Öğr. Gör. Dr. Mithat Baver Zencir

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Görevlisi
 • Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Hacettepe Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Bilgi ve Belge Yönetimi Abd.
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Kütüphanecilik

Akademik Özgeçmiş


 • ZENCİR MİTHAT BAVER,OĞUZ TÜLAY,Ankara Üniversitesi Araştırmacılarının Araştırma Verilerinin Yönetimine Yönelik Tutumları ve Veri PaylaşımıÖnündeki Engeller, Bilgi Dünyasi, 2020, 21, 89 123
 • ZENCİR MİTHAT BAVER,Sosyal bilimler alanındaki akademisyenlerin bilgi arama davranışları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi - DTCF Dergisi, 2017, 57, 885 920
 • ZENCİR MİTHAT BAVER,KUTLUTÜRK LEVENT,SUBAŞIOĞLU FATOŞ,Türkiye deki üniversite kütüphanelerinde engellilere yönelik hizmetler: Web sayfaları bağlamında bir inceleme, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi - DTCF Dergisi, 2017, 57, 720-739
 • ZENCİR MİTHAT BAVER,Ödünç Verme Hizmetlerinde iPad: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği, Bilgi DÜnyası, 2013, 14, 101-113
 • Mithat Baver Zencir, Aya Günel,Suna Kıraç Kütüphanesi Danışma Hizmetlerinde Bir WEB 2.0 Uygulaması LIBGUIDES,Yeditepe Üniversitesi,01.10 - 02.10, İstanbul, Türkiye, 2009
 • 13, (20.07.2017 00:00), (Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Engellilere Yönelik Hizmetler: Web Sayfaları Bağlamında Bir İnceleme)
 • Koç Üniversitesi, Danışma Kütüphanecisi, Tam Zamanlı, 15.9.2008 - 1.7.2015
 • Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri, Danışma Kütüphanecisi, Tam Zamanlı, 3.4.2006 - 1.11.2007

Araştırma Alanları

 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı
 • Bilgi Ve Belge Yönetimi
Menüyü Kapat