Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Dinçer Dağhan

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora Kırıkkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı
 • Lisansüstü Kırıkkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı
 • Üniversite Kırıkkale Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı

Akademik Özgeçmiş


 • KAZAN OĞUZNÂMESİ:ORİJİNALLİĞİ, YAZILIŞ TARİHİ, COĞRAFYASI, DİLİ, Karadeniz Araştırmaları, 2020, 17, 235-270
 • Dil Kullanımını Etkileyen Dil Dışı Bir Davranış Biçimi: Aşırı Düzeltmecilik, Diyalektolog, 2018, 1-11
 • (e)dgüti (e)şid ḳ(a)t(ı)ġdı tıŋla: SÖYLEDİĞİM BUDUR,KASTIM BU DEĞİLDİR, Dil Araştırmaları, 2018, 95-107
 • Prof. Dr. Semih Tezcan (3 Aralık 1942-14 Eylül 2017), Cihannüma. Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 2017, 3, 243-246.
 • Ekin Bağlamı Belirlemedeki Rolü: “Tizligig sökürmiş başlıgıg yüküntürmiş” Örneği, TÜRÜK. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2017, 196-208.
 • Türkiye Türkçesinde Üçüncü Çokluk Kişi İyelik Eki, International Journal of Languages Education and Teaching, 2017, 5, 31-41
 • Korku: Dili, Kavramlaşması, Kültürel Boyutu", TEKE, 2017, 769-798.
 • Metaforların İzinde: Hayat Yolculuktur ", Journal of Turkish Studies, 2015, 201-215.
 • Bakmak İtaat Etmektir" , Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013, 13 , 107-122.
 • Feyzi Halıcı", Türk Dili, 2010, 661-668.
 • Deniz Öztürk (2008) Türkiye Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış-Deyimleşmiş Birleşik Fiiller, Ankara: TDK Yay., 1094 s., ISBN: 978-975-16-2083-5 ", Karadeniz Araştırmaları, 2010, 178-184.
 • Y. Hakan Erdem (2008), Tarih-Lenk. Kusursuz Yazılar, Kâğıttan Metinler, İstanbul: Doğan Kitap Yay., 360 s.", Karadeniz Araştırmaları, 2009, 153-157.
 • Sonel Bosnalı (2007), İran Azerbaycan Türkçesi. Toplumdilbilimsel Bir İnceleme, İstanbul: Kebikeç Yay., 227 s.", Dil Araştırmaları, 2008, 153-155.
 • Osman Karatay (2006), Bey İle Büyücü. Avrasya’da Tanrı, Hükümdar, Devlet ve İktisat Hakkında Dilin Söyledikleri, İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 166 s.", Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, 2007, 203-205.
 • Atilla Jorma (1999), Hazar Berisi-Karadeniz Kültür Çevresinde Türk Dili, Haarlem: Sota Vakfı Yay .", Karadeniz Araştırmaları, 2005, 143-145.
 • Âşık Veysel’in Şiirlerinde Alışılmamış Bağdaştırmalar ", Türklük Bilimi Araştırmaları, 2004, 231-242.
 • Risâletü’n-Nushiyye nin Dili",I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu,14-16 Ekim, Manisa, 2015
 • Saveli Bir Şair: “Tilimhan” ve Divanı Hakkında" ,İran’da Türkçe,15-16 Haziran , İstanbul, 2010
 • Ölüm Karşısında Yol Algısı ve Dildeki Görünümleri",II. Türk DünyasıKültür Kongresi,19-25 Nisan, İzmir, 2010
 • Medyada Göstergelerin Zengin Çağrışımlarla Kullanılması Üzerine",I.Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni,16-17 Nisan , Kırıkkale, 2009
 • Zaman ve Kip İşaretleyicilerinin Anadolu Ağızlarındaki Katmerli Kullanımları Üzerine" , II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı,21-23 Mayıs , Kars, 2009
 • Divânü Lûgati’t Türk’teki Yemek Adları Üzerine, II. Türkiyat AraştırmalarıSempozyumu. Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi,28-30 Mayıs, ANKARA, 2008
 • Kostak Kelimesinin Kökeni Üzerine, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı ,20-25 Ekim, Ankara, 2008
 • Türkçede Dilencilikle İlgili Söz Varlığı Üzerine",I. Uluslararası Dünya DiliTürkçe Sempozyumu ,20-21 Kasım , Ankara, 2008
 • Divânü Lûgati’t Türk’te Kendi Kendini Açıklayan Birleşik Fiiller (Figura Etymologica) Hakkında" , Gençliğin Gözüyle Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati t- Türk Öğrenci Kurultayı,3-4 Aralık, Adana, 2008
 • Burun-Kibir İlişkisi Üzerine,Türk Kültüründe Beden Sempozyumu,4-5 Nisan, İstanbul, 2007
 • Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğünde Geçen Ahilikle İlgiliKavramlar,I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu,12-13 Ekim, Kırşehir, 2005
 • Türkiye ile Moğolistan Arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 50. Yılına Armağan. Türk-Moğol Dil, Tarih, Kültür Araştırmaları, "TARİHÎ SÜREÇ İÇERİSİNDE DUYGULARIN KAP DEĞİŞTİRMESİ: “ödi:ŋ[e]: küni: t(e)gdük üç(ü)n y(a)ġı boltı” ÖRNEĞİ", ISBN:978-605-7898-58-6, S:163-170, Kesit Yayınları, 2019
 • [kitapta bölüm], Edebiyat Üzerine İncelemeler. Rıza Filizok’a Armağan, ”Kara Sürmek Deyimi Üzerine”, ISBN:978-605-338-280-5, S:353-360, Ege Üniversitesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi Yayın No: 204, 2019
 • Balkanlar El Kitabı III. Dil ve Edebiyat, "Balkanlarda Dil ve Kimlik" , ISBN:9789756467169, Karam-Vadi, 2007
 • [aktarma/sadeleştirme] Sergüzeşt, ISBN:9789753387705, Akçağ, 2006
 • [aktarma/sadeleştirme] Zehra, ISBN:9789753386975, Akçağ, 2005
 • [aktarma/sadeleştirme] Araba Sevdası, ISBN:9789753381710, Akçağ, 2004

Araştırma Alanları

 • Filoloji Temel Alanı

Dersler

Menüyü Kapat