz Künüroğlu

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora TILBURG UNIVERSITY-Psikoloji
 • Lisansüstü Florida International University-College of Arts and Sciences - Linguistics
 • Üniversite Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği

Akademik Özgeçmiş


 • Vural Yubasi Demet,KÜNÜROĞLU FİLİZ,Öz-şefkat, Sağlıklı Yaşlanma ve Öz -Şefkate İlişkin Müdahale Programları, Nesne Dergisi, 2020
 • van Osch Yvette,Bender Michael,He Jia,Adams Byron G,KÜNÜROĞLU FİLİZ,Tillman Richard N,Benítez Isabel,Sekaja Lusanda,Mamathuba Neo,Assessing the Importance of Internal and External Self-Esteem and Their Relationship to Honor Concerns in Six Countries, Cross-Cultural Research, 2020, 106939712090938
 • KÜNÜROĞLU FİLİZ,TOK EMİNE SEVİNÇ,Reliability and Validity of Turkish Adaptation of Muslim Religious Coping Scale, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2020, 110 124
 • Ayvazoğlu, Şafak Ayşe,KÜNÜROĞLU FİLİZ,Van de Vıjver Fons,Yagmur Kutlay,Acculturation of Syrian refugees in the Netherlands: Religion as social identity and boundary marker, Journal of Refugee Studies, 2020
 • KÜNÜROĞLU FİLİZ,Van de Vıjver Fons,Yagmur Kutlay,Stigmatization of Turkish Return Migrants in Turkey, Turkish Studies, 2020
 • Ayvazoğlu, Şafak Ayşe,KÜNÜROĞLU FİLİZ,Being a Syrian University Student in Turkey: Intergroup Relations, Psychosocial Issues, and Boundary Formation, Refugee Survey Quarterly, 2019, 38, 425 447
 • Ayvazoğlu, Şafak Ayşe,KÜNÜROĞLU FİLİZ,Acculturation experiences and psychological well-being of Syrian refugees attending universities in Turkey: A qualitative study., Journal of Diversity in Higher Education, 2019
 • KÜNÜROĞLU FİLİZ,Kutlay Yagmur,Van de Vıjver Fons,Kroon Sjaak,Motives for Turkish return migration from Western Europe: home, sense of belonging, discrimination and transnationalism, Turkish Studies, 2018, 19, 422-450
 • KÜNÜROĞLU FİLİZ,van de VIJVER Fons,YAĞMUR Kutlay,Return Migration, Online Readings in Psychology and Culture, 2016, 8
 • KÜNÜROĞLU FİLİZ,Yagmur Kutlay,Van de Vijver Fons,Kroon Sjaak,Consequences of Turkish Return Migration from Western Europe, Internationa Journal of Intercultural Relations, 2015, 49, 198 211
 • KÜNÜROĞLU FİLİZ,Avrupa’dan dönen Türk Göçmenlerin Kültürleşme Süreçlerini, Psikolojik İyi oluşlarını ve Avrupa’ya geri dönüş niyetlerini etkileyen faktörler,1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Sempozyumu,12.12.2019 14.12.2019, 12.12.2019
 • KÜNÜROĞLU FİLİZ, Ayvazoğlu Ayşe,Acculturation Processes of Syrian University Students in Turkey,The Migration Conference 2017, Atina, YUNANİSTAN, 23.08.2017
 • van Osch Yvette,Bender Micheal,He Jia,Adams Byron,KÜNÜROĞLU FİLİZ,N Tillman Richard,Benitez Baena Isabe,Sekaja Lusanda,Mamathubad Neo,Assessing the importance of internaland external self-esteem and theirrelationship to honor concerns insix countries,Associate ven Sociaal Psychologısche Onderzoekers, Amsterdam, The Netherlands, 14.12.2017
 • KÜNÜROĞLU FİLİZ,Stigmatization of Turkish Return Migrants in Turkey,Turkish Migration Conference, Vienna, Austria, 2016
 • KÜNÜROĞLU FİLİZ,Yağmur Kutlay,Vijver Fons van de,Cultural Linguistic and Social Integration Outcomes of Turkish Return Migration,International Association for Cross Cultural Psychology, 23rd International Congress, Nagoya, Japan, 31.07.2016
 • Causes of Return Migration by Turks from Western Europe,Charles University,Haziran 25-27, Prague, Czech Republic, 2015
 • Inclusion and exclusion of Turkish return migrants to Turkey,Regents University London,30 Mayıs-1 Haziran, Londra, İngiltere, 2014
 • KÜNÜROĞLU FİLİZ,Yagmur Kutlay,Fons Van de Vijver,Sjaak Kroon,Causes of Return Migration by Turks from Western Europe,Turkish Migration Conference; ECONOMICS, IDENTITIES AND GEOGRAPHIES,25.06.2015 27.06.2015
 • KÜNÜROĞLU FİLİZ,İzmirdeki Suriyeli Üniversite Öğrencilerinin Kültürleşme Deneyimleri,3. İzmir Nuri Bilgin Psikoloji Günleri,25.05.2017 26.05.2017, TÜRKİYE
 • KÜNÜROĞLU FİLİZ,TOK EMİNE SEVİNÇ, Recent Advances in Social Science, Education and Humanities Research, The Impact of Personality and Perceived Discrimination on the Sociocultural Adaptation Processes of Syrian Refugees in Turkey, ISBN:978-625-7858-11-3, S:79 94, Gece Kitapligi, 2020
 • KÜNÜROĞLU FİLİZ, Turkish Return Migration from Western Europe Going Home from Home, ISBN:978-94-6167-260-5, Tilburg University, 2015
 • (20.08.2019), (Motives for Turkish return migration from Western Europe: home, sense of belonging, discrimination and transnationalism)
 • (20.08.2019), (Return Migration)
 • (18.07.2019), (Consequences of Turkish Return Migration from Western Europe)
 • journal of Ethnic and Migration Studies
 • Acculturation of Syrian Refugees in Turkey and the Netherlands From a Psychological Perspective, Ayşe Ayvazoğlu, Universiteit van Tilburg Humanities , Tamamlanmış
 • Best Student Paper Prize,2015
 • Florida International University, Teaching Assistant, Tam Zamanlı,
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitusu, Okutman, Tam Zamanlı,
 • Konferans, 4. Izmir Nuri Bilgin Psikoloji Günleri, Konuşmacı, İzmir, 2018
 • Konferans, 3. Nuri Bilgin Psikoloji Günleri, Konuşmacı, İzmir, 2017

Dersler

Menüyü Kapat