ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Üniversite Marmara Üniversitesi-İletişim Fakültesi - Gazetecilik
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Üniversite Marmara Üniversitesi-İletişim Fakültesi - Gazetecilik
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • DENİZ ŞADİYE,KORAP ÖZEL ELİF,Google Gazeteciliği: Dijital Çağda Bir ‘GerekliKötü’ Olarak SEO Haberleri ve Haberin ‘Tık’Uğruna Deformasyonu, Connectist: İstanbul University Journal of Communication Sciences, 2018, 2, 77 112
 • DENİZ ŞADİYE,KORAP ÖZEL ELİF,Bana Okurunu Söyle, Sana Manşetini Söyleyeyim: Gazetecilerin, İçerik Hiyerarşisini ve Gündemi Belirlemede Okurun Değişen Rolüne Bakışı, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2018, 17, 915 940
 • KORAP ÖZEL ELİF,DENİZ ŞADİYE,”Google Gazeteciliği” mi, ”Empati Editörlüğü” mü? Gazetecilikte SEO Editörlüğü ve Dönüşen Gazetecilik Pratikleri Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi İetişim Fakültesi Dergisi, 2018, 164 191
 • KORAP ÖZEL ELİF,DENİZ ŞADİYE,Türk Medyasının İntihar HaberleriniSunumunda Etik Sorunlar: Cem Garipoğluve Mehmet Pişkin İntiharları, Bilig, 2016, 77, 233 270
 • KORAP ÖZEL ELİF,Okur Yorumlarında Etik Sorunlar: Gazetecilerin Konuya Yaklaşımı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016, 9, 1991 2012
 • KORAP ÖZEL ELİF,ÖKSÜZ BURCU,Yazılı Basında Advertorial: “Gazeteciler İçin Şeytanın Ta Kendisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, 17, 67 104
 • ÖKSÜZ BURCU,KORAP ÖZEL ELİF,Gazeteciler ve Halkla İlişkiler Uygulamacıları Arasındaki Gergin İlişkinin Kodları: Gazeteciler ve Halkla İlişkiler Uygulamacıları Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 2015, 9, 22 54
 • KORAP ÖZEL ELİF,DENİZ ŞADİYE,Türk Basınında Gezi Parkı EylemleriÜzerine Bİr İçerik Analizi: Eylemler Nasıl Sunuldu?, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015, 8, 876 893
 • DENİZ ŞADİYE,KORAP ÖZEL ELİF,Tecavüzün Haberleştirilmesinde Etik Sorunlar: “5 N 1 K Yetmez, Bir deVicdan Gerek”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2015, 14, 721 759
 • KORAP ÖZEL ELİF,Çalışanların Twitter Kullanımının, Kurum İmajına Etkisi: Türkiye’de Bir Anket Çalışması, Journal of Yasar University, 2014, 9, 6138 6158
 • Dündar Pelin, Korap Özel Elif,Kurum İçi İletişimin Kaliteye Olan Etkisi: Yeni İletişim Teknolojilerinin Kurum İçi İletişimin Kalitesine Olan Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2012, 3, 104 129
 • Pelin Dündar, Belma Güneri Fırlar, Elif Korap,İliştirilmiş Gazetecilik ve Kalite, The Journal of Social Development, 2010, 1, 37 48
 • Elif KORAP ÖZEL,Tecavüz Haberlerindeki Okur Yorumları Üzerine Bir Araştırma: Yurttaş Katılımı ile Şiddetin Yeniden Üretimi Arasındaki İnce Sınır,2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi,20-23 Nisan, Antalya, Türkiye, 2016
 • Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü, Okurun Beynine Giden Yol: Yazılı Basında Okur Odaklı Kurum Kültürü, S:263-289, Nobel Yayıncılık, 2016
 • Rekabette Başarıya Giden Yol, Yazılı Basın İşletmelerinde Okura Ulaşmanın Yolu: İçsel Pazarlama, S:231-246, Nobel Yayıncılık, 2010
 • Kes Korkak Alıştırma Elini, Otel İnsanları, S:52-59, İnkılap Yayınevi, 2003
 • Sabah Gazetesi, Editör, Tam Zamanlı,
 • Milliyet Gazetesi, Gazeteci, Tam Zamanlı,
 • Başkan V., Müzik Bölümü,
 • Gazetecilik ABD Başkanı, Medya ve İletişim Bölümü,
 • Fakülte Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,
 • Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,
 • Dekan Yardımcısı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,

ÇALIŞMA ALANLARI

 • <<Gazetecilik>>

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön