Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyoloji
 • Doktora MİMAR SİNAN G.S.ÜNİ.SOS.BİL.ENS. - SOSYOLOJİ
 • Master MİMAR SİNAN ÜNİ.SOS.BİL.ENS. - SOSYOLOJİ
 • Üniversite Selçuk Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji

Akademik Özgeçmiş


 • YILDIRIM YILMAZ,ERTOY MUHAMMET,Sosyal Bilimlerde Meta-Metodolojik Bir Unsur Olarak Zaman, Akademik İncelemler Dergisi, 2018, 13, 71 90
 • YILDIRIM YILMAZ,Romanda Niyetselliğin Sosyal Ontolojisi Üzerine, Folklor Edebiyat, 2017, 23, 281297
 • YILDIRIM YILMAZ,Türk-İslam Akeoloji̇si̇: Kısıtlar ve Fırsatlar, Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi (TÜBA-KED), 2015
 • YILDIRIM YILMAZ,Tactics and Strategies of Daily Life as a Production Field of Alternative Modernity, European Journal of Research on Education (EJRE), 2014, 2, 78 86
 • YILDIRIM YILMAZ,Göz, Kelam, Vehim: Türkiye’de Kamusal Alanın Triyalektik Gelişimi, Teorik Bakış, 2014
 • YILDIRIM YILMAZ,İletişimsel Eylem Kuramı Işığında Siyasal İletişim, Akademik İncelemler Dergisi, 2012, 7, 195 225
 • YILDIRIM YILMAZ,Sanat, Yaşam ve Mikhail Bakhtin Arasındaki “Büyük Diyalog, Muhafazakar Düşünce, 2012
 • YILDIRIM YILMAZ,Neo-Patrimonyalizm Yaklaşımına Karşı Yapılaşma Olarak Türk Modernleşmesi, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 14
 • YILDIRIM YILMAZ,Türk Sosyolojisinde Yöntem ve Nesne Alanı Sorunu Olarak Sivil Toplum, Muhafazakar Düşünce, 2011
 • YILDIRIM YILMAZ,Kamusal Alanın Göz İle İnşası ve Gözden Düşüşü: Parisli Flaneur ve İstanbullu Bihruz Bey, İdealkent, 2011
 • YILDIRIM YILMAZ,The Structuration of Community-Society in the Ottoman Modernisation: The Case of New Ottoman Thought, Sosyal Bilimler, 2008
 • YILDIRIM YILMAZ,Modernleşen Türkiye’de Sürekliliğin Siyasal Temsili: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Sosyoloji Notları, 2008
 • YILDIRIM YILMAZ,Edmund Husserl, Felsefe ve Fenomenoloji, Sosyoloji Notları, 2007
 • YILDIRIM YILMAZ,Hermetik Gelenek ve Sanat, Türkiye’xxde Sanat, 2004
 • YILDIRIM YILMAZ,Kent Araştırmalarında Triyalektik Yöntem İzmir e Edward Soja İle Bakmak,I. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi,16.04.2015 17.04.2015, Eskişehir, TÜRKİYE, 01.01.2016
 • YILDIRIM YILMAZ,Kemal Tahir Romanlarındaki Toplumcu Gerçekçi Anlayışın Sosyolojik Boyutları,Edebiyatımızın Zirvesinden 3 İsim: Namık Kemal-Ahmet Hamdi Tanpınar-Kemal Tahir,27.12.2011 28.12.2011, TÜRKİYE, 05.01.2015
 • YILDIRIM YILMAZ,Türkiye de Sivil Toplumun Yapılaşması Süreklilik Kırılma ve Yeniden İnşa Olarak Modernleşme ve Şerif Mardin,Türk Sosyolojisinde Üç Bilim İnsanı,26.11.2007 27.11.2007, İstanbul, TÜRKİYE, 10.07.2010
 • YILDIRIM YILMAZ,Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Açısından Yeni Toplumsal Hareketler,Sosyal Bilimler Dergileri Platformu,28.03.2014 , TÜRKİYE
 • YILDIRIM YILMAZ,Edebi Kamunun Sosyal Ontolojisi Üzerine,MSGSU 35.Yıl SEmpozyumu,03.12.2019 , TÜRKİYE
 • YILDIRIM YILMAZ,Tactics and Strategies of Daily Life as a Production Field of Alternative Modernity,III. European Conference on Social and Behavioral Sciences,06.02.2014 08.02.2014, ROMA, İTALYA
 • YILDIRIM YILMAZ,Religious Individualism or Individualized Religion A New Orientation in Modern Day Turkish Society,European Sociological Association (ESA) Conference, Crisis, Critique and Change,28.08.2013 31.08.2013, TORİNO, İTALYA
 • YILDIRIM YILMAZ,Kültüralist Modernleşme Bağlamında Halk Kültürü Öğelerinin Popüler Kültür İçinde Yeniden Üretimi,VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi,02.02.2011
 • YILDIRIM YILMAZ, Osmanlı Modernleşmesi ve Sivil Toplum, ISBN:978-605-9835-21-3, Tezkire Yayıncılık, 2017
 • YILDIRIM YILMAZ, CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DÜŞÜNCESİ:İSİMLER, YÖNELİMLER, BAKIŞLAR, M. Fuad Köprülü: Zamanın Politikleşmesi Karşısında “Müverrih”in Rolü, ISBN:978-605-81945-2-6, S:327 344, Bibliyotek Yayınları, 2017
 • YILDIRIM YILMAZ, Kemal Tahir in Tarih Anlayışı ve Yöntemi, ISBN:978-975-17-3491-4, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2010
 • Sosyal Bilimler Etik ve Yöntem, Gadamer Hemeneutigini Sosyal Bilimlere Etik Bir Model Olarak Okumak, 2009
 • Kemal Tahir 100 Yaşında, Kemal Tahir'in Tarih Anlayısı ve Yöntemi
 • Akademik İncelemeler
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitürü Dergisi
 • Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • The Journal Of Academic Social Science Studies
 • Dumlupinar University Journal of Social Sciences
 • Tarih Okulu Dergisi
 • Monograf
 • Nurdan Gürbilek'in denemelerinde edebiyat ve kültür eleştirisi, FATMA PINAR UZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türk modernleşmesinde merkez-çevre ilişkisi bağlamında milliyetçilik, CÜNEYT GÖKMEN, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Özel Asrın Eğitim Kurumları, Müdür, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.2000 - 1.1.2007

Araştırma Alanları

 • Sosyoloji

Dersler

Menüyü Kapat