İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Arş. Gör. Mustafa Temizsu

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Öğrenim Bilgileri


 • Lisansüstü MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ-EDEBİYAT FAKÜLTESİ--

Akademik Özgeçmiş


 • TEMİZSU MUSTAFA,Zamanın Anlatıbilimde Oynadığı Rol Üzerine Önemli Bir Kitap: “Roman ve Öyküde Zaman”, Yeni Türk Edebiyatı, 2019, 242 244
 • TEMİZSU MUSTAFA,İdeoloji ve Dünyagörüşüne Karşıt Bir Manifesto: Felsefi Şiir, Söylem Filoloji, 2019, 4, 577 588
 • TEMİZSU MUSTAFA,Attilâ İlhan’ın Şiirinde Bir Poetik “Geçiş” Örneği Olarak “İş Başı” Şiiri, Söylem Filoloji, 2019, 4, 397 408
 • TEMİZSU MUSTAFA,“Anlatısal Karşıtlık” Açısından Haldun Taner’in “Fasarya” Adlı Öyküsünde İçerik ve Yöntem, Türkiyat Mecmuası, 2019, 29, 577 590
 • TEMİZSU MUSTAFA,Sâmipaşazâde Sezâinin Öykülerinde Anlatıbilimsel Bir Unsur Olarak Karakterizasyon, Türük, 2017, 318 329
 • TEMİZSU MUSTAFA,Unutulmuş Bir Yazarı Bütün Yönleriyle Yeniden Hatırlamak: Türk Edebiyatı Tarihi İçinde Mahmut Yesârî, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017, 10, 158 168
 • TEMİZSU MUSTAFA,Zaman ve Anlatı Bir: Zaman-Olayörgüsü-Üçlü Mimesis, Söylem: Filoloji Dergisi, 2016, 1, 241 245
 • TEMİZSU MUSTAFA,Emine Işınsu’nun Bir Ben Vardır Benden İçeri ve İskender Pala nın Od Adlı Romanlarında Bir Roman Kişisi Olarak Yunus Emre,III. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu,19.10.2017 21.10.2017, 15.10.2017
 • TEMİZSU MUSTAFA,Huriye Saraç'ın Öğretmen Benisa Adlı Eserinde Emirdağ Yöresindeki Sosyal Hayat,Uluslararası Emirdağ Sempozyumu,24.08.2017 26.08.2017
 • TEMİZSU MUSTAFA, Mahmut Yesârî Hayatı, Sanatı Ve Eserleri, ISBN:978-625-7279-41-3, İksad Yayınevi, 2020
 • TEMİZSU MUSTAFA, Edebiyat Üzerine İncelemeler: Rıza Filizok’a Armağan, Şair Ağabeyin Öykücü Kardeşi: Adnan Veli Kanık, ISBN:978-605-338-280-5, S:389 400, Ege Üniversitesi Yayınları, 2019
 • (2019), (Sâmipaşazâde Sezâinin Öykülerinde Anlatıbilimsel Bir Unsur Olarak Karakterizasyon)

Araştırma Alanları

 • Yeni Türk Edebiyatı
Menüyü Kapat