ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Haliç Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Psikoloji

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Haliç Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Psikoloji
 • Kale Alparslan,GEDİK ZÜMRÜT,Quality of Life in Riot Police: Links to Anger, Emotion Regulation, Depression, and Anxiety, Applied Research in Quality of Life, 2018
 • GEDİK ZÜMRÜT,TOKER HURİYE,Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylere YönelikTutumları ve Sosyal Beğenirlik Düzeyleri, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2018, 8, 111 116
 • GEDİK ZÜMRÜT,Self-compassion and health-promoting lifestyle behaviors in college students, Psychology, Health Medicine, 2018
 • GEDİK ZÜMRÜT,Gökkaya Füsun,TEKİNSAV SÜTCÜ GÜNAY SERAP,KAYGILI ÇOCUKLARA YÖNELİK OKUL TEMELLİ BİR BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI GRUP TERAPİSİ PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ: PİLOT BİR ÇALIŞMA, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018, 19, 91 121
 • Gedik Z, Sorias O, idiman E,Do coping styles mediate the relationship between disability status and psychosocial loss in people with relapsing remitting multiple sclerosis? , Journal of Health Psychology, 2017, 6, 707-721
 • GEDİK ZÜMRÜT, BAHADIR GÜLER,Evaluation of death anxiety and effecting factors in a Turkish sample, International Journal of Human Sciences, 2014, 11, 388-400
 • KAHRAMAN TURHAN,SAVCI SEMA,ÖZDOĞAR ASİYE TUBA,GEDİK ZÜMRÜT,İDİMAN EGEMEN,Multipl sklerozlu bireylerde anksiyetenin motor imgeleme becerisine etkisi,Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, 29.06.2017
 • KAHRAMAN TURHAN,SAVCI SEMA,ÖZDOĞAR ASİYE TUBA,GEDİK ZÜMRÜT,İDİMAN EGEMEN,Effects of anxiety on motor imagery abilities in persons with multiple sclerosis,7th Joint European Committee For Treatment And Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) - Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) Meeting,25.10.2017 28.10.2017, 24.10.2017
 • GEDİK ZÜMRÜT,OK ÜZEYİR,Peçenek Muhlise,Resilience and Religious Coping in Women Exposed to Domestic Violence,International Association for the Psychology of Religion Conference,21.08.2017 24.08.2017, 21.08.2017
 • GEDİK ZÜMRÜT, SORİAS OYA, İDİMAN EGEMEN, ÖZAKBAŞ SERKAN,Cognitive function in Turkish patients with relapsing remitting multiple sclerosis,2nd Conference of the International Multiple Sclerosis Cognition Society,28.06.2013 29.06.2013, Zürih, İSVİÇRE
 • GEDİK ZÜMRÜT,Death anxiety and self actualization A review,The South East European Regional Conference of Psychology,30.10.2009 01.11.2009, SOFYA, BULGARİSTAN
 • GEDİK ZÜMRÜT,The Relationship between Traumatic Events and Substance Use among University Students,The 12th European Congress of Psychology,04.07.2011 08.07.2011, İstanbul, TÜRKİYE
 • GEDİK ZÜMRÜT,ÖZDUYARLIK VE ÖFKE PROVOKASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ,19. Ulusal Psikoloji Kongresi,05.09.2016 07.09.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • GEDİK ZÜMRÜT,TOKER HURİYE,Üniversite öğrencilerinde engelli bireylere yönelik tutumlar ve sosyal beğenirlik arasındaki ilişki,1.Engellilik Araştırmaları Kongresi,24.11.2016 25.11.2016, İstanbul, TÜRKİYE
 • OK ÜZEYİR,GEDİK ZÜMRÜT,ERŞAHİN ZEHRA, Hastalar için manevi bakım, ISBN:978-605-7846-87-7, Nobel Akademik Yayıncılık, 2019
 • Gökkaya Füsun,GEDİK ZÜMRÜT, A School-Based Cognitive Behavioral Group Program for Anxious Youth, ISBN:978-613-9-84287-2, LAP Lambert Academic Publishing, 2018
 • ŞAHİN HATİCE,GEDİK ZÜMRÜT,TOKER HURİYE,Çepiş Aylin,KAHRAMAN SERPİL,ÖZVERİ KOYUNCU BANU,ALPÖZ ESİN,Yılmaz Gizem,ORAL EZGİ,Yavuz Merve, Engellilik ve Etik, Engelliliğin Saptanması ve Etik, Sağlık Hakkı ve Etik, ISBN:978-975-441-481-3, S:14 17, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, 2017
 • ANLI İREM, Psikanalitik kuramlar, Margaret Mahler, ISBN:978-975-420-732-3, S:71 84, Nobel Tıp Kitabevleri, 2010
 • (14.12.2016), (Do coping styles mediate the relationship between disability status and psychosocial loss in people with relapsing remitting multiple sclerosis?)
 • (Do coping styles mediate the relationship between disability status and psychosocial loss in people with relapsing remitting multiple sclerosis?)
 • Hastanelerde Manevi Bakım: Uygulamalı Bir Pilot Araştırması, Araştırmacı, 115K340, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (56000),1.1.2017
 • Journal of Health Psychology, 2015
 • Psychology, Health, Medicine
 • Scandinavian Journal of Psychology
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi
 • Depresyonda yaşam kalitesi: Yetişkin bağlanma stilleri, duygulanım düzenleme stratejileri ve öz duyarlığın rolü, ECEM KOZALI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • 1. Engellilik Araştırmaları Kongresi Sözel Bildiri Üçüncülüğü,2016
 • Engelsiz Üniversite Koordinatörü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 19.6.2015
 • Bölüm Başkan Yardımcısı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 1.11.2014-24.10.2016

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Klinik Psikoloji
 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı
 • <<Uygulamalı Psikoloji>>

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön