ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Türk Dili
 • Doktora İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite İstanbul Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Türk Dili
 • Doktora İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite İstanbul Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı
 • Rysbek Alimov,II. Karabalgasun Yazıtı, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , 2016, 12, 2-39
 • Rysbek Alimov,O dvuh novıh spiskah soçineniya Kadir Ali-beka, Russian Turkology (Rossiyskaya Tyurkologiya), 2016, 15, 40-48
 • Rysbek Alimov,On the Yenisei Kirghiz title A-rè, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 2016, 69, 265-283
 • Rysbek Alimov,Kadir Ali Bek ve Eserinin Yeni (Londra I) Nüshası Üzerine, Journal of Turkish Studies. Türklük Bilgisi Araştırmaları, 2015, 44, 61-84
 • S. G. Klyaştornıy (1928-2014) vefat etti, Türklük Bilimi Araştırmaları. Journal of Turkology Researches (TUBAR), 2014, 36, 393-406
 • Rysbek Alimov,Sart-Kalmaklar ve Dilleri Üzerine, Tehlikedeki Diller. Türk Dilleri. Journal of Endangered Languages. Turkic Languages, 2014, 3, 243-252
 • Rysbek Alimov,Eski Türk Runik Metinlerindeki Esiz Üzerine, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2013, 49, 17-38
 • Metin Eren, Rysbek Alimov,Eski Türk tul geleneğinin Orta Asya ve Anadolu daki yansımaları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2013, 19, 63-78
 • Rysbek Alimov, Emil Shadyhanov,Teleütçe. Yok olma tehikesi altındaki bir dilin sosyolengüistik durumu, Tehlikedeki Diller. Türk Dilleri. Journal of Endangered Languages. Turkic Languages, 2013, 2, 49-73
 • Türkçe İlk Hece Dışındaki Birincil Uzun Ünlüler Üzerine, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2012, 9, 103-121
 • Rysbek Alimov,Eski Türkçe +gArU ve Kırgızcadaki kalıntısı, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2011, 8, 92-107
 • Kırgızcanın İçkilik Ağızlar Grubu Üzerine, Türklük Bilimi Araştırmaları. Journal of Turkology Researches (TUBAR), 2011, 30, 185-206
 • Rysbek Alimov,Kırgızcanın İçkilik Ağızlar Grubunda Birincil Uzun Ünlüler ve İzleri, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2010, 7, 251-268
 • Rysbek Alimov,Eski Türk runik metinlerinde geçen bir acınma ünlemi üzerine, Türk Dilleri Araştırmaları. Researches in Turkic Languages, 2010, 18, 35-48
 • Rysbek Alimov, Kubat Tabaldiev, Kayrat Belek,A Newly Discovered Turkic Inscription in the Tian Shan Region The CHIYIN TASH Rock Inscription, Altai HAKPO, 2010, 20, 177-185
 • Rysbek Alimov,Some remarks on the date of Tien Shan inscriptions, Central Asiatic Journal, 2008, 52, 161-172
 • Rysbek Alimov, Kubat Tabaldiev,A new old Turkic runik inscription on a boulder from Talas, Journal of Turkish Studies. Türklük Bilimi Araştırmaları, 2005, 30, 117-125
 • Rysbek Alimov,Koçkor'daki Türgeş Yazıtları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, 1, 13-43
 • Rysbek Alimov,Kırgızistan da yeni bulunan runik harfli eski Türk yazıtları hakkında ön bilgiler, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 2001, 2000, 5-10
 • Rysbek Alimov,Teleütçe. Yok Olma Tehlikesi Altındaki Bir Dilin Kaybolma Sebepleri ve Canlandırma Stratejileri,Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, 2016
 • Rysbek Alimov,Kırgızcanın İçkilik (Güneybatı) ağızlar grubunda Oğuzca alt katmana ait izler,Hacettepe Üniversitesi,Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri. 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2014
 • Rysbek Alimov,Some notes on paleographic and orthographic features of Turkic Runic inscriptions from Tian Shan,Frei Universitaet,Proceedings of the International Symposium Marginale Formen des alttürkischen Schrifttums: Nicht-klassische alttürkische Runeninschriften im Zentrum Eurasiens und ihre Entzifferung , Berlin, Almanya, 2012
 • Rysbek Alimov,Bugünkü Kırgızcada Bir Hayalet Kelime: Aco,Hacettepe Üniversitesi,III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2010
 • Rysbek Alimov,Bir kez daha esiz üzerine,İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi,Ötüken’den İstanbul’a Türkçenin 1290 Yılı (720-2010) Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2010
 • Rysbek Alimov,Some advancements to the decipherment of the sign "X" in Tien Shan Turkic runic inscription,Gorno-Altaysk State University,Interpreting the Turkic Runiform Sources and the Position of the Altai Corpus, Gorno-Altaysk, Rusya, 2009
 • Rysbek Alimov,Divanü Lügati't-Türk'e Göre Kıpçakların Dili,Yıldız Teknik Üniversitesi,Mahmud al-Kaşgari’nin 1000. Doğum yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Divanu Lugati’t-Turk Sempozyumu (5-7 Eylül 2008) , İstanbul, Türkiye, 2008
 • Ayşe Gül Sertkaya, Rysbek Alimov, Muvaffak Duranlı,Çağdaş Türk dilleri araştırmacı olarak N. N. Pantusov. Hayatı ve eserleri,Marmaris-Muğla,I. Uluslarası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu, Marmaris-Muğla, Türkiye, 2000
 • Osman Fikri Sertkaya, Süer Eker, Hatice Şirin, Erdem Uçar (ed.), Prof. Dr. Talat Tekin Hatıra Kitabı 1-2, Sart-Kalmakça. Alan Araştırmasından Notlar, ISBN:978-3-515-10997-0, S:107-126, Çantay, 2017
 • İgor Kormuşin, Yenisey Eski Türk Mezar Yazıtları, ISBN:9789751633446, S:368, Türk Dil Kurumu, 2017
 • Karl Reichl, Rysbek Alimov, Çiğdem Akyüz, Manas In the version of Jüsüp Mamay Volume 2, ISBN:9787508532370, S:383, China Intercontinental Press, 2016
 • İgor Kormuşin, Emine Mozioğlu, Rysbek Alimov, Fikret Yıldırım, Yenisey, Altay, Kırgızistan Yazıtları ve Kağıda Yazılı Runik Belgeler, Kırgızistan Yazıtları, ISBN:9789944795753, S:313-390, BilgeSu, 2016
 • Rysbek Alimov, Tanrı Dağı Yazıtları. Eski Türk Runik Yazıtları Üzerine Bir İnceleme , ISBN:9786055184247, S:262, Kömen, 2013
 • Fikret Yıldırım, Erhan Aydın, Rysbek Alimov, Yenisey Kırgızistan Yazıtları ve Irk Bitig, Kırgızistan Yazıtları, ISBN:9789944795470, S:284-337, BilgeSu, 2013
 • Osman Fikri Sertkaya, Rysbek Alimov, ESKİ TÜRKLERDE PARA Göktürklerde Uygurlarda Türgişlerde , ISBN:9789754375572, S:160, Ötüken, 2006
 • The translation of Jusup Mamay's version of Manas epic from Kirghiz into English, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,31.12.2016
 • Yok Olma Tehlikesi Altındaki Dil Teleütçe Belgeleme ve Betimleme, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (18830)
 • Bilig
 • Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten
 • Türkçede Tabu ve Örtmeceler, Cengiz Çelik, Dogu Akdeniz Üniversitesi/Sosyal Bilimler Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı, Tamamlanmış
 • Dobruca Tatarcasında Tasvir Filleri, Cahit Yaşar, Dogu Akdeniz Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı, Tamamlanmış

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Türk Dili
 • Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları
 • Filoloji Temel Alanı
 • <<Dil Dokümantasyonu>>

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön