Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yayla

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi
 • Kalite Komisyonu Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
 • Lisansüstü Celâl Bayar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Gazi Üniversitesi-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi - Endüstri Mühendisliği

Akademik Özgeçmiş


 • YAYLA KEMAL,Understanding the Diffusion of Theoretical Knowledge in Nursing: A Citation Analysis of Meleis’s Transition Theory, Florence Nightingale Journal of Nursing, 2019, 27, 275 283
 • AKAN ENDER,YALÇIN HAYDAR,velioğlu emre,YAYLA KEMAL,AKAN BURÇİN,Diş Hekimliği Literatüründe Diş Hekimliği Teknolojilerinin Yayılımı: Bibliyometrik bir çalışma, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri, 2018
 • YAYLA KEMAL,Coğrafi Bölge Üzerinden Doktora ve Lisans Üstü Tezlerinin Konu Analizi: İzmir Örneği, İzmir Araştırmaları Dergisi, 2017, 7, 235 255
 • YALÇIN HAYDAR,YAYLA KEMAL,Scientometric Analysis of the Researches About Technological Pedagogical Content Knowledge and Scholarly Communication, TED EĞİTİM VE BİLİM, 2016, 41
 • YALÇIN HAYDAR,YAYLA KEMAL,Main Dynamics of Folklore Discipline: a Scientometric Analysis, MILLI FOLKLOR, 2016, 42 60
 • YALÇIN HAYDAR,YAYLA KEMAL,A Strategy Proposal for the Journals Published in the Social and Human Sciences, TARIH INCELEMELERI DERGISI, 2016, 31, 609 638
 • ÖZDEMİR BAŞAK,YAYLA KEMAL,BURMAOĞLU SERHAT,Diffusion of 3D Printing Technology, International Journal of Knowledge-Based Organizations, 9, 33 47
 • BURMAOĞLU SERHAT,YAYLA KEMAL,EMERGING TECHNOLOGIES IN AVIATION: REVIEWING THE CASE OF BLOCKCHAIN,ISEAS-2019,26.05.2019 29.05.2019, Budapeşte, MACARİSTAN, 30.05.2019
 • BURMAOĞLU SERHAT,YAYLA KEMAL,Miniotas Darius,SCIENTOMETRIC REVIEW OF AVIATON SAFETY AND SECURITY,ISEAS-2019,26.05.2019 29.05.2019, Budapeşte, MACARİSTAN, 30.05.2019
 • AKAN ENDER,YALÇIN HAYDAR,velioğlu emre,YAYLA KEMAL,AKAN BURÇİN,Diş Hekimliği Literatüründe Diş Hekimliği Teknolojilerinin Yayılımı: Bibliyometrik Bir Çalışma,TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi,27.09.2018 30.09.2018, 30.09.2018
 • ATICI FİRDEVS,YAYLA KEMAL,BİLİK ÖZLEM,Hemşirelikte Liderlik Araştırmaları: Bibliyometrik Bir Değerlendirme,1. Uluslararası ve 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi Geleneksellikten Profesyonelliğe,19.09.2018 21.09.2018, İzmir, TÜRKİYE, 10.12.2018
 • YALÇIN HAYDAR,TALİH ÖZTÜRK,YAYLA KEMAL,Türkiye’de Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Konusuna Yönelik Lisansüstü Tezlerinin Bibliyometrik İncelemesi,5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium,11.10.2017 13.10.2017, İZMİR, TÜRKİYE, 17.12.2017
 • YAYLA KEMAL,KOCAMAZ MURAT,A Framework For Customer Churn Prediction In Air Cargo Industry,XIV. International Logistics and Supply Chain Congress,01.12.2016 02.12.2016, İZMİR, TÜRKİYE, 27.12.2016
 • ÖZDEMİR BAŞAK,YAYLA KEMAL,BURMAOĞLU SERHAT,Evaluating The Potential of 3D Printing Technology In Manufacturing Using Foresight Techniques,Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu,12.10.2016 14.10.2016, İSTANBUL, TÜRKİYE, 31.12.2016
 • YALÇIN HAYDAR,YAYLA KEMAL,SİBEL BAYSALLAR,Yüksek Öğretimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Yayınların Bilimetrik Analizi,X. International Computer Instructional Technologies Symposium,16.05.2018 18.05.2018, RİZE, TÜRKİYE, 31.12.2016
 • YAYLA KEMAL,BURMAOĞLU SERHAT,USING RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) TECHNOLOGIES ON HOSPITALS: A LITERATURE REVIEW,XIII. International Logistics and Supply Chain Congress,22.10.2015 23.10.2015, İZMİR, TÜRKİYE, 23.10.2015
 • YAYLA KEMAL,ÖZDEMİR BAŞAK,BURMAOĞLU SERHAT,YALÇIN HAYDAR, Disruptive Technologies for Business Development and Strategic Advantage, 3D Printing Technology Diffusion: A Revolution or an Illusion?, ISBN:9781522541486, S:213 244, IGI GLOBAL, 2018
 • YALÇIN HAYDAR,YAYLA KEMAL,TALİH ÖZTÜRK, Bilgi ve Belge Yönetimi Kuramsal Yaklaşımlar, Kütüphanecilik ve Bilgi Bilim Disiplininin Boylamsal Analizi, ISBN:9786052015414, S:287 334, Hiperlink, 2017
 • YAYLA KEMAL, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Çağında Araştırma Üniversitesi Olmak, Biyomedikal ve Özgün Sağlık Araştırmaları Alanları Sonuç Raporu, ISBN:9786053187530, S:129 168, PEGEM, 2016
 • Doğuş Vana ve Döküm A.Ş, Bilgi İşlem ve Maliyet Analizi Sorumlusu, Tam Zamanlı, 1.1.2013 - 1.1.2015
 • Fokker Elmo Havacılık Sanayi ve Tic. A. Ş, Satın Alma Mühendisi, Tam Zamanlı, 1.1.2011 - 1.1.2013
 • Vestel Beyaz Eşya A.Ş, Klima Üretim Planlama ve Tedarik Mühendisi, Tam Zamanlı, 1.1.2007 - 1.1.2011
 • Dekan Yardımcısı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 19.10.2018
Menüyü Kapat