Arş. Gör. Mahmut Halef Cevrioğlu

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Araştırma Görevlisi

Öğrenim Bilgileri


 • Üniversite Boğaziçi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Özgeçmiş


 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,Joris Oddens, Een vorstelijk voorland. Gerard Hinlopen op reis naar Istanbul (1670-1671), Walburg Pers Zutphen, 2009, 272 s., res., hrt., ISBN: 9789057306020, Cihannüma, 2019, 5, 175 177
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,Andrea Höltzel’xxin Raporuna Göre (1664) Uyvar Kuşatmasına Katılan Osmanlı Balkan Vasalları, Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 2019, 2, 35 67
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,Lehistan Elçisi Mikolaj Bieganowski’xxnin İstanbul’xxa Getirdiği Mektuplar (1654), Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 2018, 1, 45 70
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,Ottoman Foreign Policy during the Thirty Years War, TURCICA, 2018, 195 235
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,Onorato Pàstine, Genova e l’xximpero ottomano nel secolo XVII, Genova: Sede della Società ligure di storia patria, 1952, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 2018, 2, 193 196
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,Swedish Envoy Paul Strassburg’s Embassy to Constantinople 1632-1633, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 2018, 1 50
 • KAYAPINAR LEVENT,HOCAOĞLU BEYCAN,VARDAR SERDAR,CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,Miryokefalon Muharebesi’nin Mahalli Üzerine Mülahazalar: Bizans Kaynakları, Selçuk Araştırmaları Dergisi, 2017, 7
 • KAYAPINAR AYŞE,CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,The Istitution of ”Vigla” in the Aegean Islands during the Ottoman Period, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2017, 32, 93 107
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,The Peace Treaties of Gyarmat (1625) and Szöny (1627), Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 2016, 2, 67 86
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,Anna Fundarkova, Ein Ungarischer Aristokrat am Wiener Hof des 17. Jahrhunderts: Die Briefe von Paul Pálffy an Maximilian von Trauttmansdorff (1647-1650), Wien: Collegium Hungaricum, 2009, LXXIV 97 (172) s., Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 2014, 1, 109 112
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,16. Yüzyıl Macaristan ve Hırvatistanı’xxnda Türk Tehdidine Karşı Müdafaa ve Askeri Haritacılık (Çevirisi yapılan yazar: Geza Palffy), Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 2013, 2, 17 47
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,István Hiller, Palatin Nikolaus Esterházy: Die ungarische Rolle in der Habsburgerdiplomatie 1625 bis 1645, Viyana, Köln ve Weimar: Böhlau Verlag, 1992, 145 s. 1 harita., Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 2013, 2, 131 133
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,Meeting the Second Man at the Ottoman Court: Grand Viziers’ Reception of European Ambassadors in the First Half of the XVII Century,Splendid Encounters, VIII,30.05.2019 31.05.2019, Toulouse, FRANSA, 28.05.2019
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,SWEDISH EMISSARY PAUL STRASSBURG’xxS DIPLOMATIC MISSION TO CONSTANTINOPLE IN 1632,TARAS SHEVCHENKO 4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES,14.12.2019 15.12.2019, İZMİR, TÜRKİYE, 23.12.2019
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,SULTAN IV. MURAD DÖNEMİ VİYANA’xxDA OSMANLI ELÇİLERİ,TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES,,14.12.2019 15.12.2019, İZMİR, TÜRKİYE, 23.12.2019
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,Janos Hoberdanecz’s Embassy to Constantinople (1528-9),CIEPO 22,04.10.2016 08.10.2016, Trabzon, TÜRKİYE, 01.09.2018
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,The Danubian Principalities as Seen From Constantinople: Wallachia and Moldvia in Cornelius Haga’xxs Letters (1631-1633),International Balkan Annual Conference 6,01.12.2016 03.12.2016, Belgrad, SIRBİSTAN, 28.12.2018
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,A Swedish Envoy to Fazıl Ahmed Pasha: Aslan Aga’xxs Relazione (1669/71),International Balkan Annual Conference,09.11.2017 11.11.2017, Priştina, KOSOVA, 09.11.2017
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,TWO MONARCHS IN MOLDOVA: CHARLES XII OF SWEDEN AND NIKOLAOS MAVROCORDATOS OF MOLDAVIA,International Balkan Annual Conference 2019 (IBAC 9), Moldova,20.03.2019 22.03.2019, Komrat, MOLDOVA
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,IV. Murad Dönemi Diplomasisinden Bir Kesit: Osmanlı İmparatorluğu’xxna Gelen Avrupalı Elçilerin Ağırlanışı,Uluslarlarası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, VII,03.05.2019 05.05.2019, İstanbul, TÜRKİYE
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF,Habsburg Elçilerinin Gözünden 1530’larda İstanbul,Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu 5,19.05.2017 21.05.2017, İstanbul, TÜRKİYE
 • CEVRİOĞLU MAHMUT HALEF, Ottoman Policy toward Central Europe during the Thirty Years War: Swedish Envoy Paul Strassburg’s Embassy to Constantinople: 1632, ISBN:9786139575046, Lap Lambert Academix Publishing, 2018
 • (01.07.2018 00:00), ("THE PEACE TREATIES OF GYARMAT (1625) AND SZÖNY (1627)", EBAD: Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi)
 • 43, (15.11.2017 00:00), ("THE PEACE TREATIES OF GYARMAT (1625) AND SZÖNY (1627)", EBAD: Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi/Journal of Aegean and Balkan Studies. Vol. II. Issue 3. Summer 2016: 67-86.)
 • Sabancı Üniversitesi, On Altıncı Yüzyılın İlk Yarısında Akdeniz Haber Trafiğinde Osmanlı İmparatorluğu, Bursiyer, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer,,1.4.2017
 • Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Politika Forumu, Sosyal Alanlarda Araştırmacı İnsan Gücü Geliştirilmesi, Bursiyer, BAP, Bursiyer,,10.9.2015
 • The Aga Khan University, Muslims Civilisations Abstract Project, Bursiyer, Özel Kuruluşlar, Bursiyer
 • YÖK - YUDAB - Doktora Sürecinde Avusturya Arşiv Araştırma, Avusturya Devlet Arşivleri, 15.5.2019
 • YÖK - YUDAB: Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu (Viyana)
 • BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Doktora Bursu
 • İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Doktora Bursu
 • TÜBİTAK 2228-B Doktora Bursu
 • ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ BURSU (Hollanda, Leiden Üniversitesi)
 • Türk Tarih Kurumu Yüksek Lisans Bursu
Menüyü Kapat