İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Hanife Yasemin Mumcu

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yeni Türk Edebiyatı
 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ - YENİ TÜRK EDEBİYATI
 • Master EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - T.D.E. YENİ TÜRK EDEBİYATI
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TÜRK DİLİ EDEBİYATI

Akademik Özgeçmiş


 • MUMCU HANİFE YASEMİN,Celal Nuri (İleri)’xxye Gönderilen Mektuplardan Seçmeler, Hikmet, 2020, 342 370
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,Celal Nuri İleri’xxnin Gözüyle Kadına Yönelik Şidet ve Ciddi Sonuçları, ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020, 73 87
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,Celal Nuri (İleri)’xxden büyüklere ”Masal”lar, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, 17, 208 233
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,Küçük Prens’te Anlatısallık ve Anlatısallığı Sağlayan Dönüşümler, Söylem Filoloji Dergisi, 2018, 3, 111 121
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,Türk Edebiyatında Polemikler- Çocuk Bahçesi Etrafında Rıza Tevfik-Ömer Naci tartışması, Hece, 2018, 85 108
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Fizyoloji-Psikoloji İlişkisi, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, 3, 93 111
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,Vatansever Şair Süleyman Nazif ve El-Cezire Mektupları, Söylem filoloji, 2016, 1, 118 136
 • ÜRETEN HÜSEYİN,MUMCU HANİFE YASEMİN,Antik Yunan Mitolojisinden Serveti Fünun Edebiyatına Prometheus, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015, 3, 32 52
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,Mebrure Sami Alevok ve İki Hikayesi, Yeni Türk Edebiyatı, 2012
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,Bir Roman Kahramanı Olarak İstanbul un İki Şair Yazarın Gözünden İki Farklı Dil ve Üslupla Resmedilmesi, Ege Üni. Ede. Fak. Türk Dili ve Ede. Araştırmaları Dergisi, 2011
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,Ahmet Refik in Lamartin Türkiye ye Muhaceret Kararı İzmirdeki Çiftliği adlı eseri ve Lamartine in İzmire Yerleşme Planları, Ege Üni. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2010
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,Türk Şiirinde Garip Hareketi, Turkish Studies, 2009
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,Şevket Rado as a Poet, International Review of Turkology, 2008
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,Mehmet Kaplanın Çığır Dergisindeki Şiirleri, Türkoloji Kültürü, 2008
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,Mehmet Kaplan ın Çığır daki Hikayeleri, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,Ankara Yalnızız ve Balık İzlerinin Sesi Romanlarında Ütopya, Ege Üni. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2008
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,1897 Türk Yunan Savaşının Basında Yer Alan Şiirlere Yansıması, Eskişehir Osmangazi Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, 2008
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,Yusuf Nalkesen in Bilinmeyen Romanı Ümit Üzerine Bir Tahlil Denemesi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2007
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,The Physiology Psychology Relation in Halit Ziya Uşaklıgil s Novels, International Journal of Turcologia, 2007
 • MUMCU HANİFE YASEMİN,Sırat ı Müstakim ve Sebilü r Reşad Dergilerine Göre Rusya Türklerinde Eğitim, Ege Üni. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Araştrmaları Dergisi, 2006
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Doç. Dr. İlknur Mangır Karagöz Anı Kitabı, Ömer Seyfettin’xxin Gözünden Milliyet ve Beynelmileliyet Kavramları, ISBN:978-625-7698-15-3, S:197 210, Kesit, 2020
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Sonsuza Uzanan Ses: Ömer Seyfettin, Ömer Seyfettin’xxin Hikâyelerinde Oryantalizm ve Oksidentalizmin Yansımaları, ISBN:978-6257005944, S:394 414, Dergah, 2020
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Tarihten Romana Malazgirt, Tarihte bir kahraman (Balak) Belek Gazi Roman kahramanı Balak Gazi, ISBN:978-605-7912-09-1, S:164 172, Türkiye Yazarlar Birliği, 2020
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Ege Araştırmaları II- Girit Kültürü, Türk romanında giritli mübadiller, ISBN:978-605-338-278-2, S:147 180, Ege Üniversitesi, 2019
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Edebiyat Üzerine İncelemeler Rıza Filizok’xxa Armağan, 20. yy. Başlarında bazı yayın organlarında yansıyan kadın algısı, ISBN:978-605-338-280-5, S:155 172, Ege Üniversitesi, 2019
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Munis Faik Ozansoy, Ahmet Yesevi Üniversitesi- Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Batı Edebiyatında Akımlar, Sürrealizm, ISBN:978-605-68800-1-8, S:203 227, Günce, 2018
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Mebrure Sami Alevok, Ahmet Yesevi Üniversitesi- Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Türkiye İle Türk Dünyası Arasında Bir Köprü Yavuz Akpınar Armağanı, Sırât-ı Müstakim ve Sebilü’r-Reşad Dergileri Işığında Rusya Müslümanlarında Din Hayatı, ISBN:978-605-9148-11-5, S:776 789, Bengü, 2018
 • Uray Akça Netice,MUMCU HANİFE YASEMİN, Suların Sırrını Ödünçleyen Adam Cengiz Aytmatov’a Armağan, Cengiz Aytmatov’un Toprak Ana ve Beyaz Gemi Romanlarında Arketipler, ISBN:978-975-448-229-4, S:353 374, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınevi, 2018
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Fuat Edip Baksı, Ahmet Yesevi Üni.- Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Modern Türk Edebiyatı, İkinci Meşrutiyet Dönemi Edebiyatı, ISBN:978-605-82156-0-3, S:196 243, Günce Yayınları, 2017
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Münîb, Recaizade İbrahim Münib Efendi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2014
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Türk Wdebiyatı İsimler Sözlüğü, Refi , Nefeszade Seyyid Mehmed Refi Efendi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2014
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Remzi, Ahmed Remzi Efendi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2014
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Remzi, Osman Remzi Efendi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2014
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Remzi, Remzi Abdullah Efendi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2014
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Remzi, Remzi Mehmed Efendi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2014
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Resmî, Resmî Ahmed Paşazade, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2014
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ressam, Mehmed Efendi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2014
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Munis Faik Ozansoy, ISBN:9786058629349, Minval, 2013
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Senin Hamurunda Roman Var, ISBN:9786055075361, Minval, 2013
 • AY HANİFE YASEMİN, Ömer Faruk Huyugüzel e Armağan, ISBN:978-975-483-857-2, Ege Üniversitesi Basımevi, 2010
 • AY HANİFE YASEMİN, Felsefe Ansiklopedisi, ISBN:975-6360-33-X, Ebabil Yayıncılık, 2009
 • AY HANİFE YASEMİN, Bir Bahar Akşamı Fuat Edip Baksı Hayatı Sanatı Eserleri, Önsöz Basım, 2008
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Fuat Edip Baksı Hayatı-Sanatı-Eserleri, ISBN:978-9944-0238-0-1, Önsöz Basım, 2008
 • MUMCU HANİFE YASEMİN, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Fuat Edip Baksı, Ahmet Yesevi Üniversitesi- Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2008
 • Turgut Uyar şiirinde varoluşsal yalnızlığın dışavurumu, YASEMİN KOÇ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Adalet Ağaoğlu romanına yansıyan zamanın izdüşümü, HAMİDE YAZER, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Fakir Baykurt'un romanlarında yer alan kişiler, MUSTAFA EROL, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Turgut Uyar Şiirinde Varoluşsal Yalnızlığın Dışavurumu, Yasemin Koç, Tamamlanmış
 • Cengiz Aytmatov'un romanlarında tipler, NETİCE URAY AKÇA, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Orhan Kemal'in hikayelerinde kadın motifi, HATİCE OCAK, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hikâye ve romanlarında duyuların yansıması, ENGİN KORKMAZ, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Halit Ziya Uşaklıgil'in romanlarındaki şahısların antagonist davranışları, ÖMER KURT, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İskender Pala'nın romanlarında gerçek ve kurmaca ilişkisi, MUSTAFA ONUR BOZKUŞ, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • 1. Münazara Yarışması, Aydın Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, 26.10.2017

Dersler

Menüyü Kapat