İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Bahar Konferansları Dizisi 4: 'Luigi Piccinato'nun Gözüyle Bursa'

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Suna Çağaptay

8 Haziran 2021 Salı

Saat: 14.00

İlgili Resimler

Menüyü Kapat