Prof. Dr. Cahit Telci

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Katip Çelebi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
 • Tarih Bölüm Başkanı
 • Tarih Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi
 • Doçentlik ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI-YENİÇAĞ VE YAKINÇAĞ TARİHİ
 • Doçentlik ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI-YENİÇAĞ VE YAKINÇAĞ TARİHİ
 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST. - TARİH
 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST. - TARİH
 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST. - TARİH
 • Lisansüstü EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST. - TARİH
 • Lisansüstü EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST. - TARİH
 • Lisansüstü EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST. - TARİH
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TARİH
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TARİH
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TARİH
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TARİH
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TARİH

Akademik Özgeçmiş


 • TELCİ CAHİT,Manisa Mevlevihanesi Mevlevihane Olarak mı Yapıldı, Sufi Araştırmalar, 2017, 8, 1 22
 • TELCİ CAHİT,Seyyid Gazi Zaviyesi ve Yıllık Merasimleri Hakkında, Alevilik- Bektaşilik Araştırmaları, 2016, 14, 61-79
 • TELCİ CAHİT,Cemaat i Tahtacıyan Aydın Sancağı nda Vergiden Muaf Tahtacı Topluluğu XV XIX Yüzyıllar, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2016, 13, 15-43
 • TELCİ CAHİT,Bir Osmanlı Zındığının Suç Dosyasında Neler Vardı Yeşil Külahlı Mustafa Oğlan Dede Örneği, Sufi Araştırmaları, 2016, 7, 1 14
 • TELCİ CAHİT,Aydın Sancağı nın En Erken Tahrir Defteri Halil Beğ Deftri nin Parçası, Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Derghisi, 2015, 1, 139 176
 • YILMAZ ANIL, TELCİ CAHİT,Erken Dönem Türk Kültürü Terminolojisinde Göç Kavramı Hakkında, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2014, 7, 14 33
 • TELCİ CAHİT,Yenikapı Mevlevihanesi Vakıflarının İhyası Sürecine Ait Bir Belgenin Düşündürdükleri, Sufi Araştırmaları, 2014, 5, 1 16
 • TELCİ CAHİT,Osmanlı Yönetiminin Yeni Yıl Kutlamalarından İstanbul Tekkelerine Muharremiye Dağıtımı, Sufi Araştırmalar, 2013, 3, 1 30
 • TELCİ CAHİT,Muhassılın Serveti Aydın Muhassılı Abdülbaki Paşa nın 25 Temmuz 1697 6 Muharrem 1109 Tarihli Muhallefâtı, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2010, 26, 551 576
 • TELCİ CAHİT,Aydınoğlu İsa Bey Bir Bani Üç Cami, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2010, 25, 337 350
 • TELCİ CAHİT,Muhassılın Serveti Aydın Muhassılları Polad Ahmed Ve Veli Paşa nın Muhallefatları, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2009, 24, 179 208
 • TELCİ CAHİT,Osmanlı Devletinde 18 Yüzyılda Muhallefat ve Müsadere, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2007, 12, 145 166
 • TELCİ CAHİT,Turgutlu Ayanı Seyfi zâde Ailesine Ait Bir Muhallefât Defteri, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2007, 12, 173 216
 • TELCİ CAHİT,Aydın Livası nın Nüfusu Hakkında H 1261 M 1845 Tarihli Bir Defter, Tarih İncelemeler Dergisi, 2006, 11, 135 156
 • TELCİ CAHİT,Turgutlu Voyvodası Es Seyid El Hac İbrahim Ağa nın 1809 Yılında Zabt Edilen Muhallefatı, Manisa Araştırmaları, 2002, 2, 43 76
 • TELCİ CAHİT,XIX Yüzyıl Bektâşîliği Hakkında Bir Eser İzâhü l Esrâr, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2001, 16, 193 200
 • TELCİ CAHİT,Aydın Muhassılı Abdullah Paşa ve 1148 1735 Senesinde Zabtedilen Muhallefâtı, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2000, 15, 199 219
 • TELCİ CAHİT,Canik Muhassılı Hacı Ali Paşa nın 1779 tarihli Muhallefât Defterleri, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2000, 5, 159 182
 • TELCİ CAHİT,Aydın Sancağının Fetihten Sonra İlk Tahriri XV Yüzyılın İlk Yarısı,), CİEPO-17, Trabzon 18-23 Eylül 2006 CİEPO- Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi XVII. Sempozyumu Bildirileri,,18.10.2006 23.10.2006, Trabzon, TÜRKİYE, 01.01.2011
 • TELCİ CAHİT,Bir Aydınoğlu Şehri Ayasuluğ,Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu- I Aydınoğulları
 • TELCİ CAHİT,XV XVI Yüzyıllarda Alaşehir ve Çevresi,CİEPO-19 Osmanlı Öncesi ve Dönemi Tarihi Araştırmaları
 • TELCİ CAHİT,XV XVI Yüzyıllarda Sart ve Çevresi,Krallardan Efelere Salihli Sempozyumu Bildirileri, TÜRKİYE
 • TELCİ CAHİT, Halil Beğ Defteri Fetihten Sonra Aydın Sancağının İlk Mufassal Tahrir Defteri 1425 1430, ISBN:978-605-84722-0-4, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yayınları (KÇY), 2015
 • TELCİ CAHİT, Ücra Yerde ve Deniz Kenarında İhtiyatlu Mahalde Bir Şehir Ayasuluğ, ISBN:978-605-88682-0-5, Selçuk Belediyesi, 2010
 • TELCİ CAHİT, 3 Mayıs 1944 50 Yıl Türkçülük Armağanı, İstanbul Tekkeleri Hakkında Bir İstatistik, ISBN:-, Akademi Kitabevi, 1994
 • Cihannüma Tarih ve Coğrafya araştırmaları Dergisi, Editör,
 • Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dertisi, Editör,
 • XV. - XVI. yüzyıllarda Güzelhisar kazası, İLKNUR GÜRGEN, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Matrakçı Nasûh ve Eseri Tuhfetü'l-guzât, ÜMRAN KARA, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti-Dubrovnik ilişkileri ve hicri 1037-1056/1627-1646 tarihli ahkâm defteri transkripsiyon ve değerlendirmesi, ÖZGECAN KÖKER, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Okutman, Tam Zamanlı,

Araştırma Alanları

 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı

Dersler

Menüyü Kapat