ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı ABD
 • Lisansüstü Celâl Bayar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı
 • Üniversite Celâl Bayar Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı ABD
 • Lisansüstü Celâl Bayar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı
 • Üniversite Celâl Bayar Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı
 • DUMANTEPE SEÇİL,Üç İzmirli Yazarın Üç Güncel Romanından İzmir’e ve İzmir Yangınına Bakış, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 2017, 103 -126
 • DUMANTEPE SEÇİL,Hans Reıchenbach’ın Zaman Kuramı ve Bu Kuramın Türkçeye Uygunluğu, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2012
 • DUMANTEPE SEÇİL,(kitap tanıtma) Handbook of Narrative Analysis, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, 2011
 • DUMANTEPE SEÇİL,Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bursa’da Zaman Şiirinde Tem ve Yapı Açısından Zamanın Görünüşleri, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, 2011
 • DUMANTEPE SEÇİL,(Çeviri) Anlatım Türleri, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2009
 • DUMANTEPE SEÇİL,(kitap tanıtma) Bilgi Teorisi ve Mantık, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2009
 • DUMANTEPE SEÇİL,Risâletü’n-Nushiyye’de Söylem Figürleri ve Derin Yapı,I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu,15.10.2017 17.10.2017, Manisa, 01.09.2016
 • DUMANTEPE SEÇİL,Anlatıcı ve Bakış Açısı Bağlamında Tarihyazımı ve Tarihi Roman Ayrımı,3. Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni,27.11.2015 29.11.2015, Konya, 01.06.2016
 • DUMANTEPE SEÇİL,Bir Kültür Göstergesi Olarak Safiye Erol’un Eserlerinde Şehir,III.Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi,06.03.2015 08.03.2015, 01.08.2015
 • DUMANTEPE SEÇİL,İki Tefrika Roman Işığında Birgi,Yörük Obasından Ödemiş Ovasına Uluslararası Birgi Sempozyumu,18.09.2015 20.09.2015, İzmir
 • DUMANTEPE SEÇİL,Yahya Kemal’in Hayatı ve Eserleri,Doğumunun 125. Yıldönümünde Yahya Kemal Beyatlı’yı Anma Etkinlikleri,25.04.2009 , İzmir

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön