Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Klinik Psikoloji
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Klinik Psikoloji
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Psikoloji

Akademik Özgeçmiş


 • GÜZEL HALİME ŞENAY,TOK EMİNE SEVİNÇ,GÜNEY ESRA,Validity and reliability of the Turkish Version of the Cognitive, Affective, and Somatic Empathy Scales for Children, Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 2019, 20, 55 64
 • ersezgin reyhan,TOK EMİNE SEVİNÇ,ALGILANAN İŞ STRESİ, PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK, BAŞA ÇIKMA STİLLERİ VE ÖZ-DUYARLILIĞIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİ YORDAYICI ETKİSİ, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, 20, 1 36
 • elibol şeyma,TOK EMİNE SEVİNÇ,Bağlanma, Duygu Düzenleme, Reddedilme Duyarlılığı, Yakınlık Korkusu ve Kendini Saklamanın Kırılgan Narsisizm ile İlişkisi, Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019, 6, 127 148
 • TOK EMİNE SEVİNÇ,GEDİK ZÜMRÜT,The Turkish validity and reliability study of the body esteem scale, Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 2019, 32, 345 351
 • elibol şeyma,TOK EMİNE SEVİNÇ,Yakınlık Korkusu Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve GüvenirlikÇalışması, yeni symposium, 2018, 56, 7 12
 • TOK EMİNE SEVİNÇ,ARKAR HALUK,BİLDİK TEZAN,Çocukluk Çağı Kaygı Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi, İlaç Tedavisi ve Kombine Tedavinin Etkililiğinin Karşılaştırılması, Türk Psikiyatri Dergisi, 2016, 27, 110 118
 • TOK EMİNE SEVİNÇ,ÖZYURT BERRİN,The predictive factors of risky alcohol consumption in university students, Yeni Symposium, 2015, 53, 1 10
 • SEVİ TOK EMİNE SEVİNÇ, ARKAR HALUK,Psikobiyolojik kişilik modeli ile beş faktör kişilik kuramının Türk örnekleminde karşılaştırılması, ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ, 2012, 13, 262 269
 • TEKİNSAV SÜTCÜ SERAP, AYDIN ARZU, IRMAK TÜRKAN, MORTAN OYA, SEVİ EMİNE SEVİNÇ, ÖZMEN ZEYNEP, ŞENGÜL EZGİ,Otizmde dil ve iletişim özelliklerinin incelenmesi, ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ, 2008, 15, 139 148
 • Gurdal Cemile,TOK EMİNE SEVİNÇ,SORİAS OYA,The Impact of Early Losses, Attachment, Temperament-Character Traits and Affect Regulation on the Development of Psychopathology, Turkish Journal of Psychiatry
 • GEDİK ZÜMRÜT,TOK EMİNE SEVİNÇ,Beden Saygısının Beden Kitle İndeksi, Bilinçli Farkındalık VeBenlik Saygısı İle İlişkisi,ICHES ULUSLARARASI İNSANİ BİLİMLER VEEĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ,08.11.2019 10.11.2019, 28.11.2019
 • GÜZEL HALİME ŞENAY,TOK EMİNE SEVİNÇ,ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON KULLANIMI İLE İLİŞKİLİFAKTÖRLERİN VE BAĞLANMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ,I. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi,14.11.2018 16.11.2018, 20.11.2018
 • TOK EMİNE SEVİNÇ,ARKAR HALUK,Çocukluk Çağı Kaygı Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi İlaç Tedavisi ve Kombine Tedavinin Etkililiği,Ulusal Psikoloji Kongresi,15.09.2016 17.09.2016, TÜRKİYE, 20.11.2016
 • Comparison of psychobiological personality model and five factor personality theory in a Turkish sample.,12th European Congress of Psychology, İstanbul, Turkey, 2011
 • The predictors of risky alcohol consumption in the population of university students,12th European Congress of Psychology, İstanbul, Turkey, 2011
 • The Comparison of Learning Rate in Children With Autism and Mental Retardation,International Developmental Neuropsychiatry Meetings-III; Autism & ADHA Symposium, İstanbul, Turkey, 2006
 • elibol şeyma,TOK EMİNE SEVİNÇ,Büyüklenmeci ve kırılgan narsisizm kişilik özelliklerinin bağlanma stilleri ve kendini saklama davranışı açısından değerlendirilmesi,20. Ulusal Psikoloji Kongresi,15.11.2018 17.11.2018, ANKARA, TÜRKİYE
 • MORTAN OYA, ŞENGÜL EZGİ, SEVİ EMİNE SEVİNÇ, ÖZMEN ZEYNEP, TEKİNSAV SÜTCÜ SERAP, AYDIN ARZU, IRMAK TÜRKAN,The Comparison of Receptive and Expressive Language Characteristics between Children With Autism and Those With Mental Retardation,International Developmental Neuropsychiatry Meetings-III; Autism & ADHA Symposium
 • ÖZMEN ZEYNEP, SEVİ EMİNE SEVİNÇ, MORTAN OYA, ŞENGÜL EZGİ, TEKİNSAV SÜTCÜ SERAP, AYDIN ARZU, IRMAK TÜRKAN,The Examination of the Relation Between the Level of Educational Profitability and the Learning Rate of Children with Autism,International Developmental Neuropsychiatry Meetings-III; Autism & ADHA Symposium
 • ŞENGÜL EZGİ, SEVİ EMİNE SEVİNÇ, MORTAN OYA, ÖZMEN ZEYNEP, TEKİNSAV SÜTCÜ SERAP, AYDIN ARZU, IRMAK TÜRKAN,The Comparison of Social Interactive Characteristics in Children With Autism and Those With Mental Retardation,International Developmental Neuropsychiatry Meetings-III; Autism & ADHA Symposium
 • TOK EMİNE SEVİNÇ, Cognitive Behavioral Therapy and Clinical Applications, Cognitive Behavioral Therapy Principles in Children: Treatment of Internalizing Disorders, ISBN:978-953-51-3928-7, S:1-27, Intech Open, 2018
 • SORİAS OYA, BİLDİK TEZAN, TEKİNSAV SÜTCÜ SERAP, AÇIK ÖZGE, ALTINTAŞ İNCİ, ÇELİK BİLLUR DİLARA,GÖKKAYA FÜSUN, GÜRDAL CEMİLE, KARAKAŞ SİMGE, KUTLU BURCU, SEVİ EMİNE SEVİNÇ, Korku Avcısı Çalışma Kitabı, ISBN:978-975-483-846-6, EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI, 2009
 • (2019), (Cognitive Behavioral Therapy and Clinical Applications )
 • (2019), (Çocukluk Çağı Kaygı Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi, İlaç Tedavisi ve Kombine Tedavinin Etkililiğinin Karşılaştırılması)
 • (2019), (Korku Avcısı Çalışma Kitabı)
 • (2019), (Psikobiyolojik kişilik modeli ile beş faktör kişilik kuramının Türk örnekleminde karşılaştırılması)
 • (2019), (Bağlanma, Duygu Düzenleme, Reddedilme Duyarlılığı, Yakınlık Korkusu ve Kendini Saklamanın Kırılgan Narsisizm ile İlişkisi )
 • Reddedilme duyarlılığı, kişilerarası çatışma çözme stilleri ve bağlanmanın karanlık üçlü kişilik özellikleri ile ilişkisi: Erken dönem uyumsuz şemaların aracı rolü, DUYGU YÜREK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Yakınlıktan Korkma, Kendini Saklama, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Bağlanmanın Narsistik Kişilik Özelliği İle İlişkisi: Reddedilme Duyarlılığının Aracı Rolü, ŞEYMA ELİBOL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Algılanan iş stresi ile tükenmişlik düzeyi ve ruh sağlığı profilinin ilişkisi: Psikolojik dayanıklılık, stresle başa çıkma stilleri ve öz-duyarlılığın aracı rolü, REYHAN ERSEZGİN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • NÖRON PSİKİYATRİ DAL MERKEZİ, KLİNİK PSİKOLOG, Tam Zamanlı, 1.1.2008 - 1.1.2009
 • EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ, PSİKOLOG, Yarı Zamanlı, 1.1.2006 - 1.1.2008
 • BİDEB Yurtiçi Doktora Bursu
 • BİDEB Yurtiçi yükseklisans bursu

Araştırma Alanları

 • Uygulamalı Psikoloji

Dersler

Menüyü Kapat