Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akın

İletişim Bilgileri


Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ
 • Lisansüstü DİCLE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - Türk Edebiyatı Eğitimi
 • Üniversite HARRAN ÜNİVERSİTESİ - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Akademik Özgeçmiş


 • Sohrabiabad Hamidreza,AKIN BÜLENT,TARİHİ BULGULAR VE HAKÎKİ’NİN BİLİNMEYEN ŞİİRLERİNDENHAREKETLE KARAKOYUNLULARIN MEZHEBİ EĞİLİMLERİÜZERİNE YENİ TESPİT VE GÖRÜŞLER, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2019, 2019, 179 224
 • AKIN BÜLENT,KÜLTÜREL BELLEĞİN KUTSAL TAŞIYICILARI: ALEVİ CEMZÂKİRLERİ, Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2019, 2, 93 109
 • AKIN BÜLENT,Mehmet ERSAL, Alevilik: Kavramlar ve Ocak Sistemi -ÇubukHavzası Örneği-, Ankara: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü veHacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları, 2016, ISBN978-975-507-279-1, 567 Sayfa., MILLI FOLKLOR, 2018, 30, 160 162
 • AKIN BÜLENT,Kültürel Bellek ve Müzik, Eurasian Journal of Music and Dance, 2018, 2018, 101 117
 • ERSAL MEHMET,AKIN BÜLENT,DEDE KORKUT KİTABI’NI ALEVİLİK PENCERESİNDEN OKUMAK, International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 2018, 7, 2369 2408
 • AKIN BÜLENT,Alevilikte “Ocak”: Kavramsal Çerçeveye ve Tarihî Arka Plana Yeni Bir Bakış, Ege University Journal of Turkish World Studies, 2017, 21, 239 264
 • AKIN BÜLENT,YILMAZ OZAN,ŞEYH AHMED DEDE OCAĞI’NIN YENİDEN ZUHURU: TESLİM ABDAL OCAĞI (YAZILI KAYNAKLAR), Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2017, 71 138
 • AKIN BÜLENT,EHL İ HAKLARDA KELÂMHÂNLIK GELENEĞİ VEKELÂMHÂN DEFTERLERİNİN GELENEĞİN KORUNMASI VEAKTARIMINDAKİ ROLÜ, Milli Folklor, 2016, 14, 100 115
 • YILMAZ OZAN,AKIN BÜLENT,CONKS AS MEMORY OF THE HOLY WORD A RITUAL AND LITERARY ANALYSIS OF A CONK CONCERNING ALEVI PRACTICE, ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 8, 60 111
 • AKIN BÜLENT,YILMAZ OZAN,DEDE GARKIN OCAĞI NIN DİYARBAKIR KOLU VE DİYARBAKIRKOLUNDAN ALINAN İKİ YENİ BELGE ÜZERİNE TARİHÎ VEEDEBÎ BİR İNCELEME, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2016, 23, 37 76
 • AKIN BÜLENT,ALEVİ OCAKLARI İLE İLGİLİ TESPİT EDİLEBİLEN EN ESKİ TARİHLİ BELGE AĞUİÇEN OCAĞI ŞECERESİ THE EARLIEST ESTABLISHABLE DOCUMENT ON THE ALEVI OCAKS THE OCAK OF AGUICEN S SHAJARA, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2014, 21, 15 38
 • AKIN BÜLENT,ALPAMIŞ DESTANI NDA HZ ALİ TASAVVURU The Description of Ali in the Alpamysh Epic, Milli Folklor, 2012, 12, 19 28
 • AKIN BÜLENT,EKİCİ METİN,DİYARBAKIR YÖRESİ ALEVİ OCAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN EVALUATION ON ALEWI OCAKS IN THE REGION OF DİYARBAKIR, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2012, 19, 231 246
 • AKIN BÜLENT,IV MURAT VE IV MEHMET HÂNENDELERİ ARASINDA DİYARBAKIRLI BİR ALEVİ BEKTAŞİ ÂŞIK ÂHÛ BABA KARAOĞLU AN ALEVI BEKTASHI MINSTREL FROM DIYARBAKIR AMONG THE SONGSTERS OF IV MURAT AND IV MEHMET AHU BABA KARAOĞLU, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2011, 279 300
 • AKIN BÜLENT,ALEVİLİKTE YAKADAN GEÇİRME RİTÜELİ VE ÂŞIK NİYAZİ ÖRNEĞİ TO PASS THROUGH THE COLLAR RITUAL IN ALAWISM AND THE SAMPLE OF ÂŞIK NİYAZİ, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2011, 18, 335 346
 • AKIN BÜLENT,Diyarbakırlı Âşık Niyazi nın Hayatı Sanatı ve Şiirlerinden Örnekler, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2010, 2, 83 99
 • AKIN BÜLENT,Alevi Cem Ritüellerinin Sınıflandırması Sorunu ve Yeni Bir Sınıflandırma Önerisi,9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi,20.11.2017 23.10.2017, Ordu, TÜRKİYE, 01.01.2019
 • AKIN BÜLENT,ERKÂN GÜNCELLEME DENEMELERİNE DAİR TESPİTLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ,2. ULUSLARARASIHACI BEKTAŞ VELİ HOŞGÖRÜ VE BARIŞ SEMPOZYUMU,08.10.2015 10.10.2015, Nevşehir, TÜRKİYE, 01.05.2016
 • AKIN BÜLENT,Diyarbakır Yöresi Alevi Ocaklarında Muharrem Erkânı Ocaklar Arası Ritüelik Farklılıklar ve Kent Ortamında Gerçekleşen Değişimler,Uluslararası Kerbela ve Hz. Hüseyin Sempozyumu,14.05.2015 15.05.2016, Ankara, TÜRKİYE, 25.04.2016
 • ERSAL MEHMET,AKIN BÜLENT,Alevi Geleneğinde Yaşayan Yunus Emre,Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu,15.10.2015 17.10.2015, Manisa, TÜRKİYE, 01.09.2016
 • AKIN BÜLENT,Diyarbakır Yöresi Türkmen Alevi Halk Şairlerinin Şiirlerinde Hacı Bektaş Veli,I. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu,07.05.2010 09.05.2010, Ankara, TÜRKİYE, 01.01.2011
 • AKIN BÜLENT, Alevilik Bektaşilik Semahları 1, DİYARBAKIR ALEVİ OCAKLARI CEM SEMAHLARI, ISBN:978-605-7560-20-9, S:269 294, Barış Kitap, 2018
 • AKIN BÜLENT, Alevi Bektaşi Cem Semahları 1, ŞANLIURFA KISAS BELDESİ ALEVİ CEM SEMAHLARI, ISBN:978-605-7560-20-9, S:137 162, Barış Kitap, 2018
 • AKIN BÜLENT, Zâkirlik Geleneğinin Değişen Yaratım ve İcra Ortamı Zâkirlikten Âşıklığa Âşık Niyazi, ISBN:9786054728640, Barış Kİtap, 2016
 • AKIN BÜLENT, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, NİGÂHÎ BABA, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2015
 • AKIN BÜLENT, Prof Dr Fikret Türkmen Kitabı, Diyarbakır Yöresi Dede Garkın Ocağı Âşıkları, ISBN:978-605-63182-0-7, S:219 230, Ege Üniversitesi Basımevi, 2012
 • AKIN BÜLENT, Diyarbakırlı Türkmen Alevi Âşıklar, ISBN:978-3-939372-44-8, Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü Yayınları / Önel-Verlag, 2011
 • AKIN BÜLENT, Dost Meryem Hayatı Sanatı ve Şiirlerİ, ISBN:978-605-4091-08-9, Horasan Yayınları, 2010
 • AKIN BÜLENT, Diyarbakırlı Bir Saz Şairi Âşık Mah Turna, ISBN:978-975-8951-60-4, Yol Bilim Kültür Araştırma Yayınları, 2009
 • 2, (2019), (Alevilikte “Ocak”: Kavramsal Çerçeveye ve Tarihî Arka Plana Yeni Bir Bakış)
 • 2, (2019), (Diyarbakırlı Âşık Niyazi nın Hayatı Sanatı ve Şiirlerinden Örnekler)
 • 59, (2019), (IV MURAT VE IV MEHMET HÂNENDELERİ ARASINDA DİYARBAKIRLI BİR ALEVİ BEKTAŞİ ÂŞIK ÂHÛ BABA KARAOĞLU AN ALEVI BEKTASHI MINSTREL FROM DIYARBAKIR AMONG THE SONGSTERS OF IV MURAT AND IV MEHMET AHU BABA KARAOĞLU)
 • (2019), (Zâkirlik Geleneğinin Değişen Yaratım ve İcra Ortamı Zâkirlikten Âşıklığa Âşık Niyazi)
 • 70, (2019), (ALEVİ OCAKLARI İLE İLGİLİ TESPİT EDİLEBİLEN EN ESKİ TARİHLİ BELGE AĞUİÇEN OCAĞI ŞECERESİ THE EARLIEST ESTABLISHABLE DOCUMENT ON THE ALEVI OCAKS THE OCAK OF AGUICEN S SHAJARA)
 • (2019), (Alevi Bektaşi Cem Semahları 1-ŞANLIURFA KISAS BELDESİ ALEVİ CEM SEMAHLARI)
 • 4, (2019), (DEDE KORKUT KİTABI’NI ALEVİLİK PENCERESİNDEN OKUMAK)
 • (2019), (Diyarbakırlı Türkmen Alevi Âşıklar)
 • (2019), (Dost Meryem Hayatı Sanatı ve Şiirlerİ)
 • (2019), (Prof Dr Fikret Türkmen Kitabı-Diyarbakır Yöresi Dede Garkın Ocağı Âşıkları)
 • 96, (2019), (ALPAMIŞ DESTANI NDA HZ ALİ TASAVVURU The Description of Ali in the Alpamysh Epic)
 • (2019), (ERKÂN GÜNCELLEME DENEMELERİNE DAİR TESPİTLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ)
 • 111, (2019), (EHL İ HAKLARDA KELÂMHÂNLIK GELENEĞİ VEKELÂMHÂN DEFTERLERİNİN GELENEĞİN KORUNMASI VEAKTARIMINDAKİ ROLÜ)
 • (2019), (Diyarbakırlı Bir Saz Şairi Âşık Mah Turna)
 • 13, (2019), (CONKS AS MEMORY OF THE HOLY WORD A RITUAL AND LITERARY ANALYSIS OF A CONK CONCERNING ALEVI PRACTICE)
 • (2019), (Alevi Cem Ritüellerinin Sınıflandırması Sorunu ve Yeni Bir Sınıflandırma Önerisi)
 • 13, (2019), (Kültürel Bellek ve Müzik)
 • (2019), (Diyarbakır Yöresi Türkmen Alevi Halk Şairlerinin Şiirlerinde Hacı Bektaş Veli)
Menüyü Kapat