Doç. Dr. Sema Küskü

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sanat Tarihi
 • Lisansüstü Hacettepe Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sanat Tarihi
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji

Akademik Özgeçmiş


 • KÜSKÜ SEMA,KRAKOW CLOTH HALL AND SOME CONSIDERATIONSON THE BEDESTEN FUNCTION, TÜBA-KED, 2017, 81 94
 • KÜSKÜ SEMA,Saruhanh Beyliği Dönemi Manisa Kent Kurgusu Üzerine Düşünceler, ART SANAT, 2017, 199 218
 • ERMİŞ ÜMMÜHAN MELDA,KÜSKÜ SEMA,YILMAZ ANIL,ERKEN DEMİRÇAĞ’INDAN ORTAÇAĞ’AMANİSA KALESİ, TÜBA-KED, 2016, 247 259
 • KÜSKÜ SEMA,Türk Dönemi Manisa Kenti ve Düşündürdükleri, Turkish Studies, 2014, 639 656
 • KÜSKÜ SEMA,HAMAMLARA TAŞINAN İMGELER: KAYSERİ HUAND HATUN VEBURSA YENİ KAPLICA HAMAMLARINDAKİ ÇİNİ KULLANIMLARIÜZERİNE DÜŞÜNCELER, TÜBA-KED, 2013, 11 30
 • KÜSKÜ SEMA,Mimariye Yansıyan İmgeler: Önemli Bir Siyasi Kimlik ve Sanatsal Kişilik olarak I Mehmed (1413 1421) ve Eserleri, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırma Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2011, 149 172
 • KÜSKÜ SEMA,The Relationship Between The Anatolian Seljuks and The Ottoman Emirate A Look At Interactions in Amasya, Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010, 18, 199 216
 • KÜSKÜ SEMA,Sultan Türbelerindeki Simgesellik Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Beyliği Örnekleri, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2010, 237 272
 • KÜSKÜ SEMA,Sultanlar Ve Mimari Anıtlara Yansıyan İmgeleri Anadolu Selçuklu Osmanlı Beyliği Örnekleri, Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ, 2009, 139 156
 • KÜSKÜ SEMA,Tarihi Kaynaklarda Selçuklu Osmanlı Bağlantısı, Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009, 17, 199 216
 • KÜSKÜ SEMA,Two Sultan’s Structures with Multi Patrons (Bani) in the Balkans: Didymoteicho Celebi Mehmed Mosque and Murad II (Carsi) Mosque in Pristina,THE BALKANS -LANGUAGES,HISTORY,CULTURE vol. IV,18.10.2013 20.10.2013, Veliko Tarnovo, BULGARİSTAN, 01.01.2015
 • KÜSKÜ SEMA,Erken Dönem Osmanlı Sultan Yapılarında Ortak Kullanımlar Bursa Edirne Ve Balkanlardaki Mimari Örnekler Özelinde Bir Değerlendirme,Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu III,,10.05.2012 12.05.2012, Manisa, TÜRKİYE, 12.05.2012
 • KÜSKÜ SEMA,Osmanlı Beyliği Dönemi Edirne Mescitlerinin Farklı Cephe Düzenlemeleri,Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (19-21 Ekim 2011), Eskişehir.,19.10.2011 21.10.2011, Eskişehir, TÜRKİYE, 01.08.2012
 • TOPALLI ELVAN,KÜSKÜ SEMA,Art History Books of Two Turkish Military Artists from the Early 20th Century Mosques of Bursa the First Capital of Ottoman Empire,10th International Congress on Ottoman Archeology (03-04 December 2010), La Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et l’Information, Tunisia, Tunus. Arab Historical Review for Ottoman Studies, 22/43, 2011, 143-157.,03.12.2010 04.12.2010, Tunis, TUNUS, 01.11.2011
 • KÜSKÜ SEMA,Bursa Orhan Zaviyesinin Cephe Düzenlemeleri Ve Çevre Kültürlerle İlişkileri,Uluslar arası Orhan Gazi ve Dönemi Sempozyumu (8-10 Nisan 2011).,08.04.2011 09.04.2011, Bursa, TÜRKİYE, 01.06.2011
 • KÜSKÜ SEMA,Kitabelere Taşınan İmgeler Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Beyliği Örnekleri,XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (14-16 Ekim 2009), Denizli,14.10.2009 16.10.2009, Denizli, TÜRKİYE, 01.01.2010
 • KÜSKÜ SEMA, Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları, Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu na Armağan, Bursa Kale Kentindeki ilk Osmanlı Yapıları ve İmgesel Çözümlemeleri, ISBN:978-975-491-446-7, S:131 136, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2017
 • KÜSKÜ SEMA, Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar ve Çocuklar, Farklı Bir Müze Algısı ile Topkapı Sarayı, S:87 116, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 2014
 • KÜSKÜ SEMA, Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Geleneği, ISBN:978-975-16-2745-2, Türk Tarih Kurumu, 2014
 • KÜSKÜ SEMA, Anadolu Kültürlerinde Süreklilik ve Değişi, Dr. A. Mine Kadirlioğlu na Armağan, Osmanlı Beyliği Dini Mimarisinde Anadolu Selçuklu Geleneği, ISBN:978-605-62237-0-9, S:409 430, Rekmay Ltd. Şti, 2011
 • KÜSKÜ SEMA, The Cultural Heritage in the Towns of Birecik Halfeti Suruç Bozova and Rumkale, HANS, S:109 117, Republic of Turkey Prime Ministry Southeastern Anatolia Project Regional Development Administration Pub, 2004
 • KÜSKÜ SEMA, The Cultural Heritage in the Towns of Birecik Halfeti Suruç Bozova and Rumkale, KANLIAVŞAR, BÜYÜKHAN (ÇARMELİK) VILLAGE HAN, S:316 321, Republic of Turkey Prime Ministry Southeastern Anatolia Project Regional Development Administration Pub, 2004
 • KÜSKÜ SEMA, The Cultural Heritage in the Towns of Birecik Halfeti Suruç Bozova and Rumkale, THE HISTORY OF HALFETI AND ITS VICINITY, S:224 226, Republic of Turkey Prime Ministry Southeastern Anatolia Project Regional Development Administration Pub, 2004
 • KÜSKÜ SEMA, The Cultural Heritage in the Towns of Birecik Halfeti Suruç Bozova and Rumkale, KALKAN VILIAGE, KANTARMA FIELD HAN, S:265 267, Republic of Turkey Prime Ministry Southeastern Anatolia Project Regional Development Administration Pub, 2004
 • KÜSKÜ SEMA, Ortaçağ da Anadolu, Prof. Dr. Aynur Durukan a Armağan, Karatay Han Portalleri Süsleme Programı İkonografisi, ISBN:975-6813-26-l, S:291 306, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2002
 • KÜSKÜ SEMA, Birecik Halfeti Suruç Bozova ilçeleri ile Rumkale deki Taşınmaz Kültür Varlıkları, MERKEZ BUCAĞI- KALKAN KÖYÜ- KANTARMA MEZRASI HANI, ISBN:975-19-2216-X, S:268 269, Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayınları, 1999
 • KÜSKÜ SEMA, Birecik Halfeti Suruç Bozova ilçeleri ile Rumkale deki Taşınmaz Kültür Varlıkları, HALFETİ VE ÇEVRESİ TARİHÇESİ, ISBN:975-19-2216-X, S:231 233, Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayınları, 1999
 • KÜSKÜ SEMA, BİRECİK, HALFETİ, SURUÇ, BOZOVA İLÇELERİ ile RUMKALE DEKİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI, HANLAR, ISBN:975-19-2216-X, S:121 132, Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayınları, 1999
 • KÜSKÜ SEMA, Birecik Halfeti Suruç Bozova ilçeleri ile Rumkale deki Taşınmaz Kültür Varlıkları, BÜYÜKHAN (ÇARMELİK) KÖYÜ HANI, ISBN:975-19-2216-X, S:318 324, Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayınları, 1999
 • Smyrna Antik Kenti Kazı, Araştırma ve Restorasyon Projesi BK013501 (2017), Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (1.500.000),29.12.2017
 • Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi Bölge Kalkınma Projesi , Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (0)
 • Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (4000)
 • Nevşehir Müze Müdürlüğü , Danışman, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Danışman, (0)
 • Kültür Bakanlığı-Nevşehir Müze Müdürlüğü, Sanat Tarihçisi, Tam Zamanlı, 1.1.1998 - 1.1.2000

Araştırma Alanları

 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı

Dersler

Menüyü Kapat