ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Klinik Psikoloji
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Klinik Psikoloji
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Psikoloji

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Klinik Psikoloji
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Klinik Psikoloji
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Psikoloji
 • TOK EMİNE SEVİNÇ,ARKAR HALUK,BİLDİK TEZAN,Çocukluk Çağı Kaygı Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi, İlaç Tedavisi ve Kombine Tedavinin Etkililiğinin Karşılaştırılması, Türk Psikiyatri Dergisi, 2016, 27, 110 118
 • Sevi Tok, ES. ve Eylen Özyurt, B.,Üniversite öğrencilerinde riskli alkol kullanımını yordayan faktörler, Yeni Symposium, 2015, 1, 1-10
 • Sevi Tok, E.S. ve Arkar, H. ,Psikobiyolojik kişilik modeli ile beş faktör kişilik kuramının Türk örnekleminde karşılaştırılması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012, 4, 262-269
 • Sütçü, S.T., Aydın, A., Irmak, T., Mortan, M., Sevi, E.S., Özmen, Z. ve Şengün, E. ,Otizmde dil ve iletişim özelliklerinin incelenmesi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2008, 3, 139-148
 • Gurdal Cemile,TOK EMİNE SEVİNÇ,SORİAS OYA,The Impact of Early Losses, Attachment, Temperament-Character Traits and Affect Regulation on the Development of Psychopathology, Turkish Journal of Psychiatry
 • TOK EMİNE SEVİNÇ,ARKAR HALUK,Çocukluk Çağı Kaygı Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi İlaç Tedavisi ve Kombine Tedavinin Etkililiği,Ulusal Psikoloji Kongresi,15.09.2016 17.09.2016, TÜRKİYE, 20.11.2016
 • Comparison of psychobiological personality model and five factor personality theory in a Turkish sample.,12th European Congress of Psychology, İstanbul, Turkey, 2011
 • The predictors of risky alcohol consumption in the population of university students,12th European Congress of Psychology, İstanbul, Turkey, 2011
 • The Comparison of Learning Rate in Children With Autism and Mental Retardation,International Developmental Neuropsychiatry Meetings-III; Autism & ADHA Symposium, İstanbul, Turkey, 2006
 • MORTAN OYA, ŞENGÜL EZGİ, SEVİ EMİNE SEVİNÇ, ÖZMEN ZEYNEP, TEKİNSAV SÜTCÜ SERAP, AYDIN ARZU, IRMAK TÜRKAN,The Comparison of Receptive and Expressive Language Characteristics between Children With Autism and Those With Mental Retardation,International Developmental Neuropsychiatry Meetings-III; Autism & ADHA Symposium
 • ÖZMEN ZEYNEP, SEVİ EMİNE SEVİNÇ, MORTAN OYA, ŞENGÜL EZGİ, TEKİNSAV SÜTCÜ SERAP, AYDIN ARZU, IRMAK TÜRKAN,The Examination of the Relation Between the Level of Educational Profitability and the Learning Rate of Children with Autism,International Developmental Neuropsychiatry Meetings-III; Autism & ADHA Symposium
 • ŞENGÜL EZGİ, SEVİ EMİNE SEVİNÇ, MORTAN OYA, ÖZMEN ZEYNEP, TEKİNSAV SÜTCÜ SERAP, AYDIN ARZU, IRMAK TÜRKAN,The Comparison of Social Interactive Characteristics in Children With Autism and Those With Mental Retardation,International Developmental Neuropsychiatry Meetings-III; Autism & ADHA Symposium
 • TOK EMİNE SEVİNÇ, Cognitive Behavioral Therapy and Clinical Applications, Cognitive Behavioral Therapy Principles in Children: Treatment of Internalizing Disorders, ISBN:978-953-51-3928-7, Intech Open, 2018
 • SORİAS OYA, BİLDİK TEZAN, TEKİNSAV SÜTCÜ SERAP, AÇIK ÖZGE, ALTINTAŞ İNCİ, ÇELİK BİLLUR DİLARA,GÖKKAYA FÜSUN, GÜRDAL CEMİLE, KARAKAŞ SİMGE, KUTLU BURCU, SEVİ EMİNE SEVİNÇ, Korku Avcısı Çalışma Kitabı, ISBN:978-975-483-846-6, EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI, 2009
 • Reddedilme duyarlılığı, kişilerarası çatışma çözme stilleri ve bağlanmanın karanlık üçlü kişilik özellikleri ile ilişkisi: Erken dönem uyumsuz şemaların aracı rolü, DUYGU YÜREK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Yakınlıktan Korkma, Kendini Saklama, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Bağlanmanın Narsistik Kişilik Özelliği İle İlişkisi: Reddedilme Duyarlılığının Aracı Rolü, ŞEYMA ELİBOL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Algılanan iş stresi ile tükenmişlik düzeyi ve ruh sağlığı profilinin ilişkisi: Psikolojik dayanıklılık, stresle başa çıkma stilleri ve öz-duyarlılığın aracı rolü, REYHAN ERSEZGİN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • NÖRON PSİKİYATRİ DAL MERKEZİ, KLİNİK PSİKOLOG, Tam Zamanlı, 1.1.2008 - 1.1.2009
 • EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ, PSİKOLOG, Yarı Zamanlı, 1.1.2006 - 1.1.2008
 • BİDEB Yurtiçi Doktora Bursu
 • BİDEB Yurtiçi yükseklisans bursu

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Uygulamalı Psikoloji

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön