İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Covid 19 Komisyonu Toplantı Kararları

TOPLANTI KARARLARI

1. Toplu olarak bir arada bulunan aktivitelerde mevcut önlemlere uyumun titizlikle artırılması;

2. Derslik önlerinde toplu halde bulunulmamasına;

3. Bina girişlerinde toplu halde sigara içilmemesi, gerekli uyarıların yapılmasına;

4. SKS Daire Başkanlığının, toplu bulunulan aktivitelerde megafon vb. sesli uyarılarla uyarıcı önlemleri yapmasına;

5. Güvenlik birimlerinin uyarılara uyulmadığı durumlarda sözlü ihtar yapma yetkisini kullanmasına, ilgili birimlere bildirmesine;

6. 14 Şubat 2022’de Bahar Döneminin başlaması ile pandemi süreci ve alınan tedbirlerin yeniden değerlendirilmesine;

7. Temaslı kişilerin son üç ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise kuruma girişine izin verilmesine;

8. Temaslı kişilerden aşısız ya da hatırlatma dozu üzerinden 3 ay geçmiş olanların kuruma alınmamasına, ancak 5. Gün PCR testi negatif olursa kuruma giriş yapmasına izin verilmesine;

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Menüyü Kapat