Dr. Öğr. Üyesi Pakize Arıkan Sandıkcıoğlu

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - FELSEFE
 • Lisansüstü ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - FELSEFE
 • Üniversite BOĞAZİÇİ ÜNV. - FELSEFE

Akademik Özgeçmiş


 • ARIKAN SANDIKCIOĞLU PAKİZE,Experience and Free will, ethos: felsefe ve toplumsal bilimlerde diyaloglar, 2016, 9, 101 112
 • ARIKAN SANDIKCIOĞLU PAKİZE,BonJour un Bağdaşımcılığında Duyu Deneyimlerinin Rolü, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2016, 405 421
 • ARIKAN SANDIKCIOĞLU PAKİZE,the richness of perceptual content, Kaygı, 2013, 111 127
 • ARIKAN SANDIKCIOĞLU PAKİZE,A Basis for the Reality of Absolute Space, Nevşiehir Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, 2
 • ARIKAN SANDIKCIOĞLU PAKİZE,Holism and the Analytic Synthetic Distinction, Ethos Felsefe: Felsefe ve toplumsal bilimlerde diyaloglar, 2011
 • ARIKAN SANDIKCIOĞLU PAKİZE,David Lewis in Modal Realizminde karşıolgusal önermeler ikinci dereceden dünyalar ve dünyalar arası nedensellik sorunları, Felsefe Tartışmaları, 2009, 1 15
 • ARIKAN SANDIKCIOĞLU PAKİZE,Kant Etiği Temelinde İdam Cezası,ODTÜ 2. uygulamalı etik kongresi,18.10.2006 22.10.2006, TÜRKİYE
 • ARIKAN SANDIKCIOĞLU PAKİZE,Free Will and Consciousness,Towards a Science of consciousness, Helsinki,09.06.2015 13.06.2015

Dersler

Menüyü Kapat